Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 15. Đòn bẩy

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Duy Chung (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:43' 11-12-2012
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 252
Số lượt thích: 0 người
Mr Chung
Bài 15 Tiết 18: ĐÒN BẨY
Mr Chung
Nâng vật lên theo phương thẳng đứng thì ta phải dùng một lực kéo bằng bao nhiêu?
Lực kéo t?i thi?u bằng trọng lượng của vật
: F = P
Mr Chung
Nâng vật bằng cách sử dụng mặt phẳng nghiêng thì lực kéo bằng bao nhiêu?
? Lửùc keựo nhoỷ hụn troùng lửụùng cuỷa vaọt: F < P
Mr Chung
Bây giờ . Nếu ta dùng một cần vọt để nâng ống bê tông lên .Liệu có dễ hơn không?
Mr Chung
I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
Hãy quan sát hình vẽ chiếc cần vọt (hình 15.1), xà beng (hình 15.2), búa nhổ đinh (hình15.3). Chúng đều là các đòn bẩy.
BÀI 15: ĐÒN BẨY
Mr Chung
Cần vọt
Mr Chung
I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
Hãy quan sát hình vẽ chiếc cần vọt (hình 15.1), xà beng (hình 15.2), búa nhổ đinh
(hình15.3).
Chúng đều là các đòn bẩy.
Các vật được gọi là đòn bẩy
đều phải có 3 yếu tố, đó là những yếu tố nào?
- 3 yếu tố của đòn bẩy:
+ Điểm tựa (O)
+ Điểm tác dụng của lực cần nâng F1 tại O1
+ Điểm tác dụng của lực nâng vật F2 tại O2
BÀI 15: ĐÒN BẨY
Mr Chung
I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
Các vật được gọi là đòn bẩy
đều phải có 3 yếu tố, đó là những yếu tố nào?
- 3 yếu tố của đòn bẩy:
+ Điểm tựa (O)
+ Điểm tác dụng của lực cần nâng F1 tại O1
+ Điểm tác dụng của lực nâng vật F2 tại O2
Có thể dùng đòn bẩy mà thiếu một trong 3 yếu tố
vừa nêu được không?
Không
BÀI 15: ĐÒN BẨY
Mr Chung
O
O2
O1
O
O1
O2
3
2
1
4
5
6
C1: Hãy điền các chữ O, O1, O2 vào vị trí thích hợp trên các hình 15.2, 15.3
H 15.2
H15.3
Mr Chung
I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
II. Đòn bẩy giúp con
người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
1. Đặt vấn đề
Trong đòn bẩy ở H15.4 , muốn
lực nâng vật lên nhỏ hơn trọng
lượng của vật thì các khoảng
cách OO1 và OO2 phải thỏa mãn
điều kiện gì?
2. Thí nghiệm
- Lực kế, khối trụ kim loại có móc và dây buộc, giá đỡ có thanh ngang khối lượng không đáng kể
- Chép bảng 15.1 vào vở
a, Chuẩn bị:
b, Tiến hành đo
Lắp dụng cụ như
hình 15.4 để đo lực kéo F2
a, Chuẩn bị
b, Tiến hành đo
BÀI 15: ĐÒN BẨY
Mr Chung
I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
II. Đòn bẩy giúp con
người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
1. Đặt vấn đề
2. Thí nghiệm
a, Chuẩn bị
b, Tiến hành đo
C2:
- Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng 15.1
- Kéo lực kế để nâng vật lên từ từ. Đọc và ghi số chỉ của lực kế trong 3 trường hợp
ghi trong bảng 15.1
BÀI 15: ĐÒN BẨY
Mr Chung
Bảng 15.1
BÀI 15: ĐÒN BẨY
Mr Chung
I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
II. Đòn bẩy giúp con
người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
1. Đặt vấn đề
2. Thí nghiệm
a, Chuẩn bị
b, Tiến hành đo
C2:
- Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng 15.1
- Kéo lực kế để nâng vật lên từ từ. Đọc và ghi số chỉ của lực kế trong 3 trường hợp
ghi trong bảng 15.1
BÀI 15: ĐÒN BẨY
Mr Chung
O
O1
O2
O2
O2
Thí nghiệm:
Mr Chung
3. Rút ra kết luận.
C3: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống của các câu sau:
-lớn hơn
bằng
-nhỏ hơn
- Muốn lực nâng vật trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực nâng khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật.
nhỏ hơn
lớn hơn
Vậy:
Khi OO2 > OO1 thì F2 < F1.
BÀI 15: ĐÒN BẨY
Mr Chung
BÀI 15: ĐÒN BẨY
I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
II. Đòn bẩy giúp con
người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
III. Vận dụng
C4: Tìm những thí dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống?
C4:
C5: Hãy chỉ ra điểm tựa, các điểm tác dụng của lực F1, F2 lên đòn bẩy trong hình vẽ 15.5.
Mr Chung
O2
điểm tựa O
O1
điểm tựa O
O1
O2
1
2
3
4
5
6
H15.5
Mr Chung
điểm tựa O
O1
O2
O2
điểm tựa O
O1
1
2
3
5
6
4
H15.5
Mr Chung
I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
II. Đòn bẩy giúp con
người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
III. Vận dụng
C4:
C5: Hãy chỉ ra điểm tựa, các điểm tác dụng của lực F1, F2 lên đòn bẩy trong hình vẽ 15.5.
C5:
C6: Hãy chỉ ra cách cải tiến việc sử dụng đòn bẩy hình 15.1 để làm giảm bớt lực kéo.
BÀI 15: ĐÒN BẨY
Mr Chung
? Hãy chỉ ra cách cải tiến việc sử dụng đòn bẩy ở hình 15.1 để làm giảm lực kéo hơn.
O1
O
O2
H 15.1
BÀI 15: ĐÒN BẨY
Mr Chung
I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
II. Đòn bẩy giúp con
người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
III. Vận dụng
C4:
C5:
C6: Hãy chỉ ra cách cải tiến việc sử dụng đòn bẩy hình 15.1 để làm giảm bớt lực kéo.
C6:
- Đặt điểm tựa gần
ống bêtông hơn
- Buộc dây kéo xa điểm tựa hơn
- Buộc thêm vật nặng vào cuối đòn bẩy
BÀI 15: ĐÒN BẨY
Mr Chung
o1
o2
Chọn câu nói đúng.
Câu1. Đòn bẩy trên có điểm tựa là:
o
Điểm O2 C. Điểm O
Điểm O1 D. Cả 3 ý đều đúng
H1 H2
Mr Chung
o1
o2
o
Câu 2: Trong hai trường hợp trên, trường hợp nào tay tác dụng vào đòn bẩy với lực nhỏ hơn trọng lượng vật.
A. H1 B. H2
H1 H2
Mr Chung
GHI NHỚ
* Mỗi đòn bẩy đều có:
- Điểm tựa là O
- Điểm tác dụng của lực F1 là O1
- Điểm tác dụng của lực F2 là O2
* Khi OO2 > OO1 thì F2 < F1
BÀI 15: ĐÒN BẨY
Mr Chung
- Học thuộc phần ghi nhớ ở SGK
- Làm các bài tập trong sách Bài tập
Hướng dẫn về nhà
Mr Chung
C4: M?t s? thí dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống
 
Gửi ý kiến