Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Phương
Ngày gửi: 10h:56' 19-10-2012
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 314
Số lượt thích: 0 người
KiỂM TRA BÀI CŨ
Yêu cầu: Sử dụng CSDL QuanLi_HS, tạo mẫu hỏi KI_LUC_DIEM thống kê các điểm cao nhất của tất cả các bạn trong lớp về từng môn (Toán, Lí, Hóa, Văn, Tin)
Bài tập và thực hành 7
MẪU HỎI TRÊN NHIỀU BẢNG
MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng
Củng cố và rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi
SỬ DỤNG CSDL KINH_DOANH TỪ CÁC BÀI THỰC HÀNH TRƯỚC
Nhắc lại về CSDL KINH_DOANH
Gồm 3 bảng dữ liệu: KHACH_HANG, MAT_HANG và HOA_DON
Dữ liệu trong các bảng như sau:
Nhắc lại về CSDL KINH_DOANH
BÀI 1:
Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng hàm COUNT lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng ( theo tên mặt hàng) cùng số lần được đặt
Phân tích bài toán
Những bảng nguồn nào sẽ được sử dụng trong mẫu hỏi trên?
 Bảng HOA_DON và MAT_HANG
Hàm Count dùng để làm gì?
 Đếm các giá trị khác rỗng trong một nhóm
Các trường nào sẽ tham gia truy vấn?
 Trường Ten_mat_hang ( của bảng MAT_HANG) và trường mới So_lan_dat_hang được tạo từ trường Ten_mat_hang
Dữ liệu sau khi hai bảng HOA_DON và MAT_HANG được liên kết
Nếu nhóm theo tên mặt hàng
Truy vấn được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Mở CSDL KINH_DOANH, chọn đối tượng mẫu hỏi Queries
Trong trang mẫu hỏi, nháy đúp vào Create query in Design view

Bước 2: Cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1:Select Query được mở ra cùng hộp thoại Show Table:
- Nhấp đúp vào bảng HOA_DON và bảng MAT_HANG
- Nháy nút Close để đóng hộp thoại Show Table
Bước 3: Thiết kế mẫu hỏi
- Để gộp nhóm, nháy nút hoặc vào View  Total
- Tại cột đầu tiên trong cửa sổ mẫu hỏi:
+ Field: chọn trường Ten_mat_hang
+ Total: chọn Group By để tạo nhóm theo trường Ten_mat_hang
Tại cột thứ hai:
+ Field: Tạo trường So_lan_dat_hang từ trường Ten_mat_hang
Biểu thức: So_lan_dat_hang:Ten_mat_hang
+ Total: chọn hàm Count để đếm số lần đặt hàng ( đếm số bảng ghi được nhóm theo tên mặt hàng)
Bước 4: Lưu mẫu hỏi với tên LAN_DAT_HANG
( File  Save Đặt tên cho mẫu hỏi  OK)
Bước 5:Nháy nút hoặc chọn lệnh Query  Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi
Sau đây thầy sẽ thực hiện 1 lần cho các em xem. Thực hiện xong, thầy sẽ yêu cầu 1 em lên thực hiện lại. Các em chú ý kĩ thao tác!
BÀI 2
Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng các hàm AVG, MAX, MIN để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng
Các em hãy suy nghĩ các bước để thực hiện mẫu hỏi theo các yêu cầu trên?
Nếu nhóm theo tên mặt hàng
PHÂN TÍCH YÊU CẦU
THỰC HiỆN MẪU HỎI
KẾT QuẢ TRUY VẤN
Truy vấn được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Mở CSDL KINH_DOANH, chọn đối tượng mẫu hỏi Queries
Trong trang mẫu hỏi, nháy đúp vào Create query in Design view

Bước 2: Cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1:Select Query được mở ra cùng hộp thoại Show Table:
- Nhấp đúp vào bảng HOA_DON và bảng MAT_HANG
- Nháy nút Close để đóng hộp thoại Show Table
Bước 3: Thiết kế mẫu hỏi
- Để gộp nhóm, nháy nút hoặc vào View  Total
- Tại cột đầu tiên trong cửa sổ mẫu hỏi:
+ Field: chọn trường Ten_mat_hang
+ Total: chọn Group By để tạo nhóm theo trường Ten_mat_hang
Tại cột thứ hai:
+ Field: Tạo trường So_luong_TB từ trường So_luong
Biểu thức: So_luong_TB:So_luong
Tại cột thứ ba:
+ Field: Tạo trường So_luong_Max từ trường So_luong
Biểu thức: So_luong_Max:So_luong
Tại cột thứ tư:
+ Field: Tạo trường So_luong_Min từ trường So_luong
Biểu thức: So_luong_Min:So_luong

THỰC HiỆN MẪU HỎI
Bước 4: Lưu mẫu hỏi với tên THONG_KE
( File  Save Đặt tên cho mẫu hỏi  OK)
Bước 5:Nháy nút hoặc chọn lệnh Query  Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi
CỦNG CỐ KiẾN THỨC
CÁC EM TiẾN HÀNH THỰC HÀNH
DẶN DÒ
Các em về xem lại bài
Các em về xem tất cả nội dung đã được học từ đầu năm đến bài học hôm nay để tiết đầu tiên của tuần sau kiểm tra 1 tiết (100% trắc nghiệm khách quan)
TiẾT HỌC THỨ NHẤT
KẾT THÚC
CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
35
36
36
 
Gửi ý kiến