Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Công tác lưu trữ

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: GV. Nguyễn Duy Vĩnh
Người gửi: Nguyễn Duy Vĩnh
Ngày gửi: 22h:17' 03-06-2012
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
CÔNG TÁC
LƯU TRỮGV. Nguy?n Duy Vinh
0987.510.560
Wedsite: chinhlytailieu.com
BỐ CỤC BÀI GIẢNG
GỒM CÁC PHẦN
I. TÀI LIỆU LƯU TRỮ
II. CÔNG TÁC LƯU TRỮ
I. TÀI LIỆU LƯU TRỮ
GỒM CÁC MỤC
1. Khái niệm về tài liệu lưu trữ
2. Đặc điểm của tài liệu lưu trữ
3. Các loại tài liệu lưu trữ
4. Ý nghĩa của tài liệu lưu trữ
Tài liệu lưu trữ là bản gốc, bản chính của những TL có giá trị được lựa chọn từ trong toàn bộ khối TL hình thành trong quá trình hoạt động của các CQ, TC và CN được bảo quản trong các KLT để khai thác phục vụ cho các mục đích chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, lịch sử. của toàn XH.
1.Khái niệm về tài liệu lưu trữ
Đặc điểm
Chứa đựng thông tin quá khứ
có giá trị lịch sử và thực tiễn

Có tính chính xác cao

Do Nhà nước
thống nhất quản lý
2. Đặc điểm của tài liệu lưu trữ
3. Các loại tài liệu lưu trữ
Tài liệu CN,
GĐ, DH *
Tài liệu
KH-KT *
Tài liệu
nghe nhìn *
Tài liệu
VH-NT *
Các loại
TLLT
Tài liệu
hành chính *
4. Ý nghĩa của tài liệu lưu trữ
II. CÔNG TÁC LƯU TRỮ
Gồm các mục:
1. Khái niệm về công tác lưu trữ
2. Nguyên tắc quản lý công tác lưu trữ
3. Nội dung của công tác lưu trữ
4. Tính chất của công tác lưu trữ
Khái niệm về công tác
lưu trữ


Công
Tác
lưu
trữ

một lĩnh vực
quản lý nhà nước
hoạt động
nghiệp vụ
nhằm thu thập, bảo quản
an toàn và sử dụng có
hiệu quả TLLT
2. Nguyên tắc quản lý
công tác lưu trữ
Nguyên tắc
Quản lý tập trung thống nhất
Nội dungHệ thống tổ chức lưu trữ được
tổ chức quản lý và chỉ đạo
một cách thống nhất.
Nguyên
tắc
Quản

Công
tác
lưu
trữ
Các khâu nghiệp vụ
trong công tác lưu trữ
phải được thực hiện thống nhất
trong cả nước.
Toàn bộ tài liệu của PLT QGVN
đượctập trung bảo quản trong hệ
thống các phòng, KLT từ trung ương
đến địa phươngdưới sự quản lý
thống nhất của nhà nước. *
Tài liệu hình thành trong hoạt động của các phòng, ban, đơn vị
Tài liệu phải thu thập và bảo quản tập trung trong kho LTCQ
Nội dung nghiệp vụ CTLT
Quản lý NN về CTLT
Công tác lưu trữ
3. Nội dung của công tác lưu trữ
3.1.Nội dung về quản lý nhà nước về công tác lưu trữ
Quản lý thống nhất CM, NV về lưu trữ
Tổ chức, chỉ đạo việc nghiên cứu KH và ứng dụng các thành tựu KH và CN trong hoạt động lưu trữ
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức VTLT
Thanh tra, kiểm tra, giải quyết KN, TC và xử lý vi phạm PL lưu trữ
XD, BH và tổ chức thực hiện các VBQPPL v? CTLT
XD và chỉ đạo thực hiện các QH, KH phát triển CTLT
Quản lý thống nhất TLLT quốc gia
Hợp tác quốc tế về lưu trữ
Thống kê nhà nước về TLLT
3.2. Nội dung về nghiệp vụ lưu trữ
Nội dung cc
nghiệp vụ lưu trữ
Thu thập bổ sung
TLLT
Phân loại TL
Bảo quản
TLLT
Thống kê TLLT
Chỉnh lý TLLT
Xác định giá trị TL
Lập CCTC
Tổ chức sử dụng
TLLT
Tính
chất

Tính chất cơ mật
4. Tính chất của công tác lưu trữ
Tính chính trò

Tính chất khoa học
Hệ thống cơ quan
lưu trữ
5. Hệ thống cơ quan lưu trữ
Hệ thống cơ quan quản lý lưu trữ
Hệ thống
bảo quản tài liệu
Mô hình quản lý nhà nước công tác VTLT
Mạng lưới kho lưu trữ Nhà nước Việt Nam
Xin chân thnh c?m on
 
Gửi ý kiến