Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 23. Hịch tướng sĩ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thu Huyền
Ngày gửi: 11h:08' 09-05-2012
Dung lượng: 25.7 MB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
NHiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ
Kiểm tra bài cũ:
Bài “ Chiếu dời đô” phản ánh nguyện vọng gì của nhà Vua và của dân tộc ta thời đó?
Chiếu dời đô phản ánh khát vọng của nhà Vua và của dân tộc ta về một đất nước độc lập, thống nhất. Đồng thời phản ánh ý chí độc lập tự cường của dân tộc Đại Việt.
Đáp án:
3
Tiết 95:
HỊCH TƯỚNG SĨ ( Tiết 1)
- Trần Quốc Tuấn -
Tiết 95: H?CH TU?NG SI ( Ti?t 1)
- Tr?n Qu?c Tu?n-
I. ĐỌC - HIỂU CHÚ THÍCH:
1. Đọc văn bản:
2. Chú thích:
a. Tác giả:
- Trần Quốc Tuấn (1231?-1300).
Là danh tướng kiệt xuất của dân tộc: Văn võ song toàn. Là người có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Mông-Nguyên (Lần thứ 2 và 3).
- Được nhân dân tôn là Đức thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi.


Tượng đồng Trần Quốc Tuấn thờ tại
đền Kiếp Bạc, Chí Linh, Hải Dương
Tượng đài
Trần Hưng Đạo
tại xã An Sinh,
huyện Kim Môn,
Hải Dương
b. Tác phẩm:
- Hoàn cảnh ra đời: Hịch tướng sĩ được Trần Quốc Tuấn viết vào khoảng trước cuộc kháng chiến chông Mông-Nguyên lần thứ 2 (1285).
- Nội dung: Khích lệ thinh thần yêu nước, căm thù giặc. Kêu gọi tướng sĩ học tập Binh thư yếu lược.
Tiết 95: H?CH TU?NG SI ( Ti?t 1)
- Tr?n Qu?c Tu?n-
Khái niệm:
Đặc điểm:
- Là thể văn nghị luận thời xưa, thường được vua chúa, tướng lĩnh dùng để cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.
- Có tính khích lệ tình cảm, tinh thần người nghe.
- Thường được viết theo thể văn biền ngẫu (từng cặp câu cân xứng với nhau).


*Thể loại: Hịch


Bố cục: Gồm bốn phần


- Nêu vấn đề.


- Nêu truyền thống vẻ vang trong sử sách.


- Nhận định tình hình, phân tích phải trái.


- Đề ra chủ trương và kêu gọi đấu tranh.

- Khác nhau về mục đích và chức năng:
- Giống:

Sự giống, khác nhau giữa Hịch và Chiếu:Đều thuộc thể văn nghị luận, có kết cấu chặt chẽ, lập luận
sắc bén, có thể được viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc văn biền ngẫu.
Cùng là loại văn bản ban bố công khai.


Chiếu: Dùng để ban bố mệnh lệnh.
Hịch: Dùng cỗ vũ, thuyết phục, kêu gọi, mục đích là khích lệ
tinh thần, tình cảm.
- Ph?n1( T? d?u d?n luu ti?ng t?t):
- Phần 4( Còn lại):Nhiệm vụ cấp bách và khích lệ tinh thần chiến đấu.
3.B? c?c: 4 ph?n
Nêu gương sáng trong sử sách.
- Phần 2( Từ tiếp đến cũng vui lòng):
Tội ác của giặc và lòng căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn.
- Phần 3(Tiếp đến phỏng có đượckhông): Phê phán những sai trái và chỉ ra những việc cần làm cho tướng sĩ.
Tiết 95: H?CH TU?NG SI ( Ti?t 1)
- Tr?n Qu?c Tu?n-
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Nêu gương sáng trong sử sách:
- Các nhân vật được nêu gương đều sẵn sàng chết vì vua, vì chủ tướng, không sợ hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ => Khích lệ lòng trung quân ái quốc của tướng sĩ.
2. Tội ác của giặc và lòng căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn
a.Tội ác của giặc:
Nghệ thuật liệt kê, so sánh, nhân hóa. Biểu hiện sự ngang ngược, vô đạo, tham lam của kẻ thù => Khích lệ lòng căm thù giặc của tướng sĩ.
I. ĐỌC HIỂU CHÚ THÍCH:
Tiết 95: H?CH TU?NG SI ( Ti?t 1)
- Tr?n Qu?c Tu?n-Huống chi ta cùng các ngươi
sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi
gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại
nghênh ngang ngoài đường, uốn
lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình,
đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ,
thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi
ngọc lụa để thoả lòng tham không
cùng, giả hiệu Vân Nam Vương
mà thu bạc vàng, để vét của kho có
hạn. Thật khác nào đem thịt mà
nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ
về sau!


II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Nêu gương sáng trong sử sách:
- Các nhân vật được nêu gương đều sẵn sàng chết vì vua, vì chủ tướng, không sợ hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ => Khích lệ lòng trung quân ái quốc của tướng sĩ.
2. Tội ác của giặc và lòng căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn
a.Tội ác của giặc:
b.Lòng căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn.
Nghệ thuật liệt kê, so sánh, nhân hóa. Biểu hiện sự ngang ngược, vô đạo, tham lam của kẻ thù => Khích lệ lòng căm thù giặc của tướng sĩ.
I. ĐỌC HIỂU CHÚ THÍCH:
Tiết 95: H?CH TU?NG SI ( Ti?t 1)
- Tr?n Qu?c Tu?n-Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ
gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa;
chỉ căm tức rằng chưa xả thịt lột da, nuốt
gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm
thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác
này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Nêu gương sáng trong sử sách:
- Các nhân vật được nêu gương đều sẵn sàng chết vì vua, vì chủ tướng, không sợ hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ => Khích lệ lòng trung quân ái quốc của tướng sĩ.
2. Tội ác của giặc và lòng căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn
a.Tội ác của giặc:
b.Lòng căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn.
Nghệ thuật liệt kê, so sánh, nhân hóa. Biểu hiện sự ngang ngược, vô đạo, tham lam của kẻ thù => Khích lệ lòng căm thù giặc của tướng sĩ.
-Nghệ thuật liệt kê, ẩn dụ và dùng động từ mạnh.Thể hiện lòng yêu nước căm thù giặc sâu sắc, ý chí quyết tâm tiêu diệt giặc của Trần Quốc Tuấn
I. ĐỌC HIỂU CHÚ THÍCH:
Tiết 95: H?CH TU?NG SI ( Ti?t 1)
- Tr?n Qu?c Tu?n-
III. Luyện tập: Ch?n dỏp ỏn dỳng cho m?i cõu sau:
Câu 1: Trần Quốc Tuấn viết Hịch tướng sĩ khi nào?
A. Trước khi quân xâm lược Mông – Nguyên tràn sang nước ta.
B.Trước cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Mông-Nguyên (1285).
C. Sau cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên lần thứ hai.
Câu 2: Đoạn văn tố cáo tội ác của giặc đã khơi gợi được điều gì ở tướng sĩ?
A. Lòng yêu nước.
B. Lòng căm thù giặc.
C. Cả A và B đều đúng.
Tiết 95: H?CH TU?NG SI ( Ti?t 1)
- Tr?n Qu?c Tu?n-
Tướng giỏi
Lãnh đạo k/c Mông- Nguyên thắng lợi
Thể loại: Hịch
Hoàn cảnh sáng tác: Trước k/c Mông- Nguyên lần 2
Nội dung chính: Khích lệ, kêu gọi
Phần 1: Nêu gương sử sách
Phần 2: Tội ác- lòng căm thù
Phần 3: Phê phán những sai lầm và chỉ ra việc cần làm
Phần 4: Nêu nhiệm vụ cấp bách cần làm
Nêu gương sử sách
Tội ác của giặc, lòng căm thù giặc

cụ thể
bài tập về nhà
So?n ti?p bi - Tr? l?i cỏc cõu h?i d?c hi?u van b?n cũn l?i.
Vi?t bi van trỡnh by c?m nh?n c?a em v? nhõn v?t Tr?n Qu?c Tu?n.
Trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8A!
 
Gửi ý kiến