Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

su dung phim tu lieu, tranh anh trong day hoc LS (tiep)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Bỉnh
Ngày gửi: 08h:13' 29-03-2009
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 316
Số lượt thích: 0 người

cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước
Ta có thể sử dụng đoạn phim tư liệu v? CM thỏng Tỏm khi giảng về cách mạng tháng Tám và tuyên ngôn độc lập.
Duy Bỉnh – THPT Xuân Khanh – Hà Nội

cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước

Ta có thể sử dụng đoạn phim tư liệu( xem trong đĩa) đồng thời sử dụng bản đồ và tranh ảnh kết hợp khác ở phần nội dung cách mạng tháng Tám thành công trong cả nuớc và ở nội dung Bác Hồ đọc tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
Nội dung:
Các tranh ảnh về khởi nghĩa tháng Tám... 16/8 đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy quân đội xuất phát từ Tân Trào về giải phóng Thái Nguyên mở đầu khởi nghĩa giành chính quyền... 19 - 8 từ cuộc mít tinh khởi nghĩa toàn Hà Nội...

Phuương pháp:
Kết hợp các tranh ảnh với lời giảng, phim tư liệu tổng khởi nghĩa... cho học sinh theo dõi, đặt câu hỏi học sinh trả lời...
Nội dung: phim tư liệu tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám.
Sau khi Hội nghị toàn quốc của Đảng kết thúc, ngày 16 - 8 - 1945, Đại hội Quốc dân cũng đuược khai mạc ở Tân Trào. Đại hội tán thành quyết định của Hội nghị toàn quốc về tiến hành Tổng khởi nghĩa trong cả nuước truước khi quân Đồng minh kéo vào, đồng thời bầu ra Uỷ ban dân tộc giải phóng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Đại hội bế mạc, Hồ Chí Minh viết thuư kêu gọi quốc dân đồng bào đứng dậy "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta", giành chính quyền về tay mình.
Phuương pháp:
Căn cứ vào nội dung lịch sử, giáo viên có thể sử dụng đoạn phim tuư liệu này khi dạy về Đại hội quốc dân ở Tân Trào đã tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc.
Truước khi cho học sinh xem đoạn phim tư liệu, giáo viên đặt câu hỏi và yêu cầu các em chú ý theo dõi để nhận xét về nội dung của đoạn phim , vai trò của Hồ Chí Minh đối với Đại hội và ý nghĩa của Đại hội.
Nội dung: phim tư liệu Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ưuơng Đảng (5 - 1941).
Từ ngày 10 đến 19 - 5 - 1945, Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ưuơng Đảng họp ở Pắc Bó (Cao Bằng) dưới sự lãnh đạo của Nguyễn ái Quốc. Hội nghị nêu cao khẩu hiệu giải phóng dân tộc lên hàng đầu, chủ truương đoàn kết toàn dân đánh Pháp đuổi Nhật cứu nuước khỏi hoạ diệt vong, thành lập Mặt trận Việt Minh. Hội nghị đánh dấu hoàn chỉnh sự chuyển huướng chỉ đạo chiến luược của Đảng đuược đề ra từ Hội nghị Trung ưuơng 6 (11 - 1939).
Phuương pháp: Căn cứ vào nội dung lịch sử, giáo viên có thể sử dụng đoạn tuư liệu 03196 khi dạy về vai trò của Nguyễn ái Quốc trong việc triệu tập và chủ trì Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ưuơng Đảng (5 - 1941).
Sau khi trình bày cho học sinh biết đuược tình hình trên thế giới và trong nước hết sức thuận lợi cho phong trào cách mạng Việt Nam, Nguyễn ái Quốc trở về nước và lãnh đạo cách mạng, giáo viên cho học sinh xem phim tuư liệu và yêu cầu các em nhận xét, rút ra kết luận...
ở bài 7, mục VII.
cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước
Ta có thể sử dụng đoạn phim tư liệu khi giảng về cách mạng tháng Tám
và lời tuyên ngôn độc lập của Bác
bài 9 mục I, Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ
Ta có thể sử dụng các đoạn phim tư liệu và tranh ảnh vào bài giảng như đoạn phim lời kêu gọi của Bác, đoạn cuộc kháng chiến ở Hà nội, đoạn trở lại Việt Bắc tiếp tục kháng chiến...cụ thể khi ta nói về lưòi kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác ta có thể kết hợp sử dụng đoạn phim sau để học sinh hiểu rõ và nhận xét.
Nội dung:
- Hồ Chủ Tịch kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Cuộc chiến đấu trong các đô thị với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quýet
sinh, các khu phố, các ngả đường nhân dân làm mọi cách đem bàn ghế,
gường tủ... chiến đấu anh dũng trên khắp các ngả đường nhằm ngăn chặn
bước tiến của địch...
Bác cùng trung đoàn thủ đô trở lại Việt Bắc tiếp tục kháng chiến, vợt
qua khó khăn với sự giản dị của vị chủ tịch nước có thể khắc sâu hình ảnh
của Bác trong tâm trí học sinh...
Phương pháp:
Giáo viên có thể kết hợp lời giảng với việc sử dụng các đoạn phim tư liệu
và tranh ảnh vào bài giảng nhưư đoạn phim lời kêu gọi của Bác, đoạn
cuộc chiến ở các đô thị, đoạn trở lại Việt Bắc tiếp tục kháng chiến- Bác
cùng trung đoàn thủ đô rời Hà Nội về chiến khu. Ta có thể đặt câu hỏi để
học sinh theo dõi và trả lời câu hỏi hoặc học sinh xem rồi yêu cầu các em
thảo luận rút ra nhận xét.
Khi giảng đến đoạn cuộc chiến đấu trong các đô thị và tiêu biểu là thủ đô Hà Nội ta có thể xử dụng đoạn phim sau:
Đoạn trở lại Việt Bắc tiếp tục kháng chiến. Khi nói về việc trung đoàn thủ đô tiến hành cuộc rút quân thần kì đưa TW Đảng và Bác về chiến khu tiếp tục kháng chiến, ta có thể sử dụng đoạn phim sau để khắc sâu hình ảnh Bác cho học sinh.
mục II:
Từ ngày toàn quốc kháng chiến đến chiến dịch
Việt Bắc Thu Đông. (t41)
Nội dung:
Ta có thể sử dụng tranh ảnh, bản đồ...bản đồ về chiến dịch, bản đồ trận đánh, tranh ảnh để minh hoạ...( có ví dụ minh hoạ đĩa CD)
mục IV:
Chiến dịch biên giới thu - đông 1950.
Nội dung: Tranh ảnh, bản đồ chiến dịch, ảnh anh hùng...kết hợp với bài giảng ở từng nội dung để đưa ra hợp lý... như bản đồ chung, bản đồ Việt Bắc bản đồ trận đánh, ảnh để tường thuật
Những năm đầu toàn quốc
kháng chiến (1946 - 1950)
Tiết 43

IV. Chiến dịch biên giới
thu - đông 1950
Nguyễn Duy Bỉnh THPT Xuân Khanh-Sơn Tây- Hà Tây
Nội dung:
- Sử dụng tranh ảnh , phim tư liệu khi nói về kế hoạch Nava.
- Sử dụng sơ đồ về ta tập chung lực lượng tấn công vào những hướng quan trọng để tiêu diệt sinh lực địch giải phóng đất đai buộc chúng phải phân tán lực lượng.
- sử dụng sơ đồ kết hợp phim tư liệu giới thiệu qua cho hs về các chiến dịch theo SGK.
- Sử dụng các hình ảnh về công tác chuẩn bị cho chiến dịch, đoàn xe thồ, khẩu pháo anh Tô Vĩnh Diện lấy thân mình trèn pháo, các hình ảnh và bản đồ khác...
Phương pháp:
- sử dụng kết hợp bản đồ, lời giảng, phát vấn, đặt câu hỏi nêu vấn đề, cho học sinh xem đoạn tường thuật qua sơ đồ đã được thiết kế tự động, phối hợp với phim tư liệu rồi học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi để hiểu sâu bài gaỉng.( Cụ thể xem ở phần dưói ở phần bài giảng ví dụ)
Bài 11 : tiết 45
Cuộc kháng chiến thắng lợi
Tổng quân uỷ họp bàn tác chiến
Mở đường
Phong trào phản đối chiến tranh
Dờcát và bộ trưởn quốc phòng pháp quan sát trận địa
Phút nghỉ ngơi bên chiến hào
Tấn công trên đồi D1
Quân pháp ra hàng
Bài giảng cụ thể xin mời xem ở phần sau.
III Đại hội toàn quốc lần thứ III
của đảng, miền bắc
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III
của Đảng lao động Việt Nam
Hoàn cảnh:
Miền Bắc được hoàn thành giải phóng khỏi ách thống trị của
đế quốc, phong kiến.
Đã hoàn thành công cuộc cải cách ruộng đất và đang giành
nhiều thắng lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ
sản xuất và phát triển kinh tế.
ở Miền Nam Mĩ- Diệm không thực hiện được ý định
" bình định" .cách mạng đã chuyển từ thế giữ gìn lực lượng
sang tiến công.
5-10/9/1960 Đại hội đại biểu của Đảng lao động Việt Nam họp.
Chia 2 tổ và nhận xét đoạn phim tư liệu trên
Duy Bỉnh - THPT Xuân Khanh - TP Sơn Tây - Hà Tây
Bài 13
Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở
miền nam ( 1954 - 1965 )
ở mục I.
Nội dung:
- Sử dụng tranh ảnh, phim tư liệu về cải cách ruộng đất và phong trào đồng khởi, ảnh về Diệm....
- Phim về chính quyền Diệm...
- Phim về luật 10/59.
- Phim về hội nghị TW 15.
- Phim về Phong trào đồng khởi.
Phương pháp:
Giáo viên có thể kết hợp lời giảng với việc sử dụng các đoạn phim tưư liệu và tranh ảnh vào bài giảng.
Phim về luật 10/59.
Phim về chính quyền Diệm...
Miền nam chiến đấu chống "chiến tranh đặcbiệt" của Mĩ( 1961- 1965)
Nội Dung: - sử dụng tranh ảnh về ấp chiến lược, Nguyễn Văn TRỗi, Ken Nơ Đi...
- Sử dụng phim về chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ.
- Phim về biện pháp của Mĩ trong chiến lược CTĐB.
- Phim về Kennơđi
- phim về chính sách dồn dân lập ấp
- phim về phong trào đấu tranh của nhân dân ta
- phim về Nguyễn Văn TRỗi
- Phim về phong trào phá ấp chiến lược.
- phim trận Âp Bắc
- phim về kết quả chiến tranh ĐB.
Phương pháp:
Giáo viên có thể kết hợp lời giảng với việc sử dụng các đoạn phim tưư liệu và tranh ảnh vào bài giảng, có thể đặt câu hỏi gợi mở để học sinh chú ý theo dõi rồi thảo luận trả lời câu hỏi, hoặc có thể cho học sinh theo dõi nghe lời bình thay lời giảng
Chiến lược CTĐB của Mĩ
.sau thất bại ở CT đơn phương Mĩ tiếp tục thực hiện
clCT mới
Kennơđi và chính sách của Mĩ sau thất bại ở chiến lược chiến tranh đơn phương.
- Phim về Kennơđi
phim về chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ.

phim về chính sách dồn dân lập ấp

Dồn dân lập ấp chiến lựơc - đưa ND ta vào trong các ấp quản lý nhằm "tát nước bắt cá"
Phim về biện pháp của Mĩ trong chiến lược CTĐB.

Bài 13: CÁCH MẠNG XHCN Ở MIỀN BẮC VÀ CÁCH MẠNG DÂN TỘc DCND Ở MIỀN NAM (1954-1965)
Nội dung: khi giảng bài 12 ta có thể sử dụng đoạn phim giới thiệu về chinh quyền Diệm và âm mưa của chúng...

Nội dung: khi giảng bài 12 ta có thể sử dụng đoạn phim giới thiệu về chính sách thâm độc của Mĩ Diệm - luật 10/59 lê máy chém đi khắp miền Nam giết người không thương tiếc
 
Gửi ý kiến