Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hải
Ngày gửi: 18h:49' 26-08-2012
Dung lượng: 8.4 MB
Số lượt tải: 744
Số lượt thích: 0 người
BÀI 2
Chương II
XÃ HỘI CỔ ĐẠI
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
1, Tình hình phát triển sớm ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại và sự hình thành các quốc gia cổ đại Phương Đông
a, Nhà nước hình thành sớm
BÀI 2
LƯỠNG HÀ
AI CẬP
ẤN ĐỘ
TRUNG QUỐC
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
BÀI 2
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
1, Tình hình phát triển sớm ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại và sự hình thành các quốc gia cổ đại Phương Đông
a, Nhà nước hình thành sớm
Trình bày thời gian hình thành nhà nước ở Phương Đông ?
+ Ở Trung Quốc: Khoảng thế kỉ XXI TCN, hình thành vương triều nhà Hạ
+ Ở Ai cập: 3200 năm TCN, hình thành nhà nước thống nhất
+ Ở Lưỡng Hà: khoảng thiên niên kỉ IV TCN hình thành các nước nhỏ của người su - me
+ Ở Ấn Độ khoảng thiên niên kỉ III TCN, hình thành các quốc gia cổ đại ở lưu vực sông Ấn
Bài 2
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
1, Tình hình phát triển sớm ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại và sự hình thành các quốc gia cổ đại Phương Đông
a, Nhà nước hình thành sớm
Tóm lại: Các nhà nước cổ đại ở phương Đông được hình thành sớm nhất thế giới
BÀI 2
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
1, Tình hình phát triển sớm ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại và sự hình thành các quốc gia cổ đại Phương Đông
a, Nhà nước hình thành sớm
b, Cơ sở và nguyên nhân của quá trình hình thành nhà nước sớm
Vì sao nhà nước ở Phương Đông hình thành sớm ?
- Được hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn vì có:
+ Thuận lợi : Đồng bằng rộng, đất đai phù sa màu mỡ, gần nguồn nước thuận lợi cho sản xuất và sinh sống.
BÀI 2
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
1, Tình hình phát triển sớm ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại và sự hình thành các quốc gia cổ đại Phương Đông
a, Nhà nước hình thành sớm
b, Cơ sở và nguyên nhân của quá trình hình thành nhà nước sớm
+ Khó khăn : Dễ bị lũ lụt
- Nông nghiệp phát triển sớm và cho năng suất cao, xuất hiện của cải dư thừa ngay từ khi chưa có đồ sắt
- Công tác trị thủy đòi hỏi phải có sự hợp tác => nhà nước ra đời sớm
CHĂN NUÔI
CÀY RUỘNG
BÀI 2
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
1, Tình hình phát triển sớm ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại và sự hình thành các quốc gia cổ đại Phương Đông
Trình bày Kết cấu xã hội ở phương Đông ?
2, Kết cấu xã hội và chế độ chuyên chế cổ đại ở PĐông
- Xã hội phân hoá thành các tầng lớp:
VUA
Nơ L?
Nông dân Công Xã
Quí Tộc
Nông dân công xã: Chiếm số đông, là lực lượng sản xuất chính, nhận ruộng đất canh tác và nộp tô thuế
Quí tộc: Vua, quan lại và tăng lữ là giai cấp bóc lột có nhiều của cải và quyền thế
Nô lệ: số lượng không nhiều chủ yếu phục vụ, hầu hạ quí tộc.
BÀI 2
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
1, Tình hình phát triển sớm ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại và sự hình thành các quốc gia cổ đại Phương Đông
Trình bày chế độ chuyên chế cổ đại P, Đông?
2, Kết cấu xã hội và chế độ chuyên chế cổ đại ở P.Đông
- Về chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông
+ Chế độ nhà nước do vua đứng đầu có quyền lực tối cao. Vua nắm cả pháp quyền và thần quyền…
+ Dưới Vua là bộ máy hành chính quan liêu, đứng đầu là quan Vidia hoặc Thừa tướng
Vua Ai Cập (Pharaông)
Vua Trung Quốc (Thiên tử)
BÀI 2
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
Trình bày Lịch và thiên văn phương Đông?
2, Kết cấu xã hội và chế độ CC cổ đại ở phương Đông
3, Một số thành tựu văn hóa cổ đại Phương Đông.
a, Sự ra đời của lịch và thiên văn
+ Ra đời sớm gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp và trị thủy các dòng sông.
+ Nông lịch: một năm có 365 ngày được chia thành 12 tháng, tuần, ngày, và mùa
Thiên văn và lịch ( âm lịch )
Trái đất và Mặt trăng
Lịch của người Lưỡng Hà
Lịch của người Ai Cập cổ
BÀI 2
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
Trình bày sự ra đời về chữ viết ở phương Đông?
3, Một số thành tựu văn hóa cổ đại Phương Đông.
a, Sự ra đời của lịch và thiên văn
b, Chữ viết
+ Do nhu cầu ghi chép và lưu trữ nên chữ viết ra đời ( TNK IV TCN ), là phát minh lớn của loài người
+ Ban đầu là chữ tượng hình về sau là chữ tượng ý
Chữ tượng hình ở Ai Cập
Chữ tượng hình khắc trên tường ở Ai Cập
Tảng đá Rosetta
Champollion
Chữ viết Lưỡng Hà
CHỮ VIẾT TRUNG QUỐC CỔ
CHỮ VIẾT TRUNG QUỐC
- Chữ “Giáp cốt” Vào đời nhà Thương (TK XVII TCN), các quan “Vu sứ” chuyên làm nhiệm vụ bói toán đã lấy mai rùa, xương thú mài thật nhẵn bóng, đem thui trong lửa rồi xem các vết nứt nẻ để đoán điều tốt xấu, lành dữ và sau khắc chữ lên mai rùa, xương thú để ghi lại kết quả bói toán xem sự ứng nghiệm về sau. Dần dần, người đời Thương dùng chữ “giáp cốt”này để ghi các văn bản, cất trong hầm kín làm tài liệu lưu trữ. Chữ “giáp cốt” có hơn 3000 chữ đơn, được xem là thứ chữ viết xưa nhất của người Trung Quốc.
Chữ Brahmi Ấn Độ
BÀI 2
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
3, Một số thành tựu văn hóa cổ đại Phương Đông.
a, Sự ra đời của lịch và thiên văn
b, Chữ viết
+ Do nhu cầu ghi chép và lưu trữ nên chữ viết ra đời. ( TNK IV TCN ), là phát minh lớn của loài người
+ Ban đầu là chữ tượng hình về sau là chữ tượng ý
+ Nguyên liệu để viết: giấy papirut, đất sét, xương thú, mai rùa, thẻ tre, lụa
Giấy của người Ai Cập
Chữ hình đinh viết trên đất sét của người Lưỡng Hà
Chữ viết trên mai rùa
Chữ viết trên thẻ tre
BÀI 2
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
3, Một số thành tựu văn hóa cổ đại Phương Đông.
a, Sự ra đời của lịch và thiên văn
b, Chữ viết
c, Toán học
Trình bày thành tựu toán học ở phương Đông?
- Do nhu cầu tính lại ruộng đất, đo đạc trong xây dựng nên toán học ra đời.
- Thành tựu: biết các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Tính được diện tích các hình tròn, tam giác thể tích hình cầu, tính được số Pi bằng 3,16.
1 2 3 10 100 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BÀI 2
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
3, Một số thành tựu văn hóa cổ đại Phương Đông.
a, Sự ra đời của lịch và thiên văn
b, Chữ viết
c, Toán học
Trình bày ý nghĩa thành tựu toán học ở phương Đông?
- Giá trị: là những phát minh quan trọng, có ảnh hưởng đến thành tựu của văn minh nhân loại.
BÀI 2
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
3, Một số thành tựu văn hóa cổ đại Phương Đông.
a, Sự ra đời của lịch và thiên văn
b, Chữ viết
c, Toán học
Trình bày thành tựu về kiến trúc ở phương Đông?
d, Kiến trúc
+ Một số công trình kiến trúc tiêu biểu : Kim Tự Tháp ở Ai Cập, thành Babilon ở Lưỡng Hà, những khu đền tháp kiểu kiến trúc Hindu ở Ấn Độ...
+ Giá trị: là những di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng thế giới, thể hiện sức lao động và tài năng sáng tạo vĩ đại của con người.
Kim Tự Tháp được xây dựng để làm gì ?
Sự vĩ đại của Kim Tự Tháp được thể hiện như thế nào ? Em có nhận xét gì ?
KIM TỰ THÁP CHEOPS TẠI GIZA
Kim Tự Tháp này được Pharaoh Khufu xây dựng vào khoảng năm 2560 tr.CN
Đáy hình vuông, mỗi cạnh dài 241m (sai số chỉ 0,1%)
Cao: 146,6m (hiện nay còn 137,7m) - công trình cao nhất thế giới trong khoảng 43 thế kỷ
Độ nghiêng mặt bên: 51,5 độ
Bốn mặt của Kim Tự Tháp nhìn về 4 hướng: chính bắc, chính nam, chính đông và chính tây.
Để hoàn thành được Kim Tự Tháp Cheops, người ta đã phải sử dụng 2,6 triệu tảng đá được mài nhẵn, mỗi viên nặng trung bình 2,5 tấn (viên nhẹ nhất 2 tấn, viên nặng nhất khoảng 60 tấn). Tổng khối lượng của Kim Tự Tháp Cheops vào khoảng 6,5 triệu tấn
Theo một số tài liệu thì để hoàn thành Kim Tự Tháp Cheops, một số lượng lớn nô lệ đã được sử dụng. Tuy nhiên theo một số thông tin khác thì công trình này là thành quả của hàng trăm ngàn nông dân. Những người này chỉ phải xây dựng Kim Tự Tháp 3 tháng trong năm (mùa lũ của sông Nile) và kéo dài trong vòng 20 năm..
Như CMác từng nói, Kim Tự Tháp là “kết quả vĩ đại” sinh ra từ những “hợp tác giản đơn”. Một mặt nó là sự kết tinh của những nỗi đau khổ khủng khiếp của sự hi sinh hàng chục vạn nô lệ, nhưng mặt khác nó là bản anh hùng ca, ca ngợi thành quả lao động sáng tạo của họ và “Bất cứ thứ gì cũng sợ thời gian, nhưng thời gian lại sợ Kim Tự Tháp”
Sử dụng những thanh gỗ tròn để kéo đá từ nơi khác đến xây dựng KTT
Đắp các con dốc dài bằng bùn để kéo đá lên
Người Ai Cập cổ coi kim tự tháp là nơi yên nghỉ cuối cùng của các hoàng đế. Họ tin rằng kim tự tháp là nơi mà các vị hoàng đế tiếp tục một cuộc sống mới sau cái chết
Trước khi táng người quá cố, người ta ướp xác và thực hành một số nghi thức tôn giáo
Người Ai Cập cổ tin rằng linh hồn của các hoàng đế qua đời vẫn ở trong thân thể và du ngoạn hằng ngày cùng mặt trời. Khi mặt trời lặn phía tây , linh hồn của người quá cố trở về hầm mộ kim tự tháp và phục sinh...
Vườn treo Babilon
Hiểu biết của em về vườn treo Babilon ?
VƯỜN TREO BABYLON
Được vua NebuchADnezzarII xây dựng vào khoảng năm 605-562 TCN tại Euphrates (Iraq hiện nay). Ông coi đó như một món quà dành cho người vợ yêu quí nhất của mình-nàng A-mi-tơ-sơ, một người đã trưởng thành trong vùng đất quanh Media, khao khát cảnh núi rừng hùng vĩ.Vườn treo hình vuông, có bậc dẫn đến lối vào cửa tiếp theo, đặt sân nọ trên sân kia thành một quần thể kiến trúc độc đáo theo nền dốc bậc. Những cột cao nhất 23,1m, tường xây vững chắc, rất tốn kém. Trên mỗi tầng trồng nhiều cây cổ thụ khác nhau…
Người đầu tiên đề cập đến vườn treo là Berossus, một người dân thành Babylon đã viết về vườn treo vào khoảng năm 270 TCN
“Vua xây một cung điện mới trong 15 ngày, nền móng bằng đá hay các bãi đất có hình bậc thang tựa như phong cảnh núi rừng.”
MÔ TẢ THỜI CỔ ĐẠI
Vườn treo hiện nay
Cổng thành Ishtar - Babylon
Cổng thành Ishtar – Babylon, nằm ở phía bắc của thành nội (Ishtar vốn là tên của nữ thần chiến tranh và thắng lợi) cao 12m, được xây bằng những viên gạch lưu li màu với những chạm khắc nổi hình thú vật như: bò rừng, rồng…
Chi tiết cổng thành Ba-bi-lon
Thành phố Harappa ở Ân Độ
 
Gửi ý kiến