Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Alăng Piến
Ngày gửi: 09h:11' 04-12-2012
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 865
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY, CÔ GIÁO CÙNG
TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Ở đậu Hà Lan, A qui định hạt vàng, a qui định hạt xanh, B qui định hạt trơn, b qui định hạt nhăn. Khi tiến hành lai phân tích cây đậu Hà Lan hạt vàng, trơn( có kiểu gen AaBb)thì kết quả như thế nào? Em hãy viết sơ đồ lai.
Lai p.tích F1
(Vàng, Trơn)
(Xanh, nhăn)

F2
KG:
KH:
GF1
1 X,N
Aabb:
1 V,T
AaBb
aabb
AB=Ab=aB=ab=
ab
1 V,N
1 X,T
1
4
1
4
ĐÁP ÁN
ThomasHurt Morgan (1909 – 1911) và các cộng sự của ông trong quá trình nghiên cứu để kiểm chứng các thí nghiệm của Menđen thấy có điều gì đó chưa ổn. Vậy điều chưa ổn đó là gi? Chúng ta cùng xem xét ở bài 11, tiết11: LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
BÀI 11, TIẾT 11
Nội dung bài học
Liên kết gen
1. Thí nghiệm
2. Nhận xét và giải thích thí nghiệm
3. Đặc điểm của liên kết gen
4. Ý nghĩa của liên kết gen
II. Hoán vị gen
1. Thí nghiệm của Morgan và hiện tượng hoán vị gen
2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen
3. Ý nghĩa của hoán vị gen
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
I. Liên kết gen
1. Thí nghiệm
* Đối tượng nghiên cứu:
+Vòng đời ngắn: 10 - 14 ngày/ 1 thế hệ
+ Kích thước nhỏ
+ Số lượng NST ít: 2n= 8 NST

Ruồi giấm
BÀI 11, TIẾT 11
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
I. Liên kết gen
1. Thí nghiệm

Thân xám Cánh dài

Pt/c
F1
100%Thân xám, Cánh Dài
Lai phân tích ruồi Đực F1
Xám-Dài
F1

Đen-Cụt
Thân đen Cánh cụt
BÀI 11, TIẾT 11
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
I. Liên kết gen
2. Nhận xét và giải thích

Thân xám Cánh dài

Pt/c
F1
100%Thân xám, Cánh Dài
Lai phân tích ruồi Đực F1
Xám-Dài
F1

Đen-Cụt
Thân đen Cánh cụt
BÀI 11, TIẾT 11
F1 100% thân xám, cánh dài cho chúng ta biết điều gì?
Em có nhận xét gì về sự di truyền màu sắc thân và chiều dài cánh?
Đối với định luật phân li độc lập, thì tỉ lệ ở Fa như thế nào?
- F1 100% thân xám cánh dài => thân xám là trội so với thân đen, cánh dài là trội so với cánh cụt.
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
I. Liên kết gen
2. Nhận xét và giải thích
- Thân xám luôn đi kèm với cánh dài, thân đen luôn đi kèm với cánh cụt => tính trạng màu sắc thân và hình dạng cánh di truyền cùng nhau.
- Tỉ lệ KH của phép lai phân tích là 1:1 giảm so với tỉ lệ Menđen 1:1:1:1 => 2 cặp alen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
BÀI 11, TIẾT 11
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

* cơ sở TBH
Pt/c
(Xám-Dài)

(Đen-Cụt)
GP :
F1 :
(100% xám dài)
Lai phân tích ruồi đực F1
F1

GF :
:
Fa :
Xám-Dài
Đen-Cụt
Pt/c
(Xám-Dài)
BÀI 11, TIẾT 11
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

* Sơ đồ lai
Pt/c
AB
AB
(Xám-Dài)

ab
ab
(Đen-Cụt)
GP :
AB
F1 :
AB
ab
(100% xám dài)
ab
Lai phân tích ruồi đực F1
F1
AB
ab
ab
ab

GF :
AB = ab = 1/2
ab
Fa :
1 AB
2 ab
50% Xám-Dài,
50% Đen-Cụt
(Xám-Dài)
(Đen-Cụt)
1 ab
2 ab
:
BÀI 11, TIẾT 11
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
I. Liên kết gen

3. Đặc điểm
- Các gen trên cùng 1 NST phân li cùng nhau và làm thành nhóm gen liên kết.
- Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài tương ứng với số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó.
- Số nhóm tính trạng liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết.
Ở người có 2n=46 NST sẽ tạo thành bao nhiêu nhóm gen liên kết?
BÀI 11, TIẾT 11
- Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
I. Liên kết gen

4. Ý nghĩa
- Đảm bảo sự duy trì bền vững từng nhóm tính trạng quy định bởi các gen trên cùng 1 NST.
- Trong chọn giống, chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn luôn đi kèm với nhau.
BÀI 11, TIẾT 11
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

II. Hoán vị gen
1. Thí nghiệm:
Ptc:

Fa :
F1
100% Xám-Dài
965 Xám-Dài
944 Đen-Cụt
206 Xám-Cụt
185 Đen-Dài
Lai phân tích ruồi Cái F1
F1 Xám-Dài

Đen-Cụt
Xám-Dài
Đen-Cụt
Tỉ lệ KH ở Fa:41,5% xám-dài : 41,5% đen-cụt 8,5% xám-cụt : 8,5% đen-dài
BÀI 11, TIẾT 11
- Em hãy quan sát thí nghiệm và đưa ra nhận xét.
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
II. Hoán vị gen
1. Thí nghiệm
* Nhận xét:
- Lai phân tích ruồi cái F1 cho kết quả lai khác với kết quả của PLĐL(1:1:1:1) và LKG(1:1).
- Fa xuất hiện KH xám-dài và đen-cụt với tỉ lệ cao(41,5%), xám-cụt và đen-dài với tỉ lệ thấp(8,5%).

BÀI 11, TIẾT 11
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
II. Hoán vị gen
2. Cơ sở tế bào học
- Sự trao đổi chéo giữa các crômatit khác nguồn gốc của cặp NST tương đồng dẫn đến sự trao đổi (hoán vị) giữa các gen. Các gen càng xa nhau thì lực liên kết càng yếu, càng dễ xảy ra HVG.

BÀI 11, TIẾT 11
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
BÀI 11
II. Hoán vị gen
* Cách tính tần số HVG
- Tần số HVG = Tổng tỉ lệ % các loại giao tử mang gen hoán vị.
- Trong phép lai phân tích, tần số HVG được tính theo công thức:
f(%) = Số cá thể có HVG x 100
Tổng số cá thể trong đời lai phân tích
Ví dụ: Trong trường hợp này tần số HVG là:
f(%) = 206 + 185 x 100 = 17%
965 + 944 + 206 + 185
* Chú ý: Tần số HVG dao động tử 0 - 50%, không bao giờ vượt quá 50%.

2. Cơ sở tế bào học
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
* Sơ đồ lai
Pt/c
AB
AB
(Xám-Dài)

ab
ab
(Đen-Cụt)
GP :
AB
F1 :
(100% Xám-Dài)
AB
ab
ab
Lai phân tích ruồi cái F1
(Xám-Dài)
AB
ab
ab
ab
(Đen-Cụt)

F1 :
AB=ab=41,5%
Ab=aB=8,5%
ab
Fa :
BÀI 11, TIẾT 11
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
II. Hoán vị gen
- Làm tăng các biến dị tổ hợp  tăng tính đa dạng của sinh giới.

3. Ý nghĩa
- Nhờ HVG  những gen quí nằm trên các NST khác nhau có thể tổ hợp với nhau  một nhóm liên kết  có ý nghĩa trong tiến hóa và chọn giống.
- Lập bản đồ di truyền nhờ biết được khoảng cách tương đối của các gen trên NST
BÀI 11, TIẾT 11
Làm thế nào để phát hiện ra 2 gen nào đó liên kết, hoán vị hay phân li độc lập?
Người ta thường dùng phép lai phân tích:
Nếu kết quả lai phân tích cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1:1:1:1 thì 2 gen qui định 2 tính trạng nằm trên 2 NST khác nhau (phân li độc lập).
Nếu kết quả lai phân tích cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1:1 thì 2 gen qui định 2 tính trạng cùng nằm trên 1 NST (liên kết gen).
Nếu kết quả lai phân tích cho ra 4 loại kiểu hình với tỉ lệ không bằng nhau trong đó 2 loại kiểu hình giống với bố mẹ chiếm đa số (trên 50%) thì 2 gen nằm trên 1 NST đã có hoán vị gen xảy ra.
CỦNG CỐ
Về nhà trả lời các câu hỏi trong SGK.
Xem lại sinh học lớp 9 về NST giới tính.
Chuẩn bị bài 12.
DẶN DÒ
CHÀO TẠM BIỆT QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH.
Một giống cà chua có alen A qui định thân cao, a thân thấp, B quả tròn, b quả bầu dục, các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ KG 1:2:1
A. Ab/aB x Ab/aB
B. Ab/aB x Ab/ab
C. AB/ab x Ab/aB
D. AB/ab x Ab/ab
A
BÀI TẬP
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓