Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 19. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nong Tuyet Anh
Ngày gửi: 09h:20' 08-01-2013
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 170
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ

1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại
được độc lập ?
2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược
Hán diễn ra như thế nào ? Nêu ý nghĩa
lịch sử ?

Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế
( giữa TKI - giữa TKVI)
Bài 19
Bài 18 . Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế
Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến
phương Bắc đối với nước ta từ TKI – TKVI
Tình hình kinh tế nước ta từ TKI – TKVI có
gì thay đổi ?

1. Chế độ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ TKI – TKVI
Đầu TK III nhà Ngô
tách châu giao thành
Quảng Châu và
có tên là Giao Châu
( Âu Lạc cũ)
1. Chế độ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ TKI – TKVI
Huyện lệnh
Người Hán
Người Hán
Người Việt
Châu
Thứ sử
Quận
Huyện
Thái thú và Đô uý
Lạc tướng
Sơ đồ bộ máy cai trị của nhà Hán
Em có nhận xét gì về sự thay đổi này ?
Đưa người Hán
sang cai trị đến cấp
huyện ( Huyện
lệnh )
1. Chế độ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ TKI – TKVI
Nhân dân Giao Châu
Khổ cực bởi nhiều thứ
thuế ( nhất là thuế muối
và thuế sắt ). Chế độ
Cống nạp và lao dịch
nặng nề…
Chúng bắt dân ta phải
học tiếng hán, phong tục
Và tập quán của người
Hán

Em có nhận xét gì về chính sách thống trị của nhà Hán ?
2. Tình hình kinh tế nước ta từ TKI – TKVI có gì thay đổi ?
Giáo đồng Đông Sơn
Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt ?
Thánh Gióng ra trận
Nhà Hán giữ độc
quyền về sắt .
Nhưng nghề rèn
sắt ở Giao Châu
Vẫn phát triển
Vì sao nghề rèn sắt vẫn phát triển ?
Thảo luận
Do yêu cầu của sản xuất , cuộc sống .
Do cuộc đấu tranh giành độc lập .
2. Tình hình kinh tế nước ta từ TKI – TKVI có gì thay đổi ?
Nông nghiệp phát triển :
- Họ đã biết sử dụng trâu bò để làm sức kéo
- Biết đắp đê phòng lụt
- Trồng lúa 2 vụ / năm , trồng nhiều cây
ăn quả , chăn nuôi …..
2. Tình hình kinh tế nước ta từ TKI – TKVI có gì thay đổi ?
- Thủ công : rèn sắt , gốm , dệt vải phát triển
Thương nghiệp : buôn bán trong và ngoài nước
phát triển . Chính quyền đô hộ giữ độc quyền
ngoại thương
1. Đánh dấu X vào trước các ý đúng nói lên chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ TKI – TKVI : tách châu Giao thành Quảng Châu và Giao Châu (Âu Lạc cũ ) :
a. Giao Châu (Âu Lạc cũ ) gồm 3 quận : Giao Chỉ , Cửu
Chân và Nhật Nam .
b. Dùng người Việt làm Huyện lệnh để trực tiếp cai trị .
c. Đặt ra nhiều thứ thuế và bắt nhân dân ta phải lao
dịch và nộp cống .
d. Đưa nhiều người Hán sang Giao Châu , thực hiện chủ
trương đồng hoá nhân dân ta .
X
X
X
Củng cố
2. Những chi tiết nào chứng tỏ , mặc dù bị chính quyền đô hộ kìm hãm nhưng sản xuất nông nghiệp của nhân dân Giao Châu vẫn phát triển :
a. Việc cày , bừa do trâu , bò kéo đã phổ biến .
b. Trồng lúa 2 vụ / năm , trồng nhiều loại cây ăn quả
c. Có đê phòng lụt .
d. Cả 3 ý trên đúng .
Củng cố
Dặn dò
Học thuộc bài 19 .
Bài 20 - Vẽ sơ đồ trang 55 vào tập và trả lời câu hỏi : Em có nhận xét gì về sự chuyển biến xã hội ở nước ta ?
 
Gửi ý kiến