Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Lan
Ngày gửi: 20h:07' 04-01-2013
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 1002
Số lượt thích: 0 người
chào mừng các thầy, cô giáo
cùng các em học sinh
Kiểm tra bài cũ
Em hãy giải quyết tènh huống sau:
Dã mấy lần, Hoàn và Châu phát hiện ra một nhóm thanh niên đang hút và tiêm chích ma tuý tại một nơi gần trường học.Thế là Hoàn bàn với Châu
- Tớ với cậu đi báo với công an xã đi. Dể bọn này nghiện ngập như thế này nguy hại lắm!
Châu cứ ban khoan mãi.
- Việc mỡnh đi báo với chú công an thỡ gọi là gỡ nhỉ? Khiếu nại hay tố cáo?
Hoàn sốt ruột.
Thỡ gọi là g?i cũng được. Cái chính là phải đi báo với công an xã để bắt ngay bọn nghiện.
Câu hỏi
1. Nếu Hoàn và Châu đi báo với công an xã thì hai bạn thực hiện quyền gì của công dân ( khiếu nại hay tố cáo) ?
2. Nếu gặp trường hợp tương tự, em sẽ làm gì để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân?

TIẾT 25 – BÀI 8:
PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân
a. Quyền học tập của công dân
* Khái niệm

Là quyền công dân được học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên học suốt đời theo khả năng của bản thân và mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.
Điều 10: Luật giáo dục 2005
" Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân
Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập
Nhà trường và xã hội tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác được học văn hoá và học nghề phù hợp
Điều 59: Hiến pháp 1992
Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân.Bậc tiểu học là học bắt buộc, không phải trả học phí.Công dân có quyền học văn học văn hoá và học bằng nhiều hình thức. Học sinh có năng khiếu được nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập để phát triển tài năng. Nhà nước có chính sách học phí học bổng. Nhà nước và xã hội tạo điều kiện cho trẻ em khuyêt tật có hoàn cảnh khó khăn khác được học văn hoá và học nghề phù hợp.
Nội dung quyền học tập của công dân
Mọi công dân
có quyền học
không hạn
chế ở tất cả
các cấp học.
Công dân
có quyền
học bất cứ
ngành
nghề nào.
Công dân
có quyền
học thường
xuyên,
học suốt đời.
Mọi công dân
đều được
đối xử bình
đẳng về cơ
hội học tập.
Nội dung
Phiếu học tập:

Phiếu 1
Em hóy k? cỏc lo?i hỡnh giỏo d?c ? nu?c ta. Tốt nghiệp THPT em dự định sẽ làm gì?
Phiếu 2
Em hãy nêu một số ngành nghề cơ bản được đào tạo ở nước ta. Ngành nghề mà em sẽ lựa chọn là gì?
Phiếu 3
Kể tên một số hình thức giáo dục ở nước ta. Em sẽ lựa chọn hình thức giáo giục nào để học tiếp?
Phiếu 4
Nêu một số chính sách của Nhà nước nhằm tạo điều kiện để các em được bình đẳng về cơ hội học tập? Em có được hưởng chính sách đó không?
Phiếu 1:
Số liệu năm h?c 2011 - 2012
B?ng s? li?u th?ng kờ cỏc c?p h?c ? Vi?t Nam
Phiếu 2:
Một số ngành nghề ở nước ta
Phiếu 3
Một số loại hình giáo dục ở Việt Nam
Phiếu 4
Một số chính sách của nhà nước v? giỏo d?c
TIẾT 25 – BÀI 8:
PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân
a. Quyền học tập của công dân

b. Quyền sáng tạo của công dân
* Khái niệm
Là quyền mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi suy nghĩ để đưa ra những phát minh, sáng chế sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, quyền về sáng tác văn học nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Hoạt động nghiên cứu khoa học
Hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật
Cuộc thi trí tuệ việt Nam
Điều 60: Công dân có quyền nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, sáng tác phê bình văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động văn hoá khác.Nhà nước bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp.
Điều 18: Luật giáo dục
Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường và cơ sở giáo dục khác tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học, công nghệ, kết hợp với đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện trung tâm văn hoá, khoa học công nghệ của địa phương và của cả nước.
2. Nhà trường và các cơ sở giáo dục phối hợp với tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong việc đào tạo nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
3. Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển nghiên cứu ứng dụng và phổ biến khoa học giáo dục.
Em hãy giải quyết tình huống sau:
- Huy hỏi Thành: Có phải chỉ có những ngư?i học ở bậc cao mới có quyền sáng tạo không?
- Thành trả lời: Ai chẳng có quyền sáng tạo, chú tớ làm công nhân còn được nhận chứng chỉ về sáng tạo.
- Nhưng học sinh chúng mình thì có thể sáng tạo gì?
- Huy hỏi tiếp.
Thành: Học sinh cũng có thể sáng tạo, điều quan trọng là phải chịu khó suy nghĩ thì mới sáng tạo đựơc.
Câu hỏi:
Theo em, có phải mọi công dân đều có quyền sáng tạo không? Là học sinh em thực hiện quyền sáng tạo của mình như thế nào?
Giỏo su Ngụ B?o Chõu
Nh khoa h?c nghiờn c?u
Sinh viờn tham gia sỏng t?o Robocon
Lucky
numbers
Câu 1: Người phát động phong trào thi đua "Hai tốt" (Dạy tốt- Học tốt) là ai?
A. Thủ tướng Phạm Văn Đồng
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh
C. Đại tướng Võ Nguyên Giáp
D. Bộ trưởng Ph?m Vu Lu?n
Câu 2: Quyền sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật là quyền?
A. Quyền học tập
B. Quyền sở hữu trí tuệ
D. Quyền nghiên cứu khoa học
C. Quyền tác giả
Câu 4: Quyền học t?p,sỏng t?o của công dân được quy định trong?
A. Pháp luật
D. Hiến pháp, Luật giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật khác
B. Hiến pháp và Pháp luật
C. Hiến pháp, Luật giáo dục

Câu 5: Em hãy quan sát bức ảnh sau và cho biết Ông là ai?
Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI VỀ NHÀ
- CÂU HỎI 1,2,3 - SGKT 91,92
- CHUẨN BỊ BÀI 8 - TIẾT 2
CHÚC CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC,
HỌC TỐT, DẠY TỐT!
 
Gửi ý kiến