Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Huế
Ngày gửi: 19h:39' 13-11-2012
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
Các cô giáo về THAấM LễP , dự giờ
địa lý

Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
Bi cũ: Tây Nguyên


Chỉ các cao nguyên ở Tây Nguyên theo thứ tự từ Bắc vào Nam?
địa lý

Bài cũ: Tây Nguyên


Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa, nêu đặc điểm của từng mùa?
Khí hậu Tây Nguyên thường có hai mùa rõ rệt là
mùa mưa và mùa khô.
- Mùa mưa thường có nhưng ngày mưa kéo dài liên miên,
cả núi rừng bị phủ một bức màn nước trắng xoá.
- Vào mùa khô, trời thường nắng gay gắt, đất khô vụn bở.
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
Một số dân tộc ở Tây Nguyên
+ Gia-rai, Xơ-đăng, Ê- đê, Ba-na, Mông, Tày, Nùng, Kinh …
Kể tên một số dân tộc sống ở Tây Nguyên ?
địa lý

Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
1.Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống

Gia-rai
Xơ-đăng
Ê- đê
Ba-na
Mông
Tày
Nùng
Kinh …
địa lý

Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
Một số dân tộc ở Tây Nguyên
Nối tên một số dân tộc ở Tây Nguyên với nửa vòng tròn ở giệếa sao cho phù hợp:
- Sống lâu đời ở đây
- Từ nơi khác đến xây dựng kinh tế
Thảo luận nhóm đôi cùng bàn
Một số dân tộc ở Tây Nguyên
địa lý

Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010


địa lý

Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
Một số dân tộc ở Tây Nguyên
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
địa lý

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
Những dân tộc sống lâu đời ở đây: Ê-đê, Ba-Na, Gia-rai, Xơ-đăng..
1.Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống


+ Mông, Tày, Nùng, Kinh …
địa lý

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
- Những dân tộc từ nơi khác đến:


1.Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống

- Mỗi dân tộc có những đặc điểm gì riêng biệt ?
+ Phong tục, tập quán, tiếng nói, sinh hoạt khác nhau…
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
Một số dân tộc ở Tây Nguyên
địa lý

+ Gia-rai, Xơ-đăng, Ê- đê, Ba-na, Mông, Tày, Nùng, Kinh...


1.Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống
Khi nhắc đến Tây Nguyên người ta thường gọi đó là vùng gi? Tại sao lại gọi như vậy?
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010

Thảo luận nhóm bốn
Một số dân tộc ở Tây Nguyên
địa lý

+ Gia-rai, Xơ-đăng, Ê- đê, Ba-na, Mông, Tày, Nùng, Kinh …


1.Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
Một số dân tộc ở Tây Nguyên
địa lý

+ Gia-rai, Xơ-đăng, Ê- đê, Ba-na, Mông, Tày, Nùng, Kinh...


1.Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống.
2. Nhà rông ở Tây Nguyên.
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
Một số dân tộc ở Tây Nguyên
địa lý

+ Gia-rai, Xơ-đăng, Ê- đê, Ba-na, Mông, Tày, Nùng, Kinh...


1. Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc sinh sống.
2. Nhà rông ở Tây Nguyên.
+ Gia-rai, Xơ-đăng, Ê- đê, Ba-na, Mông, Tày, Nùng, Kinh …
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
Một số dân tộc ở Tây Nguyên
địa lý

Thảo luận nhóm đôi cùng bàn:
Điền từ ngữ vào chỗ trống cho phù hợp:
Ở Tây Nguyên mỗi buôn thường có ................nhà rông. Nhà rông được dùng để tổ chức nhiều sinh hoạt tập thể của cả buôn. Nhà rông càng ......thì chứng tỏ buôn càng......
một ngôi
to, lớn
thịnh vượng


1. Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống.
2. Nhà rông ở Tây Nguyên.
+ Gia-rai, Xơ-đăng, Ê- đê, Ba-na, Mông, Tày, Nùng, Kinh …
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
địa lý

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
+ Nhà rông là ngôi nhà chung lớn nhất của buôn: để sinh hoạt tập thể, hội họp, tiếp khách của cả buôn.
1. Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống.
2. Nhà rông ở Tây Nguyên.
+ Gia-rai, Xơ-đăng, Ê- đê, Ba-na, Mông, Tày, Nùng, Kinh …
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
địa lý

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
+ Nhà rông là ngôi nhà chung lớn nhất của buôn: để sinh hoạt tập thể, hội họp, tiếp khách của cả buôn.


1. Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống.
2. Nhà rông ở Tây Nguyên.
3. Trang phục và lễ hội.
+ Gia-rai, Xơ-đăng, Ê- đê, Ba-na, Mông, Tày, Nùng, Kinh …
+ Nhà rông là ngôi nhà chung lớn nhất của buôn: để sinh hoạt tập thể, hội họp, tiếp khách của buôn.
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
địa lý

Một số dân tộc ở Tây Nguyên


1.Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc sinh sống
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
Thảo luận nhóm bốn
Một số dân tộc ở Tây Nguyên
địa lý

Làm bài tập vào phiếu học tập:
2. Nhà rông ở Tây Nguyên.
3. Trang phục và lễ hội.
Em hãy điền nhửừng từ thích hợp vào chỗ chấm:
- Trang phục truyền thống của người dân Tây Nguyên là:
Nam.....................................Nửừ. .......................
Lễ hội của các dân tộc ở Tây Nguyên thường được tổ chức vào........................... .

Tây Nguyên thường có các lễ hội như.......................................................

- Các hoạt động trong các lễ hội thường là............................................................
thường đóng khố
thường quấn váy
mùa xuân hoặc sau
mỗi vụ thu hoạch
hội đâm trâu, hội ăn cơm.mới, lễ hội cồng
chiêng, hội đua voi
uống rượu cần, múa hát,.đánh cồng chiêng.


1. Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống.
2. Nhà rông ở Tây Nguyên.
3. Trang phục và lễ hội.
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
địa lý

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
+ Trang phục truyền thống Nam: thường đóng khố, Nữ: thường quấn váy


1. Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống.
2. Nhà rông ở Tây Nguyên.
3. Trang phục và lễ hội.
Lễ hội cồng chiêng.
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
địa lý

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
+ Trang phục truyền thống Nam: thường đóng khố, Nữ: thường quấn váy


1. Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống.
2. Nhà rông ở Tây Nguyên.
3. Trang phục và lễ hội.
Hội đua voi ở Tây Nguyên.
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
địa lý

Một số dân tộc ở Tây Nguyên


1. Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống.
2. Nhà rông ở Tây Nguyên.
3. Trang phục và lễ hội.
Lễ hội đâm trâu của người Gia rai
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
địa lý

Một số dân tộc ở Tây Nguyên


1. Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc sinh sống.
2. Nhà rông ở Tây Nguyên.
3. Trang phục và lễ hội.
Múa hát trong hội xuân
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
địa lý

Một số dân tộc ở Tây Nguyên


1. Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống.
2. Nhà rông ở Tây Nguyên.
3. Trang phục và lễ hội.
Lễ aờn cơm mới
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
địa lý

Một số dân tộc ở Tây Nguyên


1. Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống.
2. Nhà rông ở Tây Nguyên.
3. Trang phục và lễ hội.
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
địa lý

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
+ Trang phục truyền thống Nam: thường đóng khố, Nữ: thường quấn váy.
+ Lễ hội thường được tổ chức vào mùa xuân hoặc sau mỗi vụ thu hoạch với các hoạt động múa hát, đánh cồng chiêng


1. Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống.
2. Nhà rông ở Tây Nguyên.
3. Trang phục và lễ hội.
Cồng, chiêng
еn t¬-r­ng
еn kr«ng-pót
еn ®¸
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
địa lý

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
1
2
3
4
1. Tây Nguyên là nơi sinh sống của.....
2. Ngôi nhà chung lớn nhất của buôn, nơi diễn ra nhiều hoạt
động tập thể..
3. Khố, váy là ....đặc trưng của người Tây Nguyên
4. Người dân TN thường tổ chức việc này vào
mùa xuân hoặc sau mỗi vụ thu hoạch
Trò chơi đoán ô chữ


1. Tây Nguyên nơi có nhiều dân tộc chung sống.
2. Nhà rông ở Tây Nguyên.
3. Trang phục và lễ hội.

Tây Nguyên tuy có nhiều dân tộc cùng chung sống
nhưng đây là nơi thưa dân nhất nước ta.
- Các dân tộc Tây Nguyên sống tập trung thành các buôn,
sinh hoạt tập thể ở nhà rông. Người dân ở đây rất yêu thích
nghệ thuật và sáng tạo ra nhiều loại nhạc cụ dân tộc độc đáo.
* Bài học:
Thứ Năm, ngy 7 thng 10 năm 2010
địa lý

Một số dân tộc ở Tây Nguyên
KÍNH CHÚC CÁC CÔ SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN
HỌC GIỎI
 
Gửi ý kiến