Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tạo liên kết trong Power Point

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Ngọc Ẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:36' 09-07-2012
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
Trung tam tin hoc ALG
1
TẠO HYPERLINK TRONG POWERPOINT 2003
Trung tam tin hoc ALG
2
TẠO HYPERLINK (SIÊU LIÊN KẾT) VỚI SLIDE KHÁC
* Chọn đối tượng cần liên kết trong slide
* Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings
Click
Xuất hiện hộp thoại Action Settings
Trung tam tin hoc ALG
3
Click
Hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click, chọn Hyperlink to
Click vào để mở danh sách
Click chọn slide
Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Slide
Trung tam tin hoc ALG
4
Hộp thoại Hyperlink to Slide
Click chọn các Slide cần liên kết đến
Click
Click
Trung tam tin hoc ALG
5
TẠO HYPERLINK VỚI FILE POWERPOINT KHÁC
* Chọn đối tượng cần liên kết trong slide
* Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings
Click
Xuất hiện hộp thoại Action Settings
Trung tam tin hoc ALG
6
Click
Hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click, chọn Hyperlink to
Click vào để mở danh sách
Click chọn
Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Other Powerpoint Presentation
Trung tam tin hoc ALG
7
Hộp thoại Hyperlink to Other Powerpoint Presentation
Click vào mũi tên để tìm đường dẫn tới thư mục chứa file Powerpoint
Click chọn
Click
Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Slide
Trung tam tin hoc ALG
8
Hộp thoại Hyperlink to Slide
Click chọn các Slide cần liên kết đến
Click
Click
Trung tam tin hoc ALG
9
TẠO HYPERLINK VỚI FILE KHÔNG PHẢI FILE POWERPOINT
* Chọn đối tượng cần liên kết trong slide
* Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings
Click
Xuất hiện hộp thoại Action Settings
Trung tam tin hoc ALG
10
Click
Click vào để mở danh sách
Click chọn
Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Other File
Hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click, chọn Hyperlink to
Trung tam tin hoc ALG
11
Hộp thoại Hyperlink to Other File
Click vào mũi tên để tìm đường dẫn tới thư mục chứa file
Click chọn
Click
Trung tam tin hoc ALG
12
TẠO HYPERLINK (SIÊU LIÊN KẾT) VỚI MỘT TRANG WEB
* Chọn đối tượng cần liên kết trong slide
* Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings
Click
Xuất hiện hộp thoại Action Settings
Trung tam tin hoc ALG
13
Click
Click vào để mở danh sách
Click chọn
Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to URL
Hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click, chọn Hyperlink to
Trung tam tin hoc ALG
14
Hộp thoại Hyperlink to URL
Nhập địa chỉ trang Web cần liên kết đến
Click
Click
Trung tam tin hoc ALG
15
TẠO HYPERLINK CHO NÚT HÀNH ĐỘNG
Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Buttons
Click tuỳ chọn các nút
Trung tam tin hoc ALG
16
Nút với thông tin tuỳ ý
Nút với biểu tượng trở về đầu tập tin
Nút với biểu tượng trợ giúp
Nút với biểu tượng thông tin
Nút với biểu tượng trở về slide kế trước
Nút với biểu tượng chuyển đến slide kế tiếp
Nút với biểu tượng chuyển về slide đầu tiên
Nút với biểu tượng chuyển về slide cuối cùng
Nút với biểu tượng quay về
Nút với biểu tượng tài liệu
Nút với biểu tượng âm thanh
Nút với biểu tượng phim
Trung tam tin hoc ALG
17
* Click chuột vào biểu tượng của một kiểu nút hành động phù hợp, con trỏ chuột đổi dạng thành dấu “+”
* Kéo chuột để vẽ thành một ô chữ nhật trên Slide, Powerpoint sẽ tạo nút đã chọn và đồng thời xuất hiện hộp thoại Action Settings
* Trong hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click để quy định hành động khi click chuột lên nút
* Trong hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Over để quy định hành động khi di chuyển chuột qua nút
Trung tam tin hoc ALG
18
* Trong hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click
Không thực hiện hành động gì
Chuyển đến một slide hoặc đối tượng khác
Click
Click vào mũi tên sẽ xuất hiện danh sách
Click các tuỳ chọn
Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Slide
Trung tam tin hoc ALG
19
Hộp thoại Hyperlink to Slide
Click chọn các Slide cần liên kết đến
Click
Click
Trung tam tin hoc ALG
20
HIỆU CHỈNH HYPERLINK
* Chọn đối tượng cần hiệu chỉnh liên kết trong slide
* Click phải chuột, xuất hiện menu
Click
Xuất hiện hộp thoại Edit Hyperlink
Trung tam tin hoc ALG
21
Hộp thoại Edit Hyperlink_Existing File or Web Page
Click vào mũi tên để tìm đường dẫn tới thư mục chứa file khác cần hiệu chỉnh liên kết
Click chọn
Click vào để chọn slide nào trong file cần liên kết
Click để gỡ bỏ liên kết
Khi click vào Bookmark, xuất hiện hộp thoại Select Place in Document
Trung tam tin hoc ALG
22
Hộp thoại Select Place in Document
Click chọn slide cần liên kết
Click chọn
Trung tam tin hoc ALG
23
Hộp thoại Edit Hyperlink
Click chọn
Địa chỉ liên kết mới
Trung tam tin hoc ALG
24
Hộp thoại Edit Hyperlink_Place in this Document
Click chọn slide (các slide trong cùng một file)
Click để gỡ bỏ liên kết
Click
Click chọn để tìm slide cần liên kết trong cùng một file
Trung tam tin hoc ALG
25
MỞ XEM HYPERLINK
* Chọn đối tượng cần mở liên kết trong slide
* Click phải chuột, xuất hiện menu
Trong vùng làm việc của màn hình powerpoint, xuất hiện slide cần liên kết
Click
Trung tam tin hoc ALG
26
GỠ BỎ HYPERLINK
* Chọn đối tượng cần gỡ bỏ liên kết trong slide
* Click phải chuột, xuất hiện menu
Click
Trung tam tin hoc ALG
27
LƯU Ý
Để kiểm tra lại các liên kết có thực hiện đúng theo yêu cầu hay không, sau mỗi lần thao tác cần phải thực hiện một trong các cách sau:
* Nhấn phím F5 để slide show toàn bộ file
* Hoặc nhấn phím Shift+F5 để slide show của slide đang thực hiện.
* Hoặc nhấn biểu tượng bên dưới góc trái cửa sổ để slide show của slide đang thực hiện.
* Sau đó nhấn ESC để quay trở về màn hình soạn thảo
 
Gửi ý kiến