Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Tâm
Ngày gửi: 15h:32' 09-11-2012
Dung lượng: 6.3 MB
Số lượt tải: 1026
Số lượt thích: 0 người
Kiểm Tra bài cũ
1.Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp ?
(rễ hút từ đất)
Đáp án :
1. Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp
2.Viết sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp ?
2. Sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp
?
Nước và muối khoáng
+
Nước
Cacbônic
Tinh bột
ôxi
+
Nước
Ti?t 27- Bài 24 Phần lớn nước Vào cây đI đâu ?
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu
Một số học sinh cho rằng: phần lớn nước do rễ hút vào đã được lá thải ra ngoài và họ nghĩ rằng nước đã thoát hơi qua lá.
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu.
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu
Bắt đầu thí nghiệm
Sau 1 giờ
a.Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú (H24.1).
Bài 24 Phần lớn nước Vào cây đI đâu ?
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú (H.24.1).
Chọn 2 cốc trồng 2 cây tươi :
+ Cốc A: Một cây không có lá
+ Cốc B: Một cây có lá
A.Bắt đầu thí nghiệm
B.Bắt đầu thí nghiệm
B.Thành túi mờ không nhìn rõ lá
A.Thành túi vẫn trong
*Tiến hành:
-Trùm túi nilông vào cả 2 cây
-Để hai cây sau 1 giờ, quan sát hiện tượng.
Bài 24 Phần lớn nước Vào cây đI đâu ?
Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu
b. Thí nghiêm của nhóm Tuấn và Hải
b.Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải
Bắt đầu thí nghiệm
Lớp dầu
Nước
Sau 1 giờ
Lớp dầu
Nước
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu
Hơi nước
Mức nước ở lọ A và B bằng nhau.
Cân thăng bằng.
Bài 24 Phần lớn nước Vào cây đI đâu ?
a.Thớ nghi?m c?a nhúm Dung v Tỳ
Bài 24 Phần lớn nước Vào cây đI đâu ?
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú (H.24.1).
*Tiến hành:
b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải (H.24.2).
*Tiến hành:
Chọn 2 bình A và B có lượng nước và cùng phủ một lớp dầu như nhau.
+Lọ A: 1 Cây tươi có lá
+Lọ B: 1 Cây tươi không có lá
-Đặt hai bình lên cân sao cho cân thăng bằng.
-Để sau 1 giờ và quan sát hiện tượng.
Không lá
Có lá
Có lá
Không lá
1. Vì sao trong thí nghiệm các bạn phải dùng 2 cây tươi: Một cây có đủ rễ, thân, lá và một cây chỉ có rễ, thân mà không có lá ?
Bài 24 : Phần lớn nước vào cây đi đâu?
Sử dụng cây tươi có đủ rễ ,thân và đã ngắt bỏ lá để đối chứng với cây có đủ rễ, thân, lá.
Làm như vậy sẽ chứng minh được vai trò của lá trong thí nghiệm.
-Cây có lá:
-Cây không có lá:
-Lọ A: Mức nước giảm hẳn
-Lọ B: Mức nước giữ nguyên
-Kim cân: lệch về phía lọ B
Kết quả:
a)Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú(H:24.1)
b)Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải (H:24.2)
A
B
Thành túi mờ hơi nước.
Thành túi vẫn trong.
Giải thích
Hiện tượng xảy ra ( Sau 1 giờ)
Điều kiện thí nghiệm khác nhau
STT
Kết luận
TN 1
+ Cốc A: ....................
+ Cốc B: .....................
Thành túi ở:
.................................... thoát ra bám vào thành túi A.
.......thoát ra bám vào thành túi B.
Có hiện tượng ......qua lá.
TN 2
- Cây trong:
+Lọ A: .......................
+Lọ B: ........................
Mực nước trong lọ A ...................
Mực nước trong lọ B .......
Lọ A:
Rễ ..................và
lá........................
Lọ B: Cây ......nước và .........hơi nước.
Phần lớn nước do....... hút vào cây đã được thoát ra ngoài qua.......
Cốc A........
Cốc B ............
Tìm hiểu phần lớn nước vào cây đi đâu?
Giải thích
Hiện tượng xảy ra ( Sau 1 giờ)
Điều kiện thí nghiệm khác nhau
STT
Kết luận
TN 1
+ Cốc A: không có lá
+ Cốc B: Có lá
Thành túi ở :
.................................... thoát ra bám vào thành túi A.
.......thoát ra bám vào thành túi B.
Có hiện tượng ......qua lá.
TN 2
- Cây trong:
+Bình A: có lá.
+Bình B: không có lá.
Mực nước trong bình A ...................
Mực nước trong bình B .......
Bình A:
Rễ ..................và
lá........................
Bình B: Cây ......nước và .........hơi nước.
Phần lớn nước do....... hút vào cây đã được thoát ra ngoài qua.......
Cốc A....
Cốc B :..........
vẫn trong
Không có hơi
nước
Có hơi nước
thoát hơi nước
Hút nước
thoát hơi nước
không hút
không thoát
giảm hẳn
vẫn như cũ
rễ
lá.
Tìm hiểu phần lớn nước vào cây đi đâu?
Mờ
-Cây có lá:
-Cây không có lá:
Thành túi mờ hơi nước.
Thành túi vẫn trong.
Chỉ chứng minh được:
Lá cây đã thoát hơi nước ra ngoài
-Lọ A: Mức nước giảm hẳn
-Lọ B: Mức nước giữ nguyên
-Kim cân: lệch về phía lọ B
Kết quả:
a)Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú(H24.1)
b)Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải:(H24.2)
B
Đã chứng minh được:
-Rễ hút nước vào cây
-Phần lớn lượng nước đó thoát ra ngoài qua lá
A
Thí nghiệm này đã chứng minh được điều dự đoán ban đầu: Phần lớn nước do rễ hút vào cây đã được lá thải ra ngoài.
Bài 24 (Tiết 27): Phần lớn nước vào cây đi đâu?
Bài 24 Phần lớn nước Vào cây đI đâu ?
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú (H.24.1).
b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải (H.24.2).
c.Kết luận:
Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra ngoài môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nước
Lỗ khí
qua lỗ khí ở lá.
Bài 24 Phần lớn nước Vào cây đI đâu ?
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú (H.24.1).
b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải (H.24.2).
c.Kết luận:
2. ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá
Em có biết
Theo tính toán của các nhà khoa học thì
có tới trên 98% nước do rễ hút vào cây đã
thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát
hơi nước qua lá.
- Lượng nước thoát ra từ một cây Ngô
trong mùa hè vào khoảng từ 200-300 lít.
Lượng nước thoát ra từ tất cả Thực vật
trên trái đất trung bình mỗi năm là
55.000 tỷ tấn.
- Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra ngoài môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nước qua lỗ khí ở lá.
Bài 24: phần lớn nước vào cây đi đâu?
1/ Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu
a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú (H.24.1).
b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải (H.24.2).
c. Kết luận
Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra ngoài môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nước qua lỗ khí ở lá.
2.ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá

- Tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và muối khoáng hoà tan vận chuyển được từ rễ lên lá.
- Giữ cho lá được dịu mát để cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng.
Nước, muối khoáng hoà tan
Hoi nước
Tinh bột
- Tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và muối khoáng hoà tan vận chuyển được từ rễ lên lá.
- Giữ cho lá được dịu mát để cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng.
Thoát hơi nước qua lá
Nước và muối khoáng hoà tan
Nước
Nước
Nước
Nước
Nước
Nước
Nước
Nước và muối khoáng hoà tan.
2. ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá.
Tại sao cần phải tưới nước thường xuyên cho cây và không đươc ngắt lá, bẻ ngọn, bẻ cành cây?
Bài 24: phần lớn nước vào cây đi đâu?
1/ Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu
a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú (H.24.1).
b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải (H.24.2).
c. Kết luận
Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra ngoài môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nước
qua các lỗ khí ở lá
2. ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá

- Tạo sức hút giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá.
- Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh sáng mặt trời.
3.Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá
- ánh sáng - Độ ẩm
- Nhiệt độ - Gió
Nhaèm muïc ñích laøm giaûm söï thoaùt hôi nöôùc qua laù . Vì boä reã bò toån thöông neân chöa theå huùt nöôùc. Luùc ñoù neáu ñeå nhieàu laù, caây bò maát quaù nhieàu nöôùc coù theå heùo roài cheát.
Tại sao khi mang cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn ?
Sự thoát hơi nước có ý nghĩa gì trong đời sống của cây:
Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng.
Tạo sức hút giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan từ rễ lên lá.
Cả A và B đều đúng.
Cả A và B đều sai.
Những điều kiện nào sau đây ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước qua lá:
Độ ẩm không khí, ánh sáng, nhiệt độ, gió.
Lượng khí Oxi và khí Cacboníc trong không khí.
Lượng chất hữu cơ có trong cây.
Cả A, B và C.
Bài 24: phần lớn nước vào cây đi đâu?
1/ Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu
a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú (H.24.1).
b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải (H.24.2).
c. Kết luận
Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra ngoài môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nước
qua các lỗ khí ở lá.
2/ ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá

- Tạo lực hút giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá.
- Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời.
3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá ?
+ ánh sáng
+ Nhiệt độ
+ Độ ẩm không khí
+ Gió
Hướng dẫn học ở nhà
Học và trả lời câu hỏi 1,2,3,4 Tr 82
Đọc " Em có biết"
Chuẩn bị bài sau: Doạn xương rồng có gai, củ dong, củ hành, cành mây, Tranh ảnh về lá biến dạng, Kẻ bảng Tr.85 SGK vào vở bài tập.
Kết luận ( SGK Tr82)
No_avatar

Không biết ngượng rat hay

 

No_avatarf
hong hieu
No_avatar

quá hay

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓