Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GD CD: TL nghiệp vụ cho CB Mặt trận ở cơ sở

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Http://dangcongsan.vn
Người gửi: Trần Việt Thao
Ngày gửi: 15h:29' 09-07-2012
Dung lượng: 66.8 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
Tài liệu chuyên đề Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở (Nxb Chính trị quốc gia – 2011)
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
 
 
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC Ở CƠ SỞ
(Sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI của Đảng)
( Nguồn: http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=464&leader_topic=982&id=BT661255424 ).
 
 
 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA – SỰ THẬT
Hà Nội – 2011
 
 
 
LỜI NÓI ĐẦU 
Thực hiện chức năng và nhiệm vụ trong công tác giáo dục lý luận chính trị, những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Các lớp bồi dưỡng chuyên đề theo chương trình, tài liệu trên đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ nghiệp vụ công tác đoàn thể của cán bộ Mặt trận và các đoàn thể, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.
Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biên soạn tài liệu phục vụ chương trình bồi dưỡng chuyên đề lý luận chính trị cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở. Tài liệu gồm 6 chuyên đề, trong đó có 3 chuyên đề lý luận chính trị chung và 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác Mặt trận, được định hướng dùng cho các lớp bồi dưỡng Chuyên đề do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các đảng bộ cơ sở thực hiện.
Xin giới thiệu tài liệu với các đồng chí cán bộ Mặt trận, cán bộ tuyên giáo và đông đảo bạn đọc.
Tháng 11 năm 2011
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT
Chuyên đề 1
Ngày 1/6/2012. Cập nhật lúc 15h 46`
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN - HỌC THUYẾT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY
1. Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin
a) Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, nhất là từ khi xuất hiện các giai cấp và đấu tranh giai cấp, nhân dân lao động luôn luôn mơ ước được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, ấm no, tự do và hạnh phúc. Những tư tưởng tiến bộ nhân đạo hình thành và phát triển trong lịch sử nhân loại đều mong muốn giải phóng các giai cấp cần lao khỏi ách áp bức, bất công. Tuy nhiên, những ước mơ và tư tưởng tiến bộ đó không biến được thành hiện thực, chỉ dừng lại ở chủ nghĩa xã hội không tưởng.
Đến giữa thế kỷ XIX, ở châu Âu mới xuất hiện những tiền đề về kinh tế - xã hội, khoa học và lý luận, v.v. dẫn tới sự ra đời của chủ nghĩa Mác, một học thuyết đã biến chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học. Đó là:
- Với sự ra đời của nền sản xuất đại công nghiệp dựa trên kỹ thuật cơ khí, trước hết là ở nước Anh, lực lượng sản xuất xã hội ngày càng đạt tới trình độ xã hội hóa cao. Mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa của lực lượng sản xuất với quan hệ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất trong xã hội tư bản ngày càng phát triển, trở thành mâu thuẫn cơ bản của xã hội.
Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đến độ nhất định là cơ sở thực tiễn cho những phân tích, khái quát lý luận, tìm ra bản chất và dự báo xu hướng phát triển.
- Sự phát triển của nền đại công nghiệp cơ khí trong chủ nghĩa tư bản đã sản sinh ra một giai cấp mới, đó là giai cấp vô sản - giai cấp công nhân. Vì vậy, trong xã hội tư bản, đã xuất hiện hai giai cấp cơ bản, đối lập nhau về lợi ích, đó là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ngày càng lan rộng, phát triển từ tự phát tới tự giác, từ đấu tranh kinh tế tới đấu tranh chính trị. Phong trào đó cần có lý luận khoa học và cách mạng dẫn dắt
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓