Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản đồ tư duy chương III (Hình học 7)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: baigiang.violet.vn
Người gửi: Nguyễn Lưu Bảo An
Ngày gửi: 08h:21' 06-06-2012
Dung lượng: 310.5 KB
Số lượt tải: 380
Số lượt thích: 0 người
Phân giác AD,BE,CF
OA = OB = OC
H: Là trọng tâm, trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh
AH: là đường trung tuyến, đường cao, phân giác, đường trung trực
No_avatar

Thế nào là đơn thức? 
Cho ví dụ một đơn thức bậc 5 với biến là x, y, z 
Đơn thức là 1 biểu thức đại số chỉ gồm 1 số, hoặc 1 biến, hoặc 1 tích giữa các số và các biến.
Ví dụ: 3x2yz2; xy3z.
Chữa bài tập 18 SBT/12
Tính giá trị đơn thức 5x2y2 tại x = - 1; y = 
Thay x = -1; y = vào biểu thức ta có:
5.(-1)2.( )2 = 5.1. = 
Thế nào là bậc của đơn thức có hệ số khác không?
Muốn nhân 2 đơn thức ta làm thế nào?
Là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
Ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau
Chữa bài 17 SBT/12
Viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn
đơn thức đồng dạng
tiết 54
�4
1) đơn thức đồng dạng
?1: Cho đơn thức: 
a) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.
b) Hãy viết ba đơn thức có phần biến
khác phần biến của đơn thức đã cho. 
Hai đơn thức đồng dạng là 
hai đơn thức có hệ số khác
không và có cùng phần biến.
Thế nào là hai đơn thức đồng dạng?
?2: Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói: "0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng" bạn Phúc nói: "Hai đơn thức trên không đồng dạng" Ai nói đúng? ý kiến của em?
Bạn Phúc nói đúng vì hai đơn thức đó có phần hệ số giống nhau nhưng phần biến khác nhau nên không đồng dạng.
Bài 15 SGK/34. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng.
2. cộng trừ các đơn thức đồng dạng
Để cộng (trừ) các đơn thức đồng dạng ta làm thế nào?
Ta cộng (trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến
Cộng các đơn thức sau:
a) xy2 + (-2xy2) + 8xy2
b) 5ab - 7ab - 4ab
= (1 - 2 + 8)xy2
= 7xy2
= (5 - 7 - 4 )ab
= -6ab
Tìm tổng của ba đơn thức: xy3 ; 5xy3 và -7xy3
xy3 + 5xy3 + (-7xy3) = -xy3
Bài 16 SGK/34: Tìm tổng 3 đơn thức sau:
25xy2 + 55xy2 + 75xy2 
= 155xy2
Bài 17 SGK/35: Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = -1
Thay x = 1 ; y = -1 vào biểu thức ta có:
Hãy phát biểu thế nào là 2 đơn thức đồng dạng, cho ví dụ.
Nêu cách cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng.
Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.
Ta cộng (trừ) các hệ số với nhau và giữ
nguyên phần biến
Hướng dẫn về nhà
- Cần nắm vững thế nào là hai đơn thức đồng dạng.
Làm thành thạo phép cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.
Bài tập 18, 19, 20, 21 SGK/ 36
19, 20, 21 SBT/12
Bài 18 SGK/35: Tính các tổng, hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau:
V Ư
N U
H Ê
Ă L
L
Ê
V
Ă
N
H
Ư
U

No_avatar

Thế nào là đơn thức? 
Cho ví dụ một đơn thức bậc 5 với biến là x, y, z 
Đơn thức là 1 biểu thức đại số chỉ gồm 1 số, hoặc 1 biến, hoặc 1 tích giữa các số và các biến.
Ví dụ: 3x2yz2; xy3z.
Chữa bài tập 18 SBT/12
Tính giá trị đơn thức 5x2y2 tại x = - 1; y = 
Thay x = -1; y = vào biểu thức ta có:
5.(-1)2.( )2 = 5.1. = 
Thế nào là bậc của đơn thức có hệ số khác không?
Muốn nhân 2 đơn thức ta làm thế nào?
Là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
Ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau
Chữa bài 17 SBT/12
Viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn
đơn thức đồng dạng
tiết 54
�4
1) đơn thức đồng dạng
?1: Cho đơn thức: 
a) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.
b) Hãy viết ba đơn thức có phần biến
khác phần biến của đơn thức đã cho. 
Hai đơn thức đồng dạng là 
hai đơn thức có hệ số khác
không và có cùng phần biến.
Thế nào là hai đơn thức đồng dạng?
?2: Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói: "0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng" bạn Phúc nói: "Hai đơn thức trên không đồng dạng" Ai nói đúng? ý kiến của em?
Bạn Phúc nói đúng vì hai đơn thức đó có phần hệ số giống nhau nhưng phần biến khác nhau nên không đồng dạng.
Bài 15 SGK/34. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng.
2. cộng trừ các đơn thức đồng dạng
Để cộng (trừ) các đơn thức đồng dạng ta làm thế nào?
Ta cộng (trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến
Cộng các đơn thức sau:
a) xy2 + (-2xy2) + 8xy2
b) 5ab - 7ab - 4ab
= (1 - 2 + 8)xy2
= 7xy2
= (5 - 7 - 4 )ab
= -6ab
Tìm tổng của ba đơn thức: xy3 ; 5xy3 và -7xy3
xy3 + 5xy3 + (-7xy3) = -xy3
Bài 16 SGK/34: Tìm tổng 3 đơn thức sau:
25xy2 + 55xy2 + 75xy2 
= 155xy2
Bài 17 SGK/35: Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = -1
Thay x = 1 ; y = -1 vào biểu thức ta có:
Hãy phát biểu thế nào là 2 đơn thức đồng dạng, cho ví dụ.
Nêu cách cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng.
Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.
Ta cộng (trừ) các hệ số với nhau và giữ
nguyên phần biến
Hướng dẫn về nhà
- Cần nắm vững thế nào là hai đơn thức đồng dạng.
Làm thành thạo phép cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.
Bài tập 18, 19, 20, 21 SGK/ 36
19, 20, 21 SBT/12
Bài 18 SGK/35: Tính các tổng, hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau:
V Ư
N U
H Ê
Ă L
L
Ê
V
Ă
N
H
Ư
U

 
Gửi ý kiến