Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Ankan

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Minh Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:20' 13-10-2012
Dung lượng: 14.9 MB
Số lượt tải: 986
Số lượt thích: 0 người
ANKAN (PARAFIN)
I. Đồng đẳng , đồng phân
1. Đồng đẳng
Cho các chất sau :
CH4
C5H12
C4H10
C3H8
C2H6
Công thức chung là CnH2n+2 (n 1) .
metan
Chúng taọ thành dãy đồng đẳng của metan
2. Đồng phân
Ví dụ : Viết đồng phân của C5H12
I.Đồng đẳng , đồng phân
- Từ C4H10 trở đi mới có đồng phân mạch cacbon
Ví dụ : Viết đồng phân của C6H14
C6H14 :
*Bậc của cacbon :
Cacbon bậc I
Cacbon bậc III
bằng số nguyên tử C liên kết trực tiếp với
3. Danh pháp
a. Ankan không phân nhánh:
Tên mạch C chính + “an”
Ankan mất một H trở thành gốc ankyl (CnH2n+1 -) .
Ví dụ :
CH3-
tên mạch C chính + “yl”
C2H6
C2H5-
etan
metyl
etyl
propan
Tên gốc ankyl :
C3H8
b.Ankan phân nhánh :
Số chỉ vị trí nhánh-
an
Tên mạch C chính +
Tên nhánh +
* Một số quy tắc
- Mạch cacbon chính là mạch C dài nhất
- Đánh số vị trí nhánh sao cho nhỏ nhất . Nếu có nhiều nhánh thì đánh số sao cho tổng số vị trí nhánh nhỏ nhất
- Gọi tên nhánh theo thứ tự alphabe . Nếu có nhóm halogen hoặc nitrô NO2 thì chúng phải được đọc trước (halogen trước nitrô)
Ví dụ:
2,3-đimetyl pentan
4-etyl-6-metyl heptan
3
6
4
2
- Nếu có nhiều nhánh giống nhau, ta thêm “đi” , “tri”, “tetra”, “penta”....
Ví dụ : Viết và gọi tên các đồng phân của C7H16
C7H16 :
n-pentan
2,2-đimetyl pentan
2-metyl hexan
2,3-đimetyl pentan
3-metyl hexan
2,4-đimetyl pentan
2,2,3-trimetyl butan
3,3-đimetyl pentan
3-etyl pentan
2
3
2
3
4
2
3
3
2
3
2
II.Cấu trúc phân tử
Sự hình thành liên kết trong phân tử ankan
- Cấu hình của cacbon : 1s22s22p2
C ở trạng thái kích thích
- C trong CH4 ở trạng thái sp3
Mô hình phân tử CH4
III. Tính chất vật lý
1. Tính tan , màu , mùi
- Ankan không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ,
- Ankan là những chất không màu
-Ankan là những dung môi không phân cực
2. Nhiệt độ sôi , nhiệt độ nóng chảy
- Nhiệt độ nóng chãy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng : nói chung là tăng theo số C
- Ở điều kiện thường :từ C1 đến C4 là thể khí , từ C5 đến C15 thể lỏng, từ C15 trở đi thể rắn
IV. Tính chất hóa học
Trong ankan chỉ có liên kết nên tương đối bền về mặt hóa học
1. Phản ứng thế . (đặc trưng)
1. Phản ứng thế
Metyl clorua (clometan)
Metylen clorua (điclometan)
Clorofom (triclometan)
Tetraclometan
ás
ás
ás
ás
Cơ chế phản ứng
* Một số lưu ý
- Phản ứng thế clo (clo hóa) của etan
1:1
1:2
1:3
- Đối với Clo có thể thế H ở C bậc khác nhau . Brom chỉ thế ở C bậc cao , flo gây phản ứng hủy, iod không tham gia phản ứng
CH3 – CH2 – CH3
CH3 – CHCl – CH3
+ CH3 – CH2 – CHCl
+ HCl (1)
2 – clopropan, 57%
1 – clopropan, 43%
CH3 – CH2 – CH3
CH3 – CHBr – CH3
+ CH3 – CH2 – CHBr
+ HBr (2)
97%, sp chính
3%, sp phụ
2. Phản ứng tách (Cracking)
a. Tách hyđrô (Đêhyđro hóa) :
CH3 – CH3
CH2 = CH2
+ H2
Tạo hyđrocacbon không no
b. Cracking liên kết C-C
3.Phản ứng oxy hóa
CH4
O2
2H2O
CO2
+
+
+
+
CnH2n+2
O2
nCO2
(n+1)H2O
Điều chế Metan
IV.Điều chế
1. Trong phòng thí nghiệm
CH3
Al4C3 + 12H2O
3CH4  + 4Al(OH)3
+
NaO
COONa
+ Na2CO3
(r)
(r)
H
* Phản ứng tổng quát :
R-COONa
+
NaOH
R-H
Na2CO3
+
( R có thể là H , gốc ankyl, CH2=CH- : vinyl ; CH2=CH-CH2- : anlyl , C6H5- :phenyl )
- Muốn tăng mạch cacbon có thể dùng phản ứng sau
R-X
R’-X’
R-R’
Na-X
Na
+
+
+
Na-X’
+
- Ngoài ra có thể điều chế metan từ nhôm cacbua
H
CH3
2. Trong công nghiệp
Metan và các đồng đẳng được tách từ khí thiên nhiên và dầu mỏ
V. Ứng dụng.
Crắckinh
CnH2n + 1COOH
(n = 15 – 17)
Khí đốt, khí hoá lỏng
Xăng, dầu cho động cơ
Dầu thắp sắng và đun nóng
Dung môi
Dầu bôi trơn, chống gỉ
Sáp pha thuốc mỡ
Nến, giấy nến, giấy dầu
C2H4, C2H2, C3H6
Tách hiđro
Halogen hoá
CH2Cl, CHCl3
CH3OH, CH2O
Oxi hoá
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓