Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

day con hoc bang cuu chuong

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Bích Hường
Ngày gửi: 10h:55' 07-01-2013
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người
DẠY CON
HỌC BẢNG CỦU CHƯƠNG
BẢNG 2 ĐẾN BẢNG NHÂN 9
2 được lấy 1 lần, ta viết:
2 x 1 = 2
2 được lấy 2 lần, ta có:
2 x 2 = 2 + 2 = 4
Vậy: 2 x 2 = 4
2 được lấy 3 lần, ta có:
2 x 3 = 2 + 2 + 2 = 6
Vậy: 2 x 3 = 6
2 x 1 =
2 x 2 =
2 x 3 =
2 x 4 =
2 x 5 =
2 x 6 =
2 x 7 =
2 x 8 =
2 x 9 =
2 x 10 =
2
4
6
8
10
12
14
16
20
18
Toán:
Bảng nhân 2
3 được lấy 2 lần, ta có
3 x 2 =
3 x 2 = 6
Vậy: 3 x 2 = 6
3 được lấy 1 lần, ta viết:
3 x 1 = 3
3 x 1 = 3
3 + 3 = 6
3 được lấy 3 lần, ta có
3 x 3 =
Vậy: 3 x 3 = 9
3 + 3 + 3 = 9
3 x 3 = 9
3 x 4 =
12
3 x 5 =
3 x 6 =
3 x 7 =
3 x 8 =
3 x 9 =
3 x 10 =
15
18
21
24
27
30
Bảng nhân 3
Học sinh đọc phép tính :
3 x 1 =
3 x 2 =
3 x 3 =
3 x 4 =
3 x 5 =
3 x 6 =
3 x 7 =
3 x 8 =
3 x 9 =
3 x 10 =
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
4 được lấy 1 lần,
4 x 1 = 4
4 được lấy 2 lần,
4 + 4 = 8
4 x 2 = 8
4 x 2 = 8
4 được lấy 3 lần,
ta viết :
4 x 3 =
4 + 4 + 4= 12
4 x 3 = 12
4 x 3 = 12
Bảng nhân 4
4 được lấy 1 lần,
4 x 1 = 4
4 được lấy 2 lần,
4 + 4 = 8
4 x 2 = 8
4 x 2 = 8
4 được lấy 3 lần,
ta viết :
4 x 3 =
4 + 4 + 4= 12
4 x 3 = 12
4 x 3 = 12
4 được lấy 1 lần,
4 x 1 = 4
4 được lấy 2 lần,
4 + 4 = 8
4 x 2 = 8
4 x 2 = 8
4 được lấy 3 lần,
ta viết :
4 x 3 =
4 + 4 + 4= 12
4 x 3 = 12
4 x 3 = 12
BẢNG NHÂN 5
5 được lấy 1 lần,
5 x 1 =
5
5 được lấy 2 lần,
5 x 2 =
5 + 5 =
10
Vậy: 5 x 2 =
10
5 được lấy 3 lần,
5 x 3 =
5 + 5 + 5 =
15
Vậy: 5 x 3 =
15
5 x 1 =
5 x 2 =
5 x 3 =
5 x 4 =
5 x 5 =
5 x 6 =
5 x 7 =
5 x 8 =
5 x 9 =
5 x 10 =
20
15
5
10
35
30
25
50
45
40
ta viết:
ta có:
ta có:
5 x 1 =
5 x 2 =
5 x 3 =
5 x 4 =
5 x 5 =
5 x 6 =
5 x 7 =
5 x 9 =
20
15
5
10
35
30
25
45
40
5 x 8 =
5 x10 =
50
Bảng nhân 5
5 x 1 =
5 x 2 =
5 x 3 =
5 x 4 =
5 x 5 =
5 x 6 =
5 x 7 =
5 x 9 =
5 x 8 =
5 x 10 =
Bảng nhân 5
20
15
5
10
35
30
25
45
40
50
bảng nhân 6
6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18
6 x 4 =
6 được lấy một lần ta viết:
6 x 1 = 6

6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 2 = 6 + 6 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12
6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18
Vậy: 6 x 3 = 18
Hai tích tiếp liền nhau trong bảng nhân 6 hơn kém nhau:
6 đơn vị
Muốn tỡm tích liền sau ta lấy:
Tích liền trước + 6
24
30
6 x 5 =
6 x 6 =
36
6 x 7 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
42
48
54
60
+ 6
+ 6
bảng nhân 6
6
30
48
60
18
24
42
54
36
12
6 x 1 =
6 x 2 =
6 x 3 =
6 x 4 =
6 x 5 =
6 x 6 =
6 x 7 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
Bảng nhân 7
7được lấy 1 lần, ta viết:
7 x 1 =
7
7 x 1 = 7
7được lấy 2 lần, ta có:
7 x 2 =
Vậy: 7 x 2 =
7 được lấy 3 lần, ta có:
7 x 3 =
Vậy: 7 x 3 =
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
+ 7
7 x 4 =
7 x 5 =
7 x 6 =
7 x 7 =
7 x 8 =
7 x 9 =
7 x 10 =
7 +7 = 14
14
7 + 7 + 7 = 21
21
28
70
63
56
49
42
35
7
x
1 =
7
7
x
2 =
14
7 x 3 =
21
7 x 4 =
7 x 5 =
7 x 6 =
7 x 7 =
7 x 8 =
7 x 9 =
7 x 10 =
28
35
42
49
56
63
70
Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2011
TOÁN
Bảng nhân 7
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
32
40
72
64
56
48
80
BẢNG NHÂN 8
BẢNG NHÂN 8
BẢNG NHÂN 8
9
18
27
36
45
54
63
72
9
9
9
9
9
9
9
9
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
=
=
=
=
=
=
=
=
=?
2 x 9 = 18
3 x 9 = 27
4 x 9 = 36
5 x 9 = 45
6 x 9 = 54
7 x 9 = 63
8 x 9 = 72
9
x
10
=?
9 được lấy 1 lần
9 x 1 = 9
, ta viết:
9 x 1 = 9
9 được lấy 2 lần,
ta có:
9 x 2 =
9 x 2 = 18
9 + 9 = 18
Vậy:
9 x 2 = 18
9 được lấy 3 lần,
ta có:
9 x 3 =
9 x 3 = 27
9 + 9 + 9 = 27
Vậy:
9 x 3 = 27
9 x 4 = ?
9 x 4 = 36
+ 9
9 x 5 =
45
9 x 6 =
54
9 x 7 =
63
9 x 8 =
72
9 x 9 =
81
9 x 10 =
90
Bảng nhân 9
9 được lấy 1 lần, ta viết :
9 được lấy 2 lần, ta có :
9 + 9 =
Vậy :
18
9 được lấy 3 lần, ta có:
Vậy :
9 x 9 =
9 x 6 =
9 x 5 =
9 x 4 =
9 x 8 =
9 x 7 =
9 x 3 = 27
9 x 1 = 9

9 x 2 =
9 x 2 = 18

9 x 3 = 9 + 9 + 9 = 27
9 x 3 = 27
36
45
54
63
72
81
9 x 10 =
90
+9
+9
9 x 2 = 18
9 x 1 = 9
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Bảng nhân 9
9 x 2 =
9 x 1 =
9 x 9 =
9 x10 =
9 x 6 =
9 x 5 =
9 x 4 =
9 x 3 =
9 x 8 =
9 x 7 =
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
9 x 3 =
9 x 9 =
9 x 4 =
9 x 1 =
9 x 8 =
9 x 5 =
9 x 6 =
9 x 10 =
9 x 2 =
9 x 5 =
27
81
36
9
72
45
54
90
18
45
Hãy chọn phép tính và nêu kết quả nhanh !
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Kính chúc các em chăm ngoan, học giỏi
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓