Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:14' 08-07-2012
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 406
Số lượt thích: 0 người
1
II.ĐÔNG ÂU
Tiết 2:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
08/07/2012 9:12:42 SA
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
2
Lịch sử 9
Tiết 2
08/07/2012 9:12:42 SA
 Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX và ý nghĩa ?
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
3
Tiết 2:
BÀI CŨ:
08/07/2012 9:12:42 SA
 CTTG II kết thúc, châu Âu hoang tàn đổ nát, cuộc sống của các dân tộc châu Âu hồi sinh. Đó là sự ra đời của hàng loạt các quốc gia phát triển theo con đường CNXH –CNXH trở thành hệ thống thế giới.
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
4
Tiết 2:
VẤN ĐỀ:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
08/07/2012 9:12:42 SA
 Tình hình các nước ĐÂu trước CTTG II như thế nào ?
5
II.ĐÔNG ÂU
1.Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
Tiết 2:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
08/07/2012 9:12:42 SA
 Các nước DCND ĐÂu ra đời như thế nào?
6
II.ĐÔNG ÂU
1.Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
- Trong CTTG II, nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô, các nước Đông Âu đấu tranh chống phát xít và giành thắng lợi→thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân
- Đức bị chia cắt
Tiết 2:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
08/07/2012 9:12:42 SA
Ba Lan
( 7/1944)
Ru-ma-ni
( 8/1944)
Hung-ga-ni
( 4/1945)
Tiệp Khắc
( 5/1945)
Nam Tư
( 11/1945)
An-ba-ni
( 12/1945)
Bun-ga-ri
( 9/1945)
CHLB Đức
( 9/194 9)
CHDC Đức
( 10/194 9)
 Taị sao goi là nhà nước DCND ?
7
II.ĐÔNG ÂU
1.Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
- Trong CTTG II, nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô, các nước Đông Âu đấu tranh chống phát xít và giành thắng lợi→thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân
- Đức bị chia cắt
Tiết 2:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
08/07/2012 9:12:42 SA
 Tình hình các nước DCND Đông Âu sau khi thành lập như thế nào?
- Chiến tranh tàn phá, TS
- các nước đế quốc chống phá....
 Các nước DCND Đông Âu đã làm gì để vượt qua những khó khăn đó?
+ Xd chính quyền, thông qua tuyển cử các Đảng CS đều thắng cử.
+ Ban hành các quyền tự do dân chủ.
+ Cải cách ruộng đất.
+ Quốc hữu hoá các xí nghiệp
8
II.ĐÔNG ÂU
1.Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
- Trong CTTG II, nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô, các nước Đông Âu đấu tranh chống phát xít và giành thắng lợi→thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân
- Đức bị chia cắt
- Từ 1945 - 1949, các nước Đông Âu hoàn thành cuộc CM dân tộc dân chủ

Tiết 2:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
08/07/2012 9:12:42 SA
 Những nhiệm vụ chủ yếu của các nước DCND Đông Âu trong công cuộc xây dựng CNXH ?
Xoá bỏ bóc lột; đưa nông dân vào làm ăn tập thể; Công nghiệp hoá.
 Em hãy nêu những thành tựu ?
+ Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản;
+ Đưa nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể thông qua hình thức HTX;
+ Công nghiệp hóa, xây dựng CSVC-KT của CNXH.
9
II.ĐÔNG ÂU
1.Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
- Trong CTTG II, nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô, các nước Đông Âu đấu tranh chống phát xít và giành thắng lợi→thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân
- Đức bị chia cắt
- Từ 1945 - 1949, các nước Đông Âu hoàn thành cuộc CM dân tộc dân chủ
2. Tiến hành xây dựng Chủ nghĩa xã hội
(Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX)
- Sau 20 năm với sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp, kinh tế - xã hội có sự thay đổi căn bản và sâu sắc.Tiết 2:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
08/07/2012 9:12:42 SA
 Em hãy nêu những thành tựu ?
+ Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản;
+ Đưa nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể thông qua hình thức HTX;
+ Công nghiệp hóa, xây dựng CSVC-KT của CNXH.
10
II.ĐÔNG ÂU
1.Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
- Trong CTTG II, nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô, các nước Đông Âu đấu tranh chống phát xít và giành thắng lợi→thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân
- Đức bị chia cắt
- Từ 1945 - 1949, các nước Đông Âu hoàn thành cuộc CM dân tộc dân chủ
2. Tiến hành xây dựng Chủ nghĩa xã hội
(Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX)
- Sau 20 năm với sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp, kinh tế - xã hội có sự thay đổi căn bản và sâu sắc.Tiết 2:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
08/07/2012 9:12:42 SA
- An Ba ni năm 1970 đã điện khí hoá trong cả nước.
- Bun -ga-ri năm 1975 công nghiệp tăng 55 lần
- Tiệp Khắc sản lượng công nghiệp chiếm 1,7 SL công nghiệp của thế giới
- CHDC Đức sản xuất CN tăng 5 lần , thu nhập QD tằn 4 lần
 Cơ sở hình thành hệ thống XHCN ?
nhiều nước đi lên CNXH do Đảng CS lãnh đạo, chung hệ tư tưởng của CN Mác- Lênin; đều phải đối mặt với những khó khăn -> cần hợp tác giúp đỡ nhau.

11
II.ĐÔNG ÂU
1.Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
2. Tiến hành xây dựng Chủ nghĩa xã hội
(Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX)
- Sau 20 năm với sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp, kinh tế - xã hội có sự thay đổi căn bản và sâu sắc.
III. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN
- Cơ sở:


Tiết 2:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
08/07/2012 9:12:42 SA
 Em hãy nêu những biẻu hiện của sự hợp tác giữa các nước XHCN ?
- Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) 1949-1991: giúp đỡ thúc đẩy các nước thành viên phát triển kinh tế, xây dựng CS VCKT của CNXH. Sản xuất 35% sản lượng CN của thế giới.
12
II.ĐÔNG ÂU
1.Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
2. Tiến hành xây dựng Chủ nghĩa xã hội
(Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX)
- Sau 20 năm với sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp, kinh tế - xã hội có sự thay đổi căn bản và sâu sắc.
III. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN
- Cơ sở:
- Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) 1949-1991
- Tổ chức hiệp ước Vácsava (1955-1991)


Tiết 2:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
08/07/2012 9:12:42 SA
 Em hãy nêu những biẻu hiện của sự hợp tác giữa các nước XHCN ?
- Tổ chức hiệp ước Vácsava (1955-1991): là liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước XHCN ở Đông Âu, nhằm bảo vệ công cuộc XD CNXH ở Đông Âu, góp phần duy trì hoà bình và an ninh thế giới.
13
II.ĐÔNG ÂU
1.Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
2. Tiến hành xây dựng Chủ nghĩa xã hội
(Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX)
- Sau 20 năm với sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp, kinh tế - xã hội có sự thay đổi căn bản và sâu sắc.
III. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN
- Cơ sở:
- Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) 1949-1991
- Tổ chức hiệp ước Vácsava (1955-1991)


Tiết 2:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
08/07/2012 9:12:42 SA
 Sự hợp tác giữa các nước XHCN có ý nghĩa gì ?
=> CNXH trở thành hệ thống vững mạnh.

14
II.ĐÔNG ÂU
1.Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
2. Tiến hành xây dựng Chủ nghĩa xã hội
(Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX)
- Sau 20 năm với sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp, kinh tế - xã hội có sự thay đổi căn bản và sâu sắc.
III. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN
- Cơ sở:
- Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) 1949-1991
- Tổ chức hiệp ước Vácsava (1955-1991)


Tiết 2:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
08/07/2012 9:12:42 SA
III. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN
- Cơ sở:
- Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) 1949-1991
- Tổ chức hiệp ước Vácsava (1955-1991)


CỦNG CỐ & HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
 Trình bày những thành tựu chủ yếu của Đông Âu trong thập kỷ 50-70 của thế kỷ XX?
 Học bài, làm bài tập, chuẩn bị bài mới
15
II.ĐÔNG ÂU
1.Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
- Trong CTTG II, nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô, các nước Đông Âu đấu tranh chống phát xít và giành thắng lợi→thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân
- Đức bị chia cắt
- Từ 1945 - 1949, các nước Đông Âu hoàn thành cuộc CM dân tộc dân chủ
2. Tiến hành xây dựng Chủ nghĩa xã hội
(Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX)
- Sau 20 năm với sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp, kinh tế - xã hội có sự thay đổi căn bản và sâu sắc.Tiết 2:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
08/07/2012 9:12:42 SA
Làm bài tập SGK
 Liên Xô và các nước Đông Âu có quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều mặt để phát triển kinh tế, xã hội hình thành nên hệ thống XHCN trên thế giới.


Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
16
Tiết 2:
CỦNG CỐ :
08/07/2012 9:12:42 SA
a/Bài vừa học:
 Trình bày những thành tựu chủ yếu của Đông Âu trong thập kỷ 50-70 của thế kỷ XX?
b/ Bài sắp học:
 Học bài, làm bài tập,
 Chuẩn bị bài mới.
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
17
Tiết 2:
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
08/07/2012 9:12:42 SA
Biên soạn: Nguyễn Quốc Minh, Web: violet.vn/htdhlsna, Email: Q.minhdh@yahoo.com.vn
18
Cảm ơn Quý thầy cô và các em !
08/07/2012 9:12:42 SA
No_avatar

kam on nka

Mỉm cười

No_avatar

e rat mug khi gap pai nay nerNụ hôn

Avatar

rất khúc chiết và rõ ràng, cảm ơn cô

 

 
Gửi ý kiến