Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Ngọ
Ngày gửi: 11h:27' 03-11-2012
Dung lượng: 884.0 KB
Số lượt tải: 529
Số lượt thích: 0 người
V

T
L
Í
6
BÀI GIẢNG
GV: ĐẶNG THỊ NGỌ - TỔ TOÁN LÝ- THCS VĂN LANG
Khối lượng riêng của một chất là gì?
Viết công thức tính khối lượng riêng ? Công thức tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng?
Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật?
Kiểm tra bài cũ
Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó:
2. D = m / V
m = D.V
Trong đó:
m là khối lượng (kg)
D là khối lượng riêng (kg/m3)
V là thể tích (m3)
Trả lời:
3. P = 10.m  m = P / 10
Trong đó:
m là khối lượng của vật (kg)
P là trọng lượng của vật (N)
TIẾT 12-BÀI 11:
TRỌNG LƯỢNG RIÊNG - BÀI TẬP
1. Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.
2. Đơn vị trọng lượng riêng là:
Niutơn trên mét khối (N/m3)
+Nói nhôm có khối lượng riêng 2700kg/m3 nghĩa là gì?
Ti?t 12: BI 11. TR?NG LU?NG RIấNG - BI T?P
Vậy Trọng lượng riêng là gì?đơn vị trọng lượng riêng?
1m3 nhôm có trọng lượng là 27000N.
Ta nói Nhôm có trọng lượng riêng 27000 N/m3
I.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG:
Nghĩa là 1m3 nhôm có khối lượng là 2700kg.
.Vậy 1m3 nhôm có trọng lượng là bao nhiêu N?
C4: Hãy chọn các từ trong
khung điền vào chỗ trống:
d là (1) ………………
trong đó P là (2) ………….……
V là (3) ………………
trọng lượng (N)
thể tích (m3)
trọng lượng riêng (N/m3)
Ti?t 12: BI 11. TR?NG LU?NG RIấNG - BI T?P
I.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG:
1. Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.
2. Đơn vị trọng lượng riêng là:
Niutơn trên mét khối (N/m3)
Công thức tính trọng lượng riêng:
P = 10.m
m = D.V
d = 10.D
4. Dựa vào công thức P = 10m ta có thể tính được
trọng lượng riêng theo khối lượng riêng:
Ti?t 12: BI 11. TR?NG LU?NG RIấNG - BI T?P
I.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG:
1. Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.
2. Đơn vị trọng lượng riêng là:
Niutơn trên mét khối (N/m3)
d : là Trọng lượng riêng
trong đó P : là trọng lượng (N)
V: là thể tích(m3)
3.Công thức tính trọng lượng riêng:
4. Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng:
Bảng khối luợng riêng của một số chất
Bảng tr?ng luợng riêng của một số chất
113000
136000
Ti?t 12: BI 11. TR?NG LU?NG RIấNG - BI T?P
Bài 1: 1.1. Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng:

A. 12000 kg. B. 12000 kg/m3.
C. 12000 N. D. 12000 N/m3.
Ti?t 12: BI 11. TR?NG LU?NG RIấNG - BI T?P
II. BÀI TẬP
I.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG:
1.2. Công thức tính trọng lượng riêng của một chất là:
A. d = P.V B. d = P / V
C. D = m / V D. d = V / P
C
B
Bài 2: Tính trọng lượng của một
thanh sắt có thể tích 100 cm3?
Cho biết:
Ds = 7800 Kg/m3
V = 100 cm3 = 0,0001m3
P = ?
* Cách 2:
d = P/V  P = d.V
Trọng lượng của thanh sắt là:
P = d.V = 78000 x 0.0001 = 7,8 (N)
Đáp số: 7,8N
* Cách 1:
Khối lượng của thanh sắt là:
m = D.V = 7800kg/m3 . 0,0001m3
= 0.78 kg
Bài giải:
Ti?t 12: BI 11. TR?NG LU?NG RIấNG - BI T?P
Trọng lượng của thanh sắt là:
P = 10.m = 10 . 0,78kg = 7,8 N
Đáp số: 7,8N
II. BÀI TẬP
I.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG:
Bài 3: Nhóm 1,3,5
Một hộp sữa Ông Thọ có trọng lượng 3,97N và có thể tích 320cm3. Hãy tính trọng lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị N/m3.
Bài 4: Nhóm 2,4,6
2 lít dầu hỏa có trọng lượng 16N. Tính trọng lượng riêng của dầu hỏa
Cho biết
P = 3,97N
V = 320cm3
d = ?
= 0,00032m3
Cho biết
P = 16N
V = 2 lít
d = ?
= 0,002 m3
Ti?t 12: BI 11. TR?NG LU?NG RIấNG - BI T?P
II. BÀI TẬP
I.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG:
Bài 3:
Trọng lượng riêng của sữa trong hộp là:
d = P/V = 3,97 : 0,00032
= 12406,25 (N/m3).
Đ/S: 12406,25 N/m3.
Bài 4:
Trọng lượng riêng của dầu hỏa là:
d = P/V = 16 : 0,002
= 8000 (N/m3).
Đ/S: 8000 N/m3.
Cho biết:
P = 3,97N
V = 320cm3
d = ?
= 0,00032m3
Cho biết
P = 16N
V = 2 lít
d = ?
= 0,002 m3
Bài giải:
Bài giải:
Ti?t 12: BI 11. TR?NG LU?NG RIấNG - BI T?P
II. BÀI TẬP
I.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG:
Hãy trả lời các câu hỏi sau:
GHI NHỚ
Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó: D = m/V.
Đơn vị khối lượng riêng: kg/m3.
Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó : d = P/ V.
Đơn vị trọng lượng riêng: N/m3
Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng: d = 10.D

1/ Khối lượng riêng của một chất được xác định như thế nào ?
2/ Đơn vị của khối lượng riêng là gì ?
3/ Trọng lượng riêng của một chất được xác định như thế nào ?
4/ Đơn vị trọng lượng riêng?
5/ Nêu công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng.
Ti?t 12: BI 11. TR?NG LU?NG RIấNG - BI T?P
SƠ ĐỒ TƯ DUY
Trọng luợng riêng là gì?
Công thức tính trọng luợng riêng, đơn vị của trọng luợng riêng?
Ti?t 12: BI 11. TR?NG LU?NG RIấNG - BI T?P
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học thuộc bài, thuộc các công thức tính D, d.
Xem lại tất cả các bài tập đã giải ở tiết 11, 12.
Xem thêm mục III. Xác định trọng lượng riêng của một chất.
Mỗi nhóm chuẩn bị khoảng 15 hòn sỏi nhỏ, rửa sạch, có dây buộc để tiết sau thực hành.
Nghiên cứu bài 12; chuẩn bị báo cáo thực hành theo mẫu (SGK/T30).
Ti?t 12: BI 11. TR?NG LU?NG RIấNG - BI T?P
Bài học kết thúc.Tạm biệt các em!
No_avatarf

hêy

No_avatar

Ngạc nhiên thanks

No_avatar

ban con On hok z

 

 
Gửi ý kiến