Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các số có hai chữ số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày gửi: 09h:17' 17-10-2012
Dung lượng: 24.3 MB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI
MÔN TOÁN
LỚP 1
Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Liên
Năm học: 2012-2013
Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2010.
Toán
Kiểm tra bài cũ:
4. Đúng ghi đ, sai ghi s:
a, Ba mươi sáu viết là 306
Ba mươi sáu viết là 36
b, 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị
54 gồm 5 và 4
S
đ
đ
S
Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2010.
Toán
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp theo)
Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2010
Toán
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp theo)
70,
71,
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
CHỤC
ĐƠN VỊ
VIẾT SỐ
bảy mươi hai
ĐỌC SỐ
7
2
7
80,2
Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2010
Toán
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp theo)
Viết số:
Bảy mươi, bảy mươi mốt, bảy mươi hai, bảy mươi ba, bảy mươi tư, bảy mươi lăm, bảy mươi sáu, bảy mươi bảy, bảy mươi tám, bảy mươi chín, tám mươi.
Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2010
Toán
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp theo)
80,
81,
82,
83,
84,
85,
86,
87,
88,
89,
90,
CHỤC
ĐƠN VỊ
VIẾT SỐ
bảy mươi hai
ĐỌC SỐ
7
2
72
tám mươi tư
8
4
84
chín mươi lăm
9
5
95
91,
92,
93,
94,
95,
96,
97,
98,
99


… … … … … …
Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2010
Toán
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp theo)
Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc các số đó:
a)
b)
Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2010
Toán
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp theo)
Đọc nối tiếp:
HS 1: Từ 70 đến 80
HS 2: Từ 80 đến 90
HS 3: Từ 90 đến 90
Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2010
Toán
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp theo)
Viết (theo mẫu):
a) Số 76 gồm chục và đơn vị


b) Số 95 gồm chục và đơn vị


c) Số 83 gồm chục và đơn vị


d) Số 90 gồm chục và đơn vị


7
6
Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2010
Toán
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp theo)
Trong hình vẽ có bao nhiêu cái bát ?
Trong số đó có mấy chục và mấy đơn vị ?
Số gồm chục và đơn vị
?
33
3
3
3
3
Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2010
Toán
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp theo)
CHỤC
ĐƠN VỊ
VIẾT SỐ
bảy mươi hai
ĐỌC SỐ
7
2
72
tám mươi tư
8
4
84
chín mươi lăm
9
5
95
KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH
Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Liên*
 
Gửi ý kiến