Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 14. The world cup

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tu sửa
Người gửi: Nguyễn Hoàng Linh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:21' 05-04-2009
Dung lượng: 23.0 MB
Số lượt tải: 1670
Số lượt thích: 0 người
Welcome to class 10A1
Monday , April , 2009
Unit 14 :
THE WORLD CUP
PART C : LISTENING
 Kim’s Game
 Warm-up : Who is Who ?
 
 
 
 
 
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 Listen and Repeat :
Unit 14 :THE WORLD CUP- PART C : LISTENING
 New words :
- Goal-scorer ( n ) : Người ghi bàn .
Unit 14 :THE WORLD CUP- PART C : LISTENING
Unit 14 :THE WORLD CUP- PART C : LISTENING
Unit 14 :THE WORLD CUP- PART C : LISTENING
Vocabulary:
1. Football player (n)
2. Of all time
3. Powerful (adj)
4. To kick
5. To control
6. To participate:
To join
7. To lead
8. Championship (n)
9. To score
10.Goal (n)
11. Hero (n)
12. To retire
Retirement (n)
13. Ambassador (n)
14. To promote
15. Peace (n)
16. captain coach
Unit 14 :THE WORLD CUP- PART C : LISTENING
career
club
position
champion
World cup
nationality
name
 Task 1 : You will hear some information about Pelé, a famous Brazilian football player  Listen and complete the table below
Unit 14 :THE WORLD CUP- PART C : LISTENING
Unit 14 :THE WORLD CUP- PART C : LISTENING
 Answers :
1940
Joined a Brazilian football club
retired
1974
1962
TRUE OR FALSE:
1.____ Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball.
2. ____ Pelé became the only player to participate in four World Cups.
3. ____ Pelé played for an English club for two years before he retired.
4. ____ After retirement, Pelé was a Brazil captain coach.
True
False
False
False
Unit 14 :THE WORLD CUP- PART C : LISTENING
 Task 2 : Listen again and answer the following questions .
Unit 14 :THE WORLD CUP- PART C : LISTENING
1. What was Pelé famous for as a football player ?
2. How many World Cups did he participate in ? .
3. Where did he play football before he retired ? .
4. What did Pelé do after his retirement ? .
Unit 14 :THE WORLD CUP- PART C : LISTENING
1. What was Pelé famous for as a football player ?
2. How many World Cups did he participate in ? .
3. Where did he play football before he retired ? .
4. What did Pelé do after his retirement ? .
 As a football player , Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball .
 He participated in three World Cups .
 He played for an American football club before he retied
 He became an international ambassador for the sport, working to promote peace and understanding, through friendly sport activity .
Unit 14 :THE WORLD CUP- PART C : LISTENING
 Answers :
1. As a football player , Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball .
2. He participated in three World Cups .
3. He played for an American football club before he retied
4. He became an international ambassador for the sport, working to promote peace and understanding , through friendly sport activity .
Unit 14 :THE WORLD CUP- PART C : LISTENING
Listen and complete the passage:
Pelé is considered one of the greatest_____________
of all time. He was born in 1940 in Brazil. As a football player, Pelé was ______for his powerful kicking and controlling the ___.He joined a Braizilian _____ club in 1956, and in 1962 he ___ the team to its first world club championship. Pelé became the only player to participate in three World Cups in 1958, 1962, and_____. By 1974, Pelé had scored 1200 goals and became a Braizilian national ____. He played for an ________ football club for two years before he retired in 1977. Later Pelé became an __________ ambassador for the sport, working to promote peace and ____________ through friendly sport activities.
football players
famous
ball
football
led
1970
hero
American
international
understanding
PART 3
After you listen
Talk about the milestones in Pele’s life
Born 23rd October, 1940 in Tres Coracoes,Brazil
Full name: Edison Arantes do Nascimento
Playing position : forward/striker
Pelé-The King of football
From 1952 to 1956: he played for Bauru AC,Brazil
From 1956 to 1974: he played for Santos,Brazil
1962: he let the team to its first world club championship
?Pelé became the only player to participated in three World Cup in 1958,1962,1970
• He retired in1977
• After retirement, he became an international ambassador for the sport.
 More Exercises :
3. Pele? was famous for his ---------- kicking and controlling the ball . ( power )
4. After his retirement , Pele? became an international ---------- for the sport .
( embassy )
5. Some famous football players continued working to promote peace and ---------- through friendly sport activities.
( understand )
B. Complete each of the following sentences , using the words given .
1. It / not until / sunset / that football match / finish .
2. France / defeat / Brazil / 3 / 0 / final match / 1998 World Cup / France .
1. It was not until the sunset that the football match finished .
2. France defeated Brazil by 3 to 0 in the final match of the 1998 World Cup in France .
Goodbye
Thank you
Presented by: Nguyễn Hoàng Linh
Tran Phu High School
2008 - 2009
No_avatarf

wa hay!

No_avatar

bai giang tot nhung down hoi bi lau

 

No_avatar

Cười nhăn răng

 

No_avatar

bai giang tot day Cười nhăn răng

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓