Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 14. Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào?

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Thị Hoài Nam
Ngày gửi: 20h:54' 10-12-2012
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
Môn: Luyện từ và câu
Người thực hiện: Thái Thị Hoài Nam
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
Bài cũ
Em hãy điền các từ thế, nó, gì, tôi, à vào chỗ trống bên cạnh từ cùng nghĩa với chúng:
Gan chi ( ) gan rứa ( ) mẹ nờ ( )?
Mẹ rằng: Cứu nước mình chờ chi ( ) ai ?
Chẳng bằng con gái, con trai
Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
Tàu bay hắn ( ) bắn sớm trưa
Thì tui ( ) cứ việc nắng mưa đưa đò…

thế
à


tôi
Em điền dấu câu nào vào mỗi ô trống dưới đây?
- Một người kêu lên: “Cá heo ” Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô: “ A Cá heo nhảy múa đẹp quá ” Thế là cá thích nhảy vút lên thật cao.
- Có đau không, chú mình Lần sau, khi nhảy múa, phải chú ý nhé
!
!
!
!
?
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
Bài cũ
Em điền dấu câu nào vào mỗi ô trống dưới đây?
- Một người kêu lên: “Cá heo ” Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô: “ A Cá heo nhảy múa đẹp quá ” Thế là cá thích nhảy vút lên thật cao.
- Có đau không, chú mình Lần sau, khi nhảy múa, phải chú ý nhé
!
!
!
!
?
* Xếp các từ ngữ sau vào bảng phân loại: bố/ba, anh cả/anh hai, hoa/bông, ngan/vịt xiêm.
Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010
Luyện từ và câu
1. Tìm các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau :
Em vẽ làng xóm
Tre xanh, lúa xanh
Sông máng luợn quanh
Một dòng xanh mát
Trời mây bát ngát
Xanh ngắt mùa thu.
SGK/117
Thế nào là từ chỉ đặc điểm?
Từ chỉ đặc điểm là những từ chỉ màu sắc, mùi vị, tính chất, hình dáng, kích thước, âm thanh… của sự vật
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
2. Trong những câu thơ sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào ?
a) Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
b) Rồi đến chị rất thương
Rồi đến em rất thảo
Ông hiền như hạt gạo
Bà hiền như suối trong.
c) Cam Xã Đoài mọng nước
Giọt vàng như mật ong .
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
a)Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
b) Rồi đến chị rất thương
Rồi đến em rất thảo
Ông hiền như hạt gạo
Bà hiền như suối trong.
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010
Luyện từ và câu
c) Cam Xã Đoài mọng nước
Giọt vàng như mật ong.
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
2. Trong những câu thơ sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào ?
a)Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
b) Rồi đến chị rất thương
Rồi đến em rất thảo
Ông hiền như hạt gạo
Bà hiền như suối trong.
c) Cam Xã Đoài mọng nước
Giọt vàng như mật ong .
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
2. Trong những câu thơ sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào ?
Tiếng suối
trong
Tiếng hát
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
2. Trong những câu thơ sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào ?
a)Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
b) Rồi đến chị rất thương
Rồi đến em rất thảo
Ông hiền như hạt gạo
Bà hiền như suối trong.
c) Cam Xã Đoài mọng nước
Giọt vàng như mật ong.
Thảo luận nhóm 4
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
Tiếng suối
trong
tiếng hát
Ông
hiền
hạt gạo
Giọt nước
(cam Xã Đoài)
vàng
mật ong

suối trong
hiền
PHIẾU THẢO LUẬN
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
3. Tìm bộ phận của câu:- Trả lời câu hỏi “Ai (con gì, cái gì)?”. - Trả lời câu hỏi “ Thế nào?”
a) Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.
b) Những giọt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.
c) Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.
Gạch một gạch ( ) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “ Ai ( con gì, cái gì ) ? “ Gạch hai gạch ( ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Thế nào ?”
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
Rung chuông vàng
Trò chơi
Có 4 câu, moãi caâu keøm theo caùc ñaùp aùn: A, B, C. Caùc em haõy löïa choïn ñaùp aùn ñuùng nhaát; thời gian trả lời cho một câu là 10 giây. Em nào sai thì chúng ta cất bảng con dừng chơi, các em đúng tiếp tục chơi. Kết thúc trò chơi, tổ nào có nhiều bạn trả lời đúng tổ đó thắng cuộc.
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
Vị hoa chua chua như vị nắng non của mùa hè.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
0
0
Hai hình ảnh được so sánh với nhau trong câu thơ trên là:
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
C. Chua chua – vị nắng non
B. Vị hoa – vị nắng non của mùa hè
A. Vị hoa – mùa hè
B. Vị hoa – vị nắng non của mùa hè
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
0
0
2. Từ chỉ đặc điểm trong câu trên là:
Vị hoa chua chua như vị nắng non của mùa hè.
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
B. mùa hè
C. chua chua
A. nắng non
C. chua chua
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
0
0
3. Bộ phận trả lời cho câu hỏi “ Ai ( cái gì, con gì)?” trong câu trên là:
Vị hoa chua chua như vị nắng non của mùa hè.
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
B. mùa hè
C. vị nắng non của mùa hè
A. vị hoa
A. vị hoa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
0
0
4. Bộ phận trả lời cho câu hỏi “ Thế nào ?” trong câu trên là:
Vị hoa chua chua như vị nắng non của mùa hè.
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
A. vị hoa chua chua
C. chua chua như vị nắng non của mùa hè
B. vị nắng non của mùa hè
C. chua chua như vị nắng non của mùa hè
Rung chuông vàng
T? 1
T? 3
T? 2
T? 2
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Luyện từ và câu
Ôn về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập câu AI thế nào?
Gìờ học kết thúc!
Kính Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ
Hạnh phúc thành đạt!
 
Gửi ý kiến