Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 8. Let’s learn some more

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Th­U H­­­­Ường
Ngày gửi: 14h:47' 04-04-2009
Dung lượng: 11.6 MB
Số lượt tải: 519
Số lượt thích: 0 người
Thursday, April 9th 2009
Câu hỏi 1
Hỏi: Bạn có thích những con nhện không?
Trả lời: Có tôi có thích.
A: Do you like spiders?
B: Yes,I do.
Câu hỏi 2
Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.
1. Do/ like/ birds/ you?
- Do you like birds?
2. don`t/ no/ I.
- No, I don`t.
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
Do you like rabbits?
Yes,I do.
Do you like spiders?
No,I don`t.
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
Do you like...?
-Yes,I do.
-No,I don`t.
A. Revision the structure.
don`t = do not
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
B. Practice:Đặt câu hỏi và trả lời
về các tranh sau.
A:Do you like rabbits?
B:No,I don`t.
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
B. Practice
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
C. Exercise
Bài 1: Hoàn thành các câu sau.
A: Do robots ?
B : + Yes, I .
you
like
do
No
, I do
not
-
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
C. Exercise
Bài 2: Viết câu hỏi cho các câu trả lời sau.
..........?
Yes,I do. I like cats.
2. ........?
No, I don`t.I don`t like dogs.
Do you like cats
Do you like dogs
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
C. Exercise
Bài 3: Viết câu trả lời về bản thân.
Do you like birds?
.........
2. Do you like robbots?
........
3. Do you like frogs?
.......
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
Extension : Game
Interview: Do you like.....?
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
Do you like...?
-Yes,I do.
-No,I don`t.
A. Revision the structure.
don`t = do not
B. Practice
C. Exercise
D. Homework: -Ôn lại mẫu câu. -Làm lại các bài tập trong sách bài tập.
No_avatar

CO THAY CO NAO SOAN XONG LET'S GO 2B CHO TOI THAM KHAO VOI.CAM ON NHIEU.

No_avatar

ăn KẸT không mấy CÔ GIÁO oiTuyệt

Nháy mắt mía chim to

 
Gửi ý kiến