Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Minh Hải
Ngày gửi: 18h:02' 28-07-2012
Dung lượng: 9.3 MB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
PHòng GD & ĐT huyện KINH MÔN
nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo về dự giờ lớp 3B
năm học 2009 -2010
TRƯờng tiểu học tân dân
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Kiểm tra bài cũ
1. V× sao cÇn ph¶i tÝch cùc tham gia viÖc líp, viÖc tr­êng ?
2. KÓ nh÷ng viÖc em ®· tÝch cùc tham gia viÖc líp, viÖc tr­êng.
Tích cực tham gia việc lớp, việc trường là tự giác làm tốt các công việc của lớp,của trường phù hợp với khả năng.
Tìm hiểu truyện : CHị Thuỷ của em
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 1
Tìm hiểu truyện : CHị Thuỷ của em
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 1
Tìm hiểu truyện : CHị Thuỷ của em
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 1
Tìm hiểu truyện : CHị Thuỷ của em
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 1
Tìm hiểu truyện : CHị Thuỷ của em
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 1
Ai cũng có lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Những lúc đó rất cần sự
cảm thông,giúp đỡ của những người xung quanh . Vì vậy ai cũng
cần phải quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.

Tìm hiểu truyện : CHị Thuỷ của em
HOẠT ĐỘNG 1
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
-Vì sao bé Viên lại cần sự quan tâm của Thuỷ ?
-Thuỷ đã làm gì để bé Viên chơi vui ở nhà ?
-Vì sao mẹ của bé Viên lại thầm cảm ơn bạn Thuỷ ?
-Theo em chuyện gì có thể xảy ra với bé Viên nếu không có sự quan tâm Thuỷ ?
-Qua câu chuyện trên , em học được ở bạn Thuỷ điều gì ?
-Vì sao phải quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng ?
giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết1)
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
1
2
3
4
giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết1)
HOẠT ĐỘNG 2
Giúp hoạ sĩ đặt tên tranh
Giúp hoạ sĩ đặt tên tranh
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 2
giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết1)
Cậu bé ngoan
giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết1)
Giúp hoạ sĩ đặt tên tranh
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 2
Không nên làm mất trật tự khu phố
Giúp hoạ sĩ đặt tên tranh
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 2
giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết1)
Nhận thư giúp hàng xóm
Giúp hoạ sĩ đặt tên tranh
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 2
giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết1)
Cô bé tốt bụng
Giúp hoạ sĩ đặt tên tranh
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 2
giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết1)
không nên
Cậu bé ngoan
Không nên làm mất trật tự khu phố
Nhận thư giúp hàng xóm
Cô bé tốt bụng
nên
nên
nên
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 3
giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết1)
TRÒ CHƠI
phóng viên
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết1)
GHI NHỚ
Người xưa đã nói chớ quên,
Làng giềng tắt lửa, tối đèn có nhau.
Giữ gìn tình nghĩa tương giao,
Sẵn sàng giúp đỡ khác nào người thân

KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHỎE
HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT

Chóc c¸c em chăm ngoan,häc giái.
Xin chµo vµ hÑn gÆp l¹i!
Tìm hiểu truyện : CHị Thuỷ của em
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 1
Tìm hiểu truyện : CHị Thuỷ của em
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 1
Tìm hiểu truyện : CHị Thuỷ của em
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 1
Tìm hiểu truyện : CHị Thuỷ của em
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 1
Tìm hiểu truyện : CHị Thuỷ của em
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 1
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
hợp tác với người xung quanh (tiết1)
 
Gửi ý kiến