Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quỳnh
Ngày gửi: 07h:36' 27-08-2012
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 424
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy cô và các bạn
Lớp: 9/1
Nhóm: Sắc cầu vòng
Vật Lí 9
Danh sách nhóm Sắc cầu vòng
GVBM: cô Trương Kim Dung
Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
Nếu thấy các vật thì có ánh sáng màu nào truyền từ vật vào mắt ta?
Nếu thấy vật màu đen thì có ánh sáng màu nào truyền từ vật vào mắt ta?
Dưới ánh sáng
màu trắng, vật có
màu nào thì có
ánh sáng màu đó
truyền vào mắt ta
(trừ vật màu đen).
Ta gọi đó là màu
của vật.
Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
Các vật màu mà ta nghiên cứu là các vật không tự phát sáng. Tuy nhiên, chúng có khả năng tán xạ (hắt lại theo mọi phương) ánh sáng chiếu đến chúng.
Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU

Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU

Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
C2:
Rút ra nhận xét về màu
của các vật màu đỏ,
xanh lục, đen và trắng khi
chiếu chúng vào ánh
sáng đỏ?
C3:
Rút ra nhận xét về màu
của các vật màu đỏ,
xanh lục, đen và trắng khi
chiếu chúng vào ánh
sáng xanh lục?
Vật màu đỏ tán xạ
tốt ánh sáng đỏ.
Vật màu lục tán
xạ kém ánh
sáng đỏ.
Vật màu trắng tán
xạ tốt ánh sáng đỏ.
Vật màu đen không
tán xạ ánh sáng đỏ.
Vật màu đỏ
tán xạ kém
ánh sáng lục.
Vật màu lục tán
xạ tốt ánh
sáng lục.
Vật màu trắng
Tán xạ tốt ánh
sáng lục.
Vật màu đen
không tán xạ ánh
sáng lục.
Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
Kết luận
Vật màu nào thì tán xạ tốt
ánh sáng màu đó và tán
xạ kém ánh sáng các
màu khác.
Vật màu trắng tán xạ
tốt tất cả các ánh sáng
màu
Vật màu đen
không có khả năng
tán xạ các ánh
sáng màu
Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU

Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
Có thể em chưa
biết
Cảm ơn quý thầy cô
và các bạn đã lắng nghe!
 
Gửi ý kiến