Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Thị Dung
Ngày gửi: 15h:08' 07-09-2012
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 133
Số lượt thích: 0 người
Bài 8
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX
NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KỸ THUẬT
NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
LỊCH SỬ 8
Giáo viên: NguyÔn ThÞ Loan
Anh là “công xưởng của thế giới”
HOÀN CẢNH LỊCH SỬ

- CMTS thắng lợi tại hầu hết các nước châu Âu và châu Mỹ
- Thế kỷ XVIII-XIX, cách mạng công nghiệp diễn ra và tiếp đó là cách mạng khoa học - kỹ thuật.
- Yêu cầu của nền sản xuất tư bản và cuộc sống xã hội.

I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KỸ THUẬT
1. Thành tựu
Giêm Oát
Máy hơi nước
Đầu máy xe lửa
Tàu thuỷ chạy bằng hơi nước
Tàu hỏa đầu tiên
NHỮNG THÀNH TỰU VỀ KỸ THUẬT
S. Mooc-xơ
Máy điện tín
NHỮNG THÀNH TỰU VỀ KỸ THUẬT
I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KỸ THUẬT
*Thế kỷ XIX là thế kỷ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước
2. Tác dụng
+ Máy móc ra đời là cơ sở vật chất kỹ thuật cho sự chuyển biến từ công trường thủ công sang công nghiệp cơ khí.
+ Làm giảm sức lao động cơ bắp, tăng năng suất lao động, của cải vật chất làm ra nhanh hơn, nhiều hơn, đời sống xã hội được nâng cao.
1. Thành tựu
+ Khẳng định vai trò của kỹ thuật trong việc thúc đẩy lịch sử phát triển.
II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
1. Khoa học tự nhiên
Niu-tơn (Anh)
Lô-mô-nô-xốp (Nga)
Puốc-kin-giơ (Séc)
Đác-uyn (Anh)
Thuyết vạn vật hấp dẫn
Định luật bảo toàn vật chất và năng lượng
Thuyết tế bào
Thuyết tiến hóa và di truyền
* Ý nghĩa: Những phát minh trên chứng tỏ rằng vạn vật biến chuyển, vận động theo qui luật; chúng tấn công mạnh mẽ vào giáo lý thần học cho rằng Thượng đế sinh ra muôn loài.
CÁC NHÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN THẾ KỶ XVIII-XIX
Lô-mô-nô-xốp (1720-1742)
Niu-tơn (1643-1727)
S. Đác-uyn
II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
1. Khoa học tự nhiên
2. Khoa học xã hội
Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng
Kinh tế chính trị học tư sản
Chủ nghĩa xã hội không tưởng
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Phoi -ơ-bách và He-gen
Xmít và Ri-các-đô
Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen
C.Mác và Ph. Ăng-ghen
* Ý nghĩa:
Thay đổi nhận thức, vươn tới khoa học
NHỮNG ĐẠI BIỂU XUẤT SẮC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG
Xanh Xi-mông (1760-1825)
S.Phu-ri-ê (1772-1837)
R. Ô oen (1771-1858)
NHỮNG ĐẠI BIỂU XUẤT SẮC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
C.Mác (1818-1883)
Ph. Ăng-ghen (1820-1895)
II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
1. Khoa học tự nhiên
2. Khoa học xã hội
3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật
Đạt được những thành tựu to lớn, phục vụ cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến, giải phóng nhân dân bị áp bức, vạch trần bộ mặt thật của xã hội tư bản.
CÁC NHÀ VĂN, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÁP

S. Mông-te-xki-ơ (1689-1755)
Vôn-te (1694-1778)
G.G. Rút-xô (1712-1778)
Vic-to Hy-go (1802-1885)
Lép Tôn-xtôi (1828-1910)
Ban-dắc (1799-1850)
NHỮNG NHÀ VĂN TIÊU BIỂU CỦA NỀN VĂN HỌC HIỆN THỰC PHÊ PHÁN
CÁC NHẠC SĨ THIÊN TÀI
Mô-da (1756-1791)
Bét-tô-ven (1770-1791)
Sô-panh (1800-1849)
Trai-cốp-xki
Trích vở “HỒ THIÊN NGA”
Nhạc Trai-cốp-xki
DANH HỌA TÂY BAN NHA
F. Gôi-a (1746-1828)
Những ngày tháng năm
 
Gửi ý kiến