Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 3. Đi xe đạp an toàn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Minh Hường
Ngày gửi: 19h:22' 05-10-2012
Dung lượng: 6.5 MB
Số lượt tải: 396
Số lượt thích: 0 người
Thứ sáu ngày 05 tháng 10 năm 2012.
AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 4
Có mấy loại hàng rào chắn đó là những loại nào?
- C 2 lo?i răo ch?n: răo ch?n c? d?nh vă răo ch?n di d?ng.
Thứ 6 ngày 05 tháng 10 năm 2012.
AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 4
Bài 3: Đi xe đạp an toàn
Hoạt động 1:Lựa chọn xe đạp an toàn.
Chiếc xe đạp đảm bảo an toàn là chiếc xe đạp như thế nào?
Thứ 6 ngày 05 tháng 10 năm 2012.
AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 4
Bài 3: Đi xe đạp an toàn
Chiếc xe đạp đảm bảo an toàn là chiếc xe đạp.
- Là xe của trẻ em(vành nhỏ dưới 650mm).

- Xe phải tốt,có đủ bộ phận phanh(thắng) đèn chiếu sáng,đèn phản quang và phải còn tốt.

- Có đủ chắn bùn chắn xích.

Thứ 6 ngày 05 tháng 10 năm 2012.
AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 4
Bài 3: Đi xe đạp an toàn
* Ho?t d?ng 2: Nh?ng quy d?nh d? d?m b?o an toăn khi di du?ng.
- Quan sât tranh th?o lu?n nhm phđn tch câc hănh d?ng trong b?c tranh.
Th? 6 ngăy 05 thâng 10 nam 2012
an ton giao thng lp 4
Băi 3: Di xe d?p an toăn

Đội mũ bảo hiểm.
- Đi sát lề đường bên phải.
- Đi xe đạp phù hợp với trẻ em

Đi xe đạp của người lớn.
(1) (2)
Thứ 6 ngày 05 tháng 10 năm 2012.
AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 4
Bài 3: Đi xe đạp an toàn
Thứ 6 ngày 05 tháng 10 năm 2012.
AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 4
Bài 3: Đi xe đạp an toàn
Đi đúng làn đường dành riêng cho xe thô sơ
Đi xe đạp dàn hàng ngang (từ 3 xe trở lên)
(3) (4)
Thứ 6 ngày 05 tháng 10 năm 2012.
AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 4
Bài 3: Đi xe đạp an toàn
Chở vật nặng cồng kềnh.
- Đèo em nhỏ bằng xe đạp người lớn.
(5) (6)
Thứ 6 ngày 05 tháng 10 năm 2012.
AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 4
Bài 3: Đi xe đạp an toàn
* Nh?ng di?u quy d?nh c?m ngu?i di xe d?p?
+ Khng du?c l?ng lâch dânh vng.
+ Khng du?c di dăn hăng ngang(t? 3 xe tr? lín).
+ Khng du?c di văo du?ng c?m,du?ng ngu?c chi?u.
+ Khng du?c bung th? 2 tay ho?c c?m ,kĩo theo sc v?t.
+ Khng d?ng xe ni chuy?n gi?a du?ng.
Thứ 6 ngày 05 tháng 10 năm 2012.
AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 4
Bài 3: Đi xe đạp an toàn
* Theo em d? d?m b?o an toăn ngu?i di xe d?p ph?i di nhu th? năo?
+ Di bín tay ph?i,di sât l? du?ng,nhu?ng du?ng cho xe co gi?i.
+ Di dng hu?ng du?ng, lăn du?ng dănh riíng cho xe th so.
+ Khi chuy?n hu?ng (r? trâi,ph?i) c?n ph?i k hi?u xin du?ng.
+ Di dím ph?i c dỉn phât sâng vă dỉn ph?n quang.
+ Nín d?i mu b?o hi?m d? d?m b?o an toăn.
Ghi nhớ
Đi xe đạp an toàn, phù hợp với lứa tuổi.
Phải chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông.
Khi tham
gia giao
thông
bằng xe
đạp chúng
ta không
được:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B. Không đội vì đi xe đạp không cần thiết
C. Cất mũ bảo hiểm và đội mũ vải.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bố bạn An mua cho An một mũ bảo hiểm để đi học, An không đội vì cho rằng không ai đội mũ bảo hiểm để đi xe đạp, em khuyên bạn như thế nào ?
A. Đội mũ đi học để đảm bảo an toàn.
A. Đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn
B. Đi xe đạp của người lớn
D. Đi bên trái lề đường
C. Đi dàn hàng ngang.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe đạp được phép:
A. Đi xe đạp an toàn phù hợp với trẻ em
A. Đi xe đạp an toàn phù hợp với trẻ em
 
Gửi ý kiến