Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Lân (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:29' 25-11-2012
Dung lượng: 11.4 MB
Số lượt tải: 253
Số lượt thích: 0 người


Chủ điểm tháng 9:

Phát Huy Truyền Thống Của Lớp-Trường
Thi tìm hiểu về truyền thống nhà trường
Chủ đề :
Chương trình hoạt động gồm :
1.Thi tìm hiểu về truyền thống về nhà trường .
Thể lệ cuộc thi như sau : Cuộc thi hôm nay sẽ chia làm hai phần thi :
Phần thi thứ nhất
Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi và các đáp án, các đội sẽ chọn đáp án đúng nhất , thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 10 giây. Các đội sẽ giành quyền trả lời bằng cách gio tay ,đội giành quyền trả lời sớm nhất và chính xác nhất sẽ được 20 điểm cho mỗi câu.Nếu giành quyền trả lời sớm nhất mà đội trả lời không đúng sẽ bị trừ 5 điểm trong tổng số điểm của đội mình và nhường cơ hội cho các đội còn lại nếu đội nào giành quyền trả lời đúng sẽ được 10 điểm
* Lưu ý : Nếu đội chưa giành được điểm nào trong tổng điểm khi giành quyền trả lời sớm nhất mà bị sai sẽ không bị trừ điểm
Phần thi thứ hai
Mỗi đội sẽ bắt thăm chọn câu hỏi,các bạn trong đội sẽ thảo luận với nhau để trả lời câu hỏi mà mình vừa nhận được trong thời gian 2 phút. Mỗi đội sẽ cử một bạn lên trình bày trong thời gian không quá 5 phút . Kết quả cho điểm do Ban giám khảo quyết định .
Câu hỏi ? 1 :
Trường ta được thành lập từ năm nào ?

A . Năm 1976
B. Năm 1977
C. Năm 1978
D. Nam 1979
Dp n: B
Câu hỏi 2
Đến nay trường chúng ta trải qua mấy lần dời địa điểm ?
A. Một lần
B. Hai lần
C. Ba lần
D. Bốn lần
Dp n: A


Câu hỏi 3
Nơi đâu là địa điểm đầu tiên thành lập trường Trung học co s? Thi Phin ?
Thơn Thu?ng Thanh
Thơn Thanh Tn
Thơn T?nh Th?y
Thơn H? Thanh
Dp n: A

Thái?
Có một tàu điện đi v? hu?ng nam. Gió
hu?ng tây b?c. V?y khói t? con tàu s?
theo hu?ng nào?


Dp n : Tàu điện làm gì có khói
D? vui
Câu hỏi 4
Câu hỏi 5
Thầy nào quê ở rất xa
Nhưng là tiền bối quê nhà Tam Thanh
A . Thầy Tự
Thầy Lợi
Thầy Minh
Thầy Vọng
Đáp án: C
Câu hỏi 6
Khi trường mới dời về địa điểm hiện nay ai là
hiệu trưởng ?
A.Thầy Trần Anh Hải
B. Thầy nguyễn Văn Trị
C.Thầy Nguyễn Lợi
D.Thầy Ca Văn Bê
Đáp án: C
Câu hỏi 7
Nam h?c 2012-2013 t?ng s? cn b? - gio vin - nhn vin tru?ng ta l bao nhiu?
A. 33
B. 34
C. 35
D. 36
Dp n: C
Câu hỏi 8
Nếu bạn nhìn thấy con chim đang đậu trên nhánh cây, làm sao để lấy nhánh cây mà không làm động con chim?

Ñaùp aùn : Baïn chòu khoù ñôïi cho chim bay ñi roài laáy nhaùnh caây
D? vui
Câu hỏi 9
Hiện nay hiệu trưởng của trường ta là ai ?
Th?y Nguy?n H?ng Sinh
Th?y Nguy?n Minh T?
Cơ Tr?n Th? Minh
T?t c? d?u sai
Dp n: D
Câu hỏi 10
Trong những năm qua liên đội thiếu niên tiền
phong Hồ Chí Minh của trường ta đã đạt
được những thành tích gì ?
A . Lieân ñoäi xuaát saéc
B. Lieân ñoäi tieân tieán
C. Lieân ñoäi hoaøn thaønh nhieäm vuï
D. Khoâng ñaït thaønh tích gì caû
Đáp án: C
Câu hỏi 11
Trường ta hiện nay có bao nhiêu lớp học ?
A. 15 lớp
B. 14 lớp
C. 13 lớp
D. 12 lớp
Dp n: D
Câu hỏi 12


Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai
có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu
người?
Đáp án : 9 người (bao gồm 6 người con trai, 1 cô con gái và bố mẹ)


D? vui
Câu hỏi 13
Trường chúng ta đã đạt chuẩn quốc gia vào năm học nào?
A. Năm học 2008-2009
B. Năm học 2009-2010
C. Năm học 2010-2011
D. Năm học 2011-2012
Đáp án: B
Câu hỏi 14
Hiện nay trường ta chưa có phòng chức
năng nào ?
Phòng Âm nhạc
Phòng vi tính
Phòng Thí nghiệm
Phòng Thư viện
Đáp án: A
Câu hỏi 15
Trước khi dời về địa điểm hiện nay, thì
trường ta ngụ ở địa điểm nào ?
Thôn Hạ Thanh
Thôn Tỉnh Thủy
Thôn Thanh Tân
Thôn Thượng Thanh
Đáp án: D
Câu hỏi 16
Thân em dùng bắc ngang sông
Không huyền là việc ngư ông sớm chiều
Nặng vào em mẹ thân yêu
Thêm hỏi với "thả" phần nhiều đi đôi ?

Đáp án :
Cầu, câu,cậu,cẩu
D? vui
Câu hỏi 17
Nhà trường hiện nay có bao nhiêu phòng học ?
A. 10 phòng
B. 8 phòng
C. 7 phòng
D. 9 phòng
Dp n: C
Câu hỏi 18
Thầy Tổng phụ trách của trường ta năm học nay là ai ?

A. Thầy Phan Thi?n Duong
B. Th?y Phan Th?y Duong
C. Thầy Phan Thy Duong
D. Thầy Ph?m Thy Duong
Dp n: A
Câu hỏi 19
Thuở bé em có hai sừng
Đến khi nửa chừng mặt đẹp như hoa
Ngoài hai mươi tuổi sắp già
Quá ba mươi lại mọc ra hai sừng?
Là cái gì?
Đáp án: Mặt trăng.
Câu hỏi 20
Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?
Đáp án :Phòng ba vì 3 năm không ăn thì đến chúa sơn lâm cũng chết .
Kết quả
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓