Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài 24 Quần âu nam cơ bản

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Khúc Bảo Nhìa
Ngày gửi: 09h:16' 19-04-2012
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 339
Số lượt thích: 0 người
QUẦN ÂU NAM CƠ BẢN
GV: Ngô Thị luyến
MỤC TIÊU:
Biết được đặc điểm kiểu mẫu ,cấu tạo.
Hiểu được công thức thiết kế.
Vẽ và cắt được quần âu nam cơ bản theo tỉ lệ 1/5 đạt yêu cầu kĩ thuật và mi thuật.
Có ý thức học tập, có tính sáng tạo trong quá trình vẽ.
những Nội dung chính của bài
Đặc điểm ki?u m?u, c?u t?o
Cụng th?c v kớch thu?c thi?t k?
Phương pháp v? v c?t
I. Đặc điểm kiểu mẫu, cấu tạo.
1. Đặc điểm kiểu mẫu
- Quần mặc rộng.
-Cạp rời, ống thường.
- Túi dọc thẳng, một túi hậu.
- Hai li thân trước.
- Chiết thân sau.
- Dây luân thắt lưng.
2. Cấu tạo
II. CÔNG THỨC VÀ KÍCH THƯỚC THIẾT KẾ
Số đo mẫu(cm)
Dài quần(Dq) = 92;
Vòng bụng(Vb) =68.
Vòng mông(Vm) =88;
Vòng ống (Vô) =44.
Cử động(Cđ)= 20
1. Thân trước
2. Thân sau
ĐỌC BẢN VẼ QUẦN ÂU NAM CO B?N
3. Các chi tiết phụ:
III- PHƯƠNG PHÁP VẼ VÀ CẮT:
A, Thân trước:
Xếp vải:
Cách vẽ
A vẽ các đường dọc đường ngang
- Từ biên vải đo vào 1,5cm vẽ đương dài quần.
A
X
M
B
C
B1
B2
B3
A1
X1
M1
A2
A3
B4
B5
A3’
X2
X3
C2
C3
C4
A4
A5
A6
A7
T
T1
Qoan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi
Muốn vẽ được ngang đáy BB1 ta sử dụng công thức nào dưới đây
Vm+ cđ/4 4. Vm/4+2
Vm /4
Vm +4
AX dài quần =Sđ =92, AM hạ mông = Vm/6 =14,6, AB hạ đáy = Vm/4 = 22
AC hạ gối = Dq /2 +5
C1
B. Thân sau
A1
M1
B1
B2
C1
X1
B3
B4
A2
M2
B6
B7
A2’
A3
A4
A5
A4’
A4”
T
C2
C3
X2
X3
M3
4. Cách cắt
- Cách cắt
- Đường dọc quần, giàng quần chừa 1 đến 1,5cm.
- Cạp quần (rời), đáy quần chừa 1cm,gấu quần chừa 4 đến 4cm;

0,7
1
1,5
4
TỔNG KẾT BÀI HỌC
Câu hỏi:
- Nu quy trình theo quy trình gia du?ng may v c?t như thế nào?
Trả lời:
Thực hiện theo quy trình:

- Du?ng d?c qu?n, ging qu?n ch?a 1 d?n 1,5cm.
- Du?ng c?p qu?n 0,7cm, dy qu?n ch?a 1cm,g?u qu?n ch?a 4cm;


Câu hỏi củng cố bài
Câu 1 : Du?ng li chớnh l du?ng chia d?u
a) Ngang dỏy, ngang
?ng , ngang c?p .
b) Ngang dỏy, ngang g?i, ngang ?ng .
c) Ngang dỏy, ngang g?i , ngang c?p .
d) Ngang g?i, ngang ?ng , ngang c?p .
Câu 2 : Cách vẽ ngang
ống từ đường li chính lấy ra 2 bên bằng :
R«/2 - 1
R« - 2
R«/2
C¶ 3 c«ng thøc trªn ®Òu sai
Kết quả
1b
1b
2a
Câu hỏi và bài tập
Caâu 1: Trước khi vẽ cần xếp vải như thế nào?
Caâu 3: Viết công thức tính các kích thước và vẽ theo tỷ lệ 1/5 ra giấy A4 thân trước quần âu nam cơ bản theo số đo sau?
- Dq: 98cm; Vm: 88cm; Ve: 74cm; Hg: 53cm; Ong: 20cm; cđ 20
DẶN DÒ
Đọc trước bài : Qu?n u n? th?ng c?p chun
 
Gửi ý kiến