Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Phương Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:30' 06-04-2009
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 1203
Số lượt thích: 0 người
Gv: trần thị phương mai
Trường: thcs nguyễn văn trỗi
Lời chào thân ái
Ý Nghĩa lịch sử: Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn Trịnh Lê, thống nhất nước nhà. Đập tan cuồng vọng xâm lược của đế chế quân chủ phương bắc, bảo vệ nền độc lập Tổ quốc
Nguyên nhân thắng lợi: Ý chí đấu tranh chống áp bức, tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân
- Sự lãnh đạo tài tình của bộ chỉ huy nghĩa quân đặc biệt là Quang Trung
Bài: 26
tiết: 56
QUANG TRUNG
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc
Vì sao sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm, và lật đổ chính quyền phong kiến Quang Trung lại chăm lo phát triển kinh tế văn hoá?
a) Nông nghiệp :
Quang Trung đã làm gì để phụ hồi kinh tế?
Để phát triển nông nghiệp Quang Trung đã có những biện pháp gì?
- Ban hành chiếu khuyến nông
- Giảm tô thuế
Vì sao Quang Trung chú ý đến phát triển nông nghiệp?
Từ khi binh lửa luôn năm, lại thêm những nổi đói kém, nhân dân xiêu dạt, đồng ruộng bỏ hoang, nên thực số đinh tiền không bằng bốn, năm phần mười thuở trước. Phàm những dân nào trước đó kiều ngụ, tha phưuơng trốn tránh giáo dịch, hoặc vì có thê hương mẫu quán mà đến ở, hoặc đi buôn bán làm ăn mà ngụ cư, hễ được vào làng ở sở tại từ ba đời trở lên thì mới cho ở, còn ngoài ra bắt về bản quán hết thảy, biệt xã không được chứa chấp. Những ruộng công, ruộng tư đã trót bỏ hoang, nay đều cho về nhận lấy cày cấy, không được bỏ bê trể…
Nhận xét về chính sách phát triển nông nghiệp của Quang Trung
Bài: 26
tiết: 56
QUANG TRUNG
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc
a) Nông nghiệp :
- Ban hành chiến khuyến nông
- Giảm tô thuế
b) Công - thương nghiệp
Quang Trung đã có những biện pháp nào để khôi phục lại nền công – thương nghiệp?
- Giảm thuế
- Mở của ải, thông chợ búa
Tại sao “mở của ải, thông chợ búa” thì công thương nghiệp được phát triển?
c) Văn hoá giáo dục
Quang Trung đã có những biện pháp gì để khôi phục và phát triển văn hoá giáo dục?
- Ban chiếu lập học
Bài: 26
tiết: 56
Trao đổi cặp
c) Văn hoá giáo dục
- Ban chiếu lập học
Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của Quang Trung
Ngoài ra Quang Trung còn đề ra những biện pháp nào để khôi phục và phát triển văn hoá – giáo dục?
- Đề cao chữ Nôm
- Lập Viện Sùng chính
- Vai trò của Viện Sùng chính là gì?
Việc sử dụng chữ Nôm có ý nghĩa gì?
Những việc làm của Quang Trung có tác dụng gì?
Kinh tế được phục hồi và xã hội được ổn định.
QUANG TRUNG
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Bài: 26
tiết: 56
QUANG TRUNG
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao
Mặc dù đã đánh tan 29 vạn quân Thanh, nhưng đất nước ta còn gặp những khó khăn gì?
* Bắc: Thế lực của Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động ở vùng biên giới Việt Trung.
* Nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp và trở lại chiếm Gia Định
Bài: 26
tiết: 56
QUANG TRUNG
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao
Thảo luận nhóm
Nhóm
1,2 và 3
Trước những khó khăn trên, Quang Trung đã làm gì?
Nhóm
4,5 và 6
Quang Trung đã có những biện pháp, chủ trương gì về
đối nội và đối ngoại
Thi hành chế độ quân dịch
Củng cố quân đội về mọi mặt, tạo chyuến thuyền lớn
Tiêu diệt bọ phản loạn
Quan hệ mềm dẻo nhưng cương quyết với nhà Thanh
a. Quốc phòng:
Củng cố quân đội
Áp dụng chế độ quân dịch
Dẹp loạn Lê Duy Chỉ
b. Ngoại giao:
Đối ngoại: Chủ trương vừa mềm dẻo vừa kiên quyết với nhà Thanh
Đối nội: Vạch kế hoạc tiêu diệt Nguyễn Ánh
Bài: 26
tiết: 56
QUANG TRUNG
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Kế hoạch đánh Gia Định có thực hiện được không? Vì sao?
Mặc dù chính ngôi được 5 năm những công lao của anh hùng Nguyễn Huệ đối với đất nước như thế nào?
Có công lật đổ các tập đoàn phong kiến thối nát Nguyễn - Trịnh – Lê, thống nhất đất nước, đánh đuổi quân xâm lược Xiêm, Thanh, giữ vững nền độc lập dân tộc, củng cố, ổn định kinh tế, chính trị văn hoá.
Hình 60 (SGK) Tượng đài Quang Trung (tại gò Đống Đa – Hà Nội)
Nhân dân ta xây dựng tượng đài Quang trung nói lên điều gì?
Các loại ấn tín được lưu hành dưới
Triều đại Quang Trung
Triều đường chi ấn
Ấn trình bày chữ thanh mảnh.
Kiếm ấn
Hình ôvan khuyết giữa cân xứng.
Tiểu ấn
Vuông nhỏ lượn uốn góc.
Điện thờ Tây Sơn (Bình Định)
Bài tập 1 : Hãy lập bảng trình bày những biện pháp chủ yếu của vua Quang Trung đã thực hiện để xây dựng chính quyền mới, phục hồi và phát triển đất nước (theo mẫu)
CỦNG CỐ
Bài: 26
tiết: 56
Bài: 26
tiết: 56
QUANG TRUNG
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
QUANG TRUNG
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Bài: 26
tiết: 56
Bài: 26
tiết: 56
QUANG TRUNG
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Bài tập 2 : Điền vào ô chữ theo nội dung gợi ý sau
1
2
3
4
5
6
7
1. Nơi Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế
2. Câu thơ sau ca ngợi ai ?
“Mà nay áo vải, cờ đào
Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình.
3. Thời Quang Trung, nơi để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm dùng làm tài liệu học tập.
4. Vua Quang Trung đã có biện pháp gì để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.
5. Ai là người đã nói : “Học ở sự nghe trông và học cho rộng rồi ước lượng cho gọn, theo điều học, biết mà làm”.
6. Tên công chúa,vợ của vua Quang Trung
7. Triều đại của Hoàng đế Quang Trung.
N Ú I B Â N
Q U A N G T R U N G
V I Ệ N S Ù N G C H Í N H
C H I Ế U K H U Y Ế N N Ô N G

N G U Y Ễ N T H I Ế P
L Ê N G Ọ C H Â N
T Â Y S Ơ N
Dặn dò
Lập bảng tóm tắt về tình hình kinh tế, văn hóa nước ta ở các thế kĩ XVII – XVIII có những điểm gì mới ?
Tìm hiểu về lịch sử địa phương Huyện Hiệp Đức
Tìm hiểu về tháp Mỹ Sơn

Avatar
Ngây thơhoi chan '
No_avatar
qua chan
Avatar
cg~ dcCười
No_avatar

dk mak` 

Avatar

Kín miệng

 

No_avatarf

Cười nhăn răng

 

No_avatar

Khóc ko dung nhua minh doan

No_avatar

Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $

 
Gửi ý kiến