Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 21. NL: Nhịp 3/4; cách đánh nhịp 3/4. ANTT: NS  Phong Nhã

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Xuân Toàn
Ngày gửi: 15h:33' 01-09-2012
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 317
Số lượt thích: 0 người
Yamaha corporation
Music in my life

Câu 1.
Em hãy lên bảng trình bày lời ca bài hát "Niềm vui của em" - Nhạc và lời: Nguyễn Huy Hùng ?
Kiểm tra bài cũ:
Câu 2.
Em hãy mang SGK và vở ghi Âm nhạc lên bảng đọc giai điệu và ghép lời ca bài Tập đọc nhạc số 6 ?
Tiết 21

Nhạc lí: Nhịp - Cách đánh nhịp

Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng".

3
4
4
3
So sánh nhịp và nhịp :
2
4
3
4
2
3
4
4
I.Nhịp - Cách đánh nhịp
3
4
1. Định nghĩa nhịp
- Có 3 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách 1 - mạnh, phách 2, 3 - nhẹ.
- Một nốt trắng chấm dôi có giá trị bằng 1 ô nhịp .
4
3
3
4
3
4
ví dụ 1
Bài hát: Ngày đầu tiên đi học

ví dụ 2
Bài hát: Việt Nam quê hương tôi

ví dụ 3
Trích đoạn: Thư gửi Elise L.V.Bethoven
2. Cách đánh nhịp
- Sơ đồ đánh nhịp:


3
4
1
3
2
II. Âm nhạc thường thức:
1. Nhạc sĩ Phong Nhã.
- Tên thật là: Nguyễn Văn Tường.
- Năm sinh: 1924.
- Quê quán: Duy Tiên - Hà Nam.
- Là một nhạc sĩ của tuổi thơ.
- Ông là người đã viết sử Đội bằng nhạc.
- Tác phẩm tiêu biểu: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Cùng nhau ta đi lên, Kim Đồng, Nhanh bước nhanh nhi đồng, Đi ta đi lên, Đội ta lớn lên cùng đất nước.
- Đạt giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.Đây là giai điệu và lời ca bài hát nào
của nhạc sĩ Phong Nhã ?
Kim Đồng
Đây là giai điệu và lời ca bài hát nào
của nhạc sĩ Phong Nhã ?
Đội ca
(Cùng nhau ta đi lên)
Đây là giai điệu và lời ca bài hát nào
của nhạc sĩ Phong Nhã ?
Đi ta đi lên
Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí MinhĐây là bài hát gì ?

2. Bài hát: " Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng ``.
- Hoàn cảnh ra đời: Cuối năm 1945.
- Là một trong những bài hát hay nhất về đề tài Bác Hồ với tuổi thơ.
- Nội dung: Nói lên tình cảm kính yêu muôn vàn của lớp lớp thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam đối với Bác Hồ. Các em mong Bác sống lâu và sống mãi cùng non sông đất nước.
- Bài hát được các cháu thiếu nhi thủ đô trình bày lần đầu tiên tại Phủ Chủ tịch vào năm 1946, nhân dịp sinh nhật lần thứ 56 của Bác Hồ.

Bài hát:
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.
* Kiến thức cần nhớ:
- Nêu định nghĩa và cách đánh nhịp . Biết một số bài hát được viết ở nhịp .

- Nắm được đôi nét về tiểu sử và những tác phẩm của nhạc sĩ Phong Nhã. Đặc biệt là bài hát: "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng ``.
3
4
3
4
III. Bài tập về nhà.
Bµi tËp 1: TËp ®¸nh nhÞp theo ®Þnh nghÜa vµ s¬ ®å ®· häc. S­u tÇm mét sè bµi h¸t cho thiÕu nhi ®­îc viÕt ë nhÞp ?

Bµi tËp 2: Tãm t¾t ®«i nÐt vÒ tiÓu sö vµ c¸c s¸ng t¸c cho thiÕu nhi cña nh¹c sÜ Phong Nh·. Nªu hoµn c¶nh ra ®êi vµ néi dung cña bµi h¸t: “Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång’’ ?
4
3
4
3
Đã dành thời gian
về dự giờ Âm nhạc của lớp !
Chân thành cảm ơn các thầy - cô giáo
 
Gửi ý kiến