Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quy luat luong chat

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Văn Luận
Ngày gửi: 10h:22' 11-05-2012
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 149
Số lượt thích: 0 người
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BÀI GIẢNG
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNINThS. Đặng Văn Luận
Năm 2012
Hãy điền phương án thích hợp ở cột B vào ô trống ở cột A để được nội dung cơ bản của quy luật mâu thuẫn
Hãy điền phương án thích hợp ở cột B và ô trống ở cột A để được nội dung cơ bản của quy luật mâu thuẫn
Thuộc tính của sự vật là gì?
Những tính chất
Những trạng thái
Những yếu tố cấu thành sự vật
 Thuộc tính của đường  Thuộc tính của muối
Thể rắn, vị ngọt, Thể rắn, vị mặn,
màu trắng, dễ tan màu trắng, dễ tan
trong nước… trong nước…

Thuộc tính cơ bản của đường  Thuộc tính cơ bản của muối

vị ngọt
vị mặn
 Có tư duy
 Biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động

Thuộc tính nào để phân biệt con người với động vật ?
Em hãy cho biết trong hai khái niệm sau đây, đâu là khái niệm đúng nhất về chất?
1. Chất là tổng hợp những thuộc tính khách quan vốn có của nó.
2. Chất là tổng hợp những thuộc tính khách quan vốn có của nó, nói lên nó là gì, để phân biệt nó với cái khác.
Em hãy cho biết trong hai khái niệm sau đây, đâu là khái niệm đúng nhất về chất?
1. Chất là tổng hợp những thuộc tính khách quan vốn có của nó.
2. Chất là tổng hợp những thuộc tính khách quan vốn có của nó, nói lên nó là gì, để phân biệt nó với cái khác.
Sự phân biệt giữa chất và thuộc tính chỉ là tương đối
Tháp Petronas ở Kuala Lumpur cao
452 m
Tàu cao tốc TGV của Pháp
đạt tốc độ 574,8km/h
Phân tử nước gồm 2 nguyên
tử Hydro và 1 nguyên tử Oxy
Em hãy cho biết trong hai khái niệm sau đây, đâu là khái niệm đúng nhất về lượng?

Câu1:
Lượng của sự vật không nói lên sự vật đó là gì mà chỉ nói lên con số các thuộc tính cấu thành nó như về: độ lớn(to- nhỏ), quy mô(lớn-bé), trình độ(cao - thấp), tốc độ( nhanh- chậm)...
Câu 2:
Lượng của sự vật chỉ nói lên con số các thuộc tính cấu thành nó như về: độ lớn(to- nhỏ), quy mô(lớn-bé), trình độ(cao - thấp), tốc độ( nhanh- chậm)...
Em hãy cho biết trong hai khái niệm sau đây, đâu là khái niệm đúng nhất về lượng?

Câu1:
Lượng của sự vật không nói lên sự vật đó là gì mà chỉ nói lên con số các thuộc tính cấu thành nó như về: độ lớn (to- nhỏ), quy mô (lớn-bé), trình độ (cao - thấp), tốc độ( nhanh- chậm)...
Câu 2:
Lượng của sự vật chỉ nói lên con số các thuộc tính cấu thành nó như về: độ lớn (to- nhỏ), quy mô (lớn-bé), trình độ (cao - thấp), tốc độ ( nhanh- chậm)...
Thảo luận nhóm
Câu hỏi:
Hãy xác định trong đoạn văn sau, ý nào nói về lượng, ý nào nói về chất của phong trào cách mạng nước ta.
Thời gian: 1 phút
“ …Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô - viết Nghệ - Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945, mặc dù cách mạng có những lúc bị dìm trong máu lửa. Chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta bị xoá bỏ, một kỷ nguyên mới mở ra, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội …”.
Trích Văn kiện Đại hội Đảng IX
Băng tan
 Lượng khí thải của 01 chiếc  Lượng khí thải của hàng triệu
ôtô không đủ để làm ô nhiễm chiếc ôtô sẽ làm ô nhiễm môi
môi trường không khí trường không khí

Sự vận động của phân tử nước
Bước nhảy trong xã hội
Bước nhảy trong tự nhiên
Bước nhảy cục bộ
Bước nhảy toàn bộ
Bước nhảy đột biến
Bước nhảy dần dần

Vạch ra cách thức
của sự vận động
và phát triển
QUI LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BCDV
Qui luật
mâu thuẫn
Vạch ra nguồn gốc của sự vận động và phát triển
Quy luật
lượng chất
Quy luật
phủ định
của phủ định
Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN
TRÁNH TƯ TƯỞNG TẢ KHUYNH
Nhà bác học Ma-ri Quy-ri (1867- 1934)
Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN
TRÁNH TƯ TƯỞNG TẢ KHUYNH
TRÁNH TƯ TƯỞNG HỮU KHUYNH
Trò chơi
 Tìm những câu tục ngữ, thành ngữ nói về mối quan hệ giữa lượng và chất
Luật chơi
 Đội thắng cuộc là đội có số câu đúng nhiều nhất
 Thời gian: 2 phút


LƯỢNG CHẤT
TRÁNH KHUYNH HƯỚNG:
- TẢ KHUYNH
- HỮU KHUYNH
QUI LUẬT LƯỢNG CHẤT
KHÁI NIỆM
CHẤT
- LƯỢNG
MỐI QUAN HỆ GIỮA LƯỢNG VÀ CHẤT
Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Trả lời câu hỏi đúng – sai

1. Chất và lượng là thuộc tính khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng.
Đáp án: đúng
2. Chất và lượng tồn tại tách rời nhau
Đáp án: sai
3. Chất và lượng thống nhất với nhau trong giới hạn “độ”
Đáp án: đúng
4. Chất mới ra đời quy định lượng mới
Đáp án: đúng
5. Chất biến đổi trước còn lượng biến đổi sau
Đáp án: sai
Chuẩn bị bài ở nhà
1. Vận dụng quy luật lượng - chất để giải thích ý nghĩa triết học của câu thành ngữ: “ Tích tiểu thành đại ”.
2. Tìm hiểu nội dung quy luật phủ định của phủ định.

Xin chân thành cảm ơn
No_avatarf

bài giảng có kết cấu hay, dễ hiểu, dễ tiếp nhận.

 
Gửi ý kiến