Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Hồng Nhung
Ngày gửi: 08h:36' 13-10-2012
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người


1.Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế thời Đinh -Tiền Lê có bước phát triển?

2. Đời sống xã hội và văn hóa nước Đại Cồ Việt có gì thay đổi?
KiỂM TRA BÀI CŨ
CHƯƠNG II:
NƯỚC ĐẠI ViỆT THỜI LÝ
BÀI 10
1. Sư thành lập nhà Lý
2.Luật phát và quân đội.
NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CuỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Sự thành lập nhà Lý
a. Quá trình thành lập nhà Lý.
- Năm 1009, vua Lê Long
Đĩnh mất, triều Tiền Lê
chấm dứt.
- Lý Công Uẩn lên ngôi,
nhà Lý thành lập.
Cổng chùa cổ pháp
- Năm 1010, vua Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về Đại La, lấy tên là Thăng Long
b. Nhà Lý định đô ở Thăng Long.
Chiếu dời đô

Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về Đại La
Tại sao nhà Lý dời đô về ThăngLong?
Bản đồ kinh thành Thăng Long
Kinh thành Thăng Long dưới thời Lý phát triển như thế nào ?
Ở nước ta Đàn Xã Tắc đầu tiên được lập vào năm 1048 dưới thời vua Lý Thái Tông. Đàn tế được lập ở ngoài cửa Trường Quảng (khu vực Ô Chợ Dừa ngày nay). Đàn Xã Tắc là đàn thờ Hậu Thổ (hay thần Xã - tức thần Đất) và Thần Nông (hay thần Tắc - tức thần Ngũ Cốc)”. Thần Đất và Thần Nông là hai vị thần của nền văn minh lúa nước. Vua cho xây dựng đàn Xã Tắc để hàng năm làm lễ tế thần Đất, thần Lúa cùng với lễ tế Giao, cầu xin mùa màng, bình an, hạnh phúc cho người dân cũng như sự thanh bình, thịnh trị của đất nước. Việc tế lễ do đích thân các vị vua tổ chức và chủ tế với những nghi thức trang trọng.
Đàn Xã Tắc


SƠ ĐỒ BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN THỜI NHÀ LÝ
Tổ chức bộ máy cấp trung ương
c. Nhà Lý xây dựng bộ máy hành chính
Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Viêt
Tổ chức bộ máy cấp địa phương
Tổ chức bộ máy hành chính thời Lý có gì khác so với thời Đinh – Tiền Lê
CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Sự thành lập nhà Lý
a. Quá trình thành lập nhà Lý.
- Năm 1009, vua Lê Long Đĩnh mất, triều Tiền Lê chấm dứt.
- Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý thành lập.
b. Nhà Lý định đô ở Thăng Long.
- Năm 1010, vua Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về Đại La, lấy tên là Thăng Long.
- Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.
c. Nhà Lý xây dựng bộ máy hành chính
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓