Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Hình chiếu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Ngày gửi: 20h:59' 19-09-2012
Dung lượng: 284.5 KB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người
Bài 2: HÌNH CHIẾU
Soạn: Nguyễn Văn Thanh
THCS Tứ Cường - TM - HD
Năm học: 2005-2006
Bài 2: HÌNH CHIẾU
Kiểm tra bài cũ:
Bài 2: HÌNH CHIẾU
Kiểm tra:
Câu 1: Hãy nêu vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống? Lấy ví dụ.
Câu 2: Hãy nêu ứng dụng của bản vẽ trong các ngành? Lấy ví dụ cho các ngành đó?
Bài 2: HÌNH CHIẾU
I. Khái niệm về hình chiếu
Bài 2: HÌNH CHIẾU
I. Khái niệm về hình chiếu
Em hãy quan sát hình 2.1 sgk
Bài 2: HÌNH CHIẾU
I. Khái niệm về hình chiếu
Em hãy quan sát hình2.1 sgk
? Hình vẽ trong hình 2.1 cho ta thấy điều gì?
Bài 2: HÌNH CHIẾU
I. Khái niệm về hình chiếu
?Hãy lấy ví dụ thực tiễn tương tự như hình 2.1 ?
Bài 2: HÌNH CHIẾU
I. Khái niệm về hình chiếu
? Hình chiếu là gì?
Vật thể khi được chiếu trên mặt phẳng, hình nhận trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể.
Bài 2: HÌNH CHIẾU
I. Khái niệm về hình chiếu II.Các phép chiếu
Bài 2: HÌNH CHIẾU
Khái niệm về hình chiếu
II. Các phép chiếu
?Hãy quan sát các hình 2.2 sgk và nhận xét đặc điểm của các tia chiếu?
Bài 2: HÌNH CHIẾU
Khái niệm về hình chiếu
II. Các phép chiếu
? Vậy em hiểu như thế nào về phép chiếu?
Bài 2: HÌNH CHIẾU
Khái niệm về hình chiếu
II. Các phép chiếu
? Vậy em hiểu như thế nào về phép chiếu?
(Phép chiếu là phương pháp chiếu từ vật thể đến hình chiếu)
Bài 2: HÌNH CHIẾU
Khái niệm về hình chiếu
II. Các phép chiếu
Có 3 phép chiếu: Phép chiếu xuyên tâm, Phép chiếu song song, Phép chiếu vuông góc
Trong thực tế người ta thường dùng phép chiếu vuông góc
Bài 2: HÌNH CHIẾU
I. Khái niệm về hình chiếu
II. Các phép chiếu
III.Các hình chiếu vuông góc
Bài 2: HÌNH CHIẾU
Khái niệm về hình chiếu
II. Các phép chiếu
III.Các hình chiếu vuông góc
1. Các mặt phẳng chiếu
Bài 2: HÌNH CHIẾU
Khái niệm về hình chiếu
III. Các phép chiếu
III.Các hình chiếu vuông góc
1. Các mặt phẳng chiếu
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu bằng
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu bằng
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu bằng
Mặt phẳng chiếu cạnh
Bài 2: HÌNH CHIẾU
Khái niệm về hình chiếu
Các phép chiếu
Các hình chiếu vuông góc
1. Các mặt phẳng chiếu
? Em hãy cho biết cách quan sát các mặt phẳng chiếu?
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu bằng
Mặt phẳng chiếu cạnh
Bài 2: HÌNH CHIẾU
Khái niệm về hình chiếu
Các phép chiếu
Các hình chiếu vuông góc
1. Các mặt phẳng chiếu
- Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng
- Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng
- Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phẳng chiếu cạnh
Bài 2: HÌNH CHIẾU
I.Khái niệm về hình chiếu
II.Các phép chiếu
III.Các hình chiếu vuông góc
1.Các mặt phẳng chiếu
2. Các hình chiếu
Bài 2: HÌNH CHIẾU
I. Khái niệm về hình chiếu
II. Các phép chiếu
III.Các hình chiếu vuông góc
1.Các mặt phẳng chiếu
1. Các hình chiếu
Hóy tỡm hi?u thụng tin trong SGK hỡnh v? 2.4 cho bi?t tờn cỏc hỡnh chi?u cú quan h? nhu th? no v?i mpc?
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu cạnh
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu cạnh
Bài 2: HÌNH CHIẾU
I. Khái niệm về hình chiếu
II.Các phép chiếu
III.Các hình chiếu vuông góc
1.Các mặt phẳng chiếu
2. Các hình chiếu
- Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới
- Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống dưới
- Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu cạnh
Bài 2: HÌNH CHIẾU
I.Khái niệm về hình chiếu
II. Các phép chiếu
III.Các hình chiếu vuông góc
IV.Vị trí các mặt phẳng chiếu
Vị trí các hình chiếu
? Hãy cho biết vị trí các hình chiếu trên bản vẽ?
? Hãy cho biết vị trí các hình chiếu trên bản vẽ?
Hình chiếu đứng được vẽ đầu tiên ở góc trái trên cùng
Hình chiếu bằng được vẽ dưới hình chiếu đứng
Hình cạnh được vẽ bên phải hình chiếu đứng
Bài 2: HÌNH CHIẾU
Khái niệm về hình chiếu
II. Các phép chiếu
III. Các hình chiếu vuông góc
IV. Vị trí các mặt phẳng chiếu
Chú ý: * Nh÷ng quy ®Þnh cña b¶n vÏ kü thuËt:
- Kh«ng vÏ c¸c ®­êng bao cña mÆt ph¼ng chiÕu
- C¹nh thÊy cña vËt thÓ ®­îc vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm
- C¹nh khuÊt cña vËt thÓ ®­îc vÏ b»ng nÐt ®øt
 
Gửi ý kiến