Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

HD KDCL

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mát
Ngày gửi: 11h:07' 25-01-2013
Dung lượng: 330.5 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC


HƯỚNG DẪN TÌM MINH CHỨNG
TRONG CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(THÔNG TƯ 42/2012/TT-BGDĐT NGÀY 23/11/2012 CỦA BỘ GD&ĐT
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC VÀ QUY TRÌNH, CHU KỲ KĐCLGD CƠ SỞ GIÁO DỤC,
CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN)
TRÌNH BÀY: TRẦN HUY THÔNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KT&KĐCLGD
HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Minh chứng (MC) là những văn bản, hồ sơ, sổ sách, hiện vật đã và đang có của nhà trường.
2. MC được thu thập trong hồ sơ lưu trữ của nhà trường, hoặc bằng khảo sat, điều tra, phỏng vấn ...
3. MC phải có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm chính xác.
4. Mỗi chỉ số khi mô tả hiện trạng phải có MC đi kèm.
5. Mỗi MC chỉ cần 1 bản và được mã hóa 1 lần.
6. MC cần tập hợp, sắp xếp khoa học để dễ tra cứu.
7. Đối với MC phức tạp (hệ thống hồ sơ, sổ sách, tài liệu nhiều trang ...) có thể lập bảng biểu, bảng tổng hợp ...
8. MC phải đầy đủ theo từng năm học và theo chu kỳ
9. Nếu không tìm được MC cho 1 chỉ số, tiêu chí nào đó thì ghi rõ nguyên nhân trong báo cáo TĐG.
GỢI Ý MINH CHỨNG
TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG
Tiêu chí 1.
a) - QĐ bổ nhiệm HT, Phó HT;
- QĐ thành lập HĐ trường, HĐ thi đua khen thưởng, HĐ kỉ luật, các HĐ tư vấn ...
b) - QĐ thành lập (Nghị quyết, biên bản đại hội, ...) của chi bộ, Đoàn TN CSHCM, Đội TN TPHCM ...
c) - QĐ thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;
- Báo cáo của nhà trường;
- Sổ họp Hội đồng (phần cơ cấu tổ chức của nhà trường) ...
Tiêu chí 2(1).
a) - Bảng tổng hợp thông tin về tổ chức các lớp theo từng năm học;
- Biên bản họp lớp, sổ giáo viên chủ nhiệm ...
b) - Bảng tổng hợp thông tin về sĩ số các lớp theo từng năm học;
- Sổ gọi tên, ghi điểm ...
c) - QĐ giao đất để xây dựng nhà trường;
- Biên bản bàn giao cơ sở vật chất;
- Kế hoạch phát triển của nhà trường;
- ...
Tiêu chí 3(1).
- Báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động, biên bản đại hội của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn, Hội, Đội ...;
- Quy chế hoạt động của nhà trường;
- Hồ sơ thi đua của nhà trường;
- QĐ thành lập các HĐ tư vấn;
- Biên bản họp của các HĐ tư vấn;
- Biên bản sổ họp của toàn thể CB, GV, CNV nhà trường;
- ...
Tiêu chí 4(1).
a) - QĐ bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó;
- Báo cáo học kỳ, tổng kết của nhà trường về phần tổ chức...
b) - Kế hoạch hoạt động của tổ theo năm, tháng;
- Biên bản họp tổ;
c) - Kế hoạch hoạt động;
- Biên bản họp tổ;
- Sổ họp tổ hàng tuần, tháng;
- ...
Tiêu chí 5(1).
a) - Văn bản chiến lược của nhà trường đã được phê duyệt hay được đăng tải trên Web ...;
b) - Báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá về nguồn nhân lực, tài chính, CSVC;
- Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ ...
c) - Báo cáo hoặc biên bản có nội dung rà soát, điều chỉnh, bổ sung và điều chỉnh chiến lược phát triển của nhà trường;
- Văn bản điều chỉnh chiến lược phát triển được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Tiêu chí 6(1).
a) - Báo cáo của nhà trường;
- Nghị quyết của các tổ chức Đảng, cơ quan quản lý đánh giá nhà trường;
- Các hình thức khen của cơ quan cấp trên;
b) - Báo cáo của nhà trường về việc thực hiện chế độ báo cáo;
- Các hình thức khen của cơ quan cấp trên;
c) - Biên bản hội nghị cán bộ, công chức;
- Biên bản của công đoàn, thanh tra về việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường;
- ...
Tiêu chí 7(1).
a) - Danh mục hệ thống hồ sơ, sổ sách;
- Báo cáo của nhà trường về nội dung đánh giá hệ thống hồ sơ, sổ sách;
b) - Báo cáo của nhà trường về nội dung đánh giá hệ thống hồ sơ, sổ sách;
- Lưu trữ đầy đủ, khoa học.
c) - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường có nội dung thực hiện, tổ chức và duy trì phong trào thi đua;
- Các hình thức khen thưởng của các cấp thẩm quyền về thành tích ...
Tiêu chí 8(1).
a) - Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục theo quy định;
- Báo cáo của nhà trường ...
b) - Kế hoạch việc quản lý dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường;
- Biên bản thanh tra, kiểm tra dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường;
- Báo cáo về dạy thêm, học thêm ...
c) - Hồ sơ tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ;
- Hồ sơ quản lý nhân sự
Tiêu chí 9(1).
a) - Sổ công văn đi, đến và hồ sơ lưu trữ;
- Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục;
- Báo cáo của nhà trường ...
b) - Báo cáo quyết toán, thống kê, tài chính, tài sản hằng năm;
- Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm;
c) - Báo cáo công khai tài chính hằng năm;
- Biên bản hội nghị cán bộ công chức ...;
- Biên bản của thanh tra về công tác tài chính;
- ...
Tiêu chí 10(1).
- Báo cáo của nhà trường về bảo đảm an ninh trật trự, an toàn cho CB, GV, CNV, HS; phòng chống bạo lực học đường, dịch bệnh, các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.
- Các phương án tổ chức của nhà trường ...
- Các hình thức khen thuởng của các cấp thẩm quyền về ...;
- Văn bản phối hợp ...

TIÊU CHUẨN 2
Tiêu chí 1.
a) - Quyết định bổ nhiệm HT, Phó HT;
- Lý lịch bản thân;
b) - Kết quả đánh giá, xếp loại HT, Phó HT hằng năm theo chuẩn HT;
- Giấy khen, bằng khen;
c) - Giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bằng được đào tạo về chính trị và QLGD;
- Kết quả đánh giá, xếp loại HT, Phó HT ...
Tiêu chí 2(2).
a) - Danh sach về tổ chức nhà trường;
- Phân công giáo viên giảng dạy hằng năm;
b) - Phân công giáo viên làm công tác Đoàn, Đội, tư vấn cho HS;
- Giấy khen, bằng khen cá nhân...;
c) - Báo cáo của nhà trường;
- Bảng tổng hợp trình độ đào tạo;
- Văn bằng, chứng chỉ đào tạo;
Tiêu chí 3(2).
a) - Kết quả xếp loại giáo viên hằng năm;
- Báo cáo tổng kết của nhà trường ... hằng năm;
b) - Danh sách GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi hằng năm;
- Giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen ...
c) - Báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc bảo đảm các quyền của giáo viên;
- Giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen ...
- Báo cáo tại Hội nghị CB, GV, CVN hằng năm;

Tiêu chí 4(2).
a) - Báo cáo của nhà trường có thống kê số lượng nhân viên;
- Danh sách nhân viên nhà trường hằng năm;
b) - Danh sách nhân viên của trường về trình độ đào tạo;
- Văn bằng, giấy chứng nhận, chứng chỉ ...
c) - Báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá nhân viên thực hiện các nhiệm vụ;
- Giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen ...
- Báo cáo tại Hội nghị CB, GV, CVN hằng năm;
Tiêu chí 5(2).
a) - Danh sách HS các lớp trong trường hằng năm;
- Sổ gọi tên (có trang lý lịch);
b) - Kết quả đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh các lớp hằng năm;
- Báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá bảo đảm các quyền của HS;
c) - Báo cáo tổng kết hằng năm của nhà trường có nội dung đánh giá bảo đảm các quyền của HS;
TIÊU CHUÂN 3
Tiêu chí 1.
a) - Báo cáo của nhà trường ...
- Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
b) - Hình ảnh về cổng trường, biển tên trường và tường rào;
- Danh mục các thiết bị luyện tập TDTT;
c) - Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
- Danh mục các thiết bị luyện tập TDTT;

Tiêu chí 2(3).
a) - Báo cáo của nhà trường;
- Sổ quản lý tài sản, thiết bị GD;
b) - Báo cáo của nhà trường;
- Sổ quản lý tài sản;
c) - Báo cáo của nhà trường;
- Hình ảnh;

Tiêu chí 3(3).
a) - Báo cáo của nhà trường;
- Hình ảnh;
b) - Danh mục trang thiết bị y tế nhà trường;
- Sổ sách về nhập, xuất thuốc và thiết bị y tế;
c) - Báo cáo của nhà trường;
- Sổ quản lý tài sản, thiết bị;

Tiêu chí 4(3).
a) - Hồ sơ thiết kế xây dựng nhà trường;
- Hồ sơ tổng thể và từng khu của nhà trường;
b) - Hồ sơ thiết kế xây dựng nhà trường;
- Hồ sơ tổng thể và từng khu của nhà trường;
c) - Chứng nhận có nguồn nước sạch của ngành y tế;
- Hóa đơn tiền nước của nhà máy nước
Tiêu chí 5(3).
a) - Chứng nhận, quyết định công nhận thư viện nhà trường đạt chuẩn;
- Danh mục sách, báo và tài liệu tham khảo được bổ sung hằng năm;
- Sổ quản lý tài sản;
b) - Sổ theo dõi đọc, mượn của thư viện;
- Nội quy của thư viện;
c) - Báo cáo của nhà trường;
Tiêu chí 6(3).
a) - Danh mục thiết bị GD, đồ dùng dạy học;
- Biên bản giao nhận thiết bị GD;
b) - Sổ quản lý tài sản, thiết bị GD;
- Báo cáo của nhà trường;
- Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm;
- Sổ cho mượn thiết bị và đồ dùng dạy học;
c) - Báo cáo của nhà trường;
- Sổ quản lý tài sản, thiết bị GD;
- Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm;
TIÊU CHUẨN 4
Tiêu chí 1.
a) - Kế hoạch hoạt động của BĐD CMHS;
- Báo cáo hoạt động của của BĐD CMHS;
- Biên bản họp cha mẹ HS
b) - Báo cáo của nhà trường;
c) - Biên bản họp cha mẹ HS;

Tiêu chí 2(4).
a) - Văn bản của nhà trường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền;
- Báo cáo của nhà trường;
b) - Văn bản ghi nhớ;
- Báo cáo của nhà trường;
c) - Báo cáo của nhà trường;
- Sổ ghi chép ủng hộ về tinh thần, vật chất của các tổ chức, cá nhân;
Tiêu chí 3(4).
a) - Báo cáo của nhà trường;
- Hình ảnh;
b) - Báo cáo của nhà trường;
- Hình ảnh;
c) - Báo cáo của nhà trường;
- Hình ảnh;
TIÊU CHUẨN 5
Tiêu chí 1.
a) - Kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm;
- Các văn bản thực hiên, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động của nhà trường;
b) - Kế hoạch hằng năm về thời gian năm học;
- Sổ ghi đầu bài;
- Kế hoạch giảng dạy;
c) - Báo cáo của nhà trường;
- Biên bản cuộc họp có nội dung rà soát;

Tiêu chí 2(5).
a) - Báo cáo của nhà trường;
b) - Báo cáo của nhà trường;
- Tổng hợp số giờ thực hiện ứng dụng CNTT trong dạy học, kiểm tra đánh giá;
c) - Báo cáo của nhà trường;
- Danh sách giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên.
Tiêu chí 3(5).
a) - Báo cáo của nhà trường;
- Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập GD;
b) - Báo cáo của nhà trường;
- Sổ theo dõi công tác phổ cập GD;
- Văn bản đánh giá của cấp thẩm quyền về công tác phổ cập GD;
c) - Báo cáo của nhà trường;
- Biên bản cuộc họp về công tác phổ cập GD;
- Văn bản đánh giá của cấp thẩm quyền về công tác phổ cập GD;
Tiêu chí 4(5).
a) - Báo cáo của nhà trường;
- Bảng tổng hợp khảo sát chất lượng đầu năm;
- Văn bản giúp đỡ học sinh vươn lên trong học tập;
b) - Báo cáo của nhà trường;
- Kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém;
- Danh sách bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém;
c) - Báo cáo của nhà trường;

Tiêu chí 5(5).
a) - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học có nội dung GD địa phương;
- Tài liệu GD địa phương được phê duyệt;
- Bài soạn nội dung GD địa phương;
- Báo cáo của nhà trường;
b) - Báo cáo của nhà trường;
c) - Biên bản họp rà soát nội dung GD địa phương;
- Văn bản điều chỉnh nội dung GD địa phương;
- Tài liệu điều chỉnh nội dung GD địa phương;
Tiêu chí 6(5).
a) - Báo cáo nhà trường;
- Hình ảnh;
b) - Báo cáo nhà trường;
- Hình ảnh;
c) - Kế hoạch hoạt động văn nghệ, TDTT ...
- Hình ảnh;
Tiêu chí 7(5).
a) - Báo cáo nhà trường hoặc Đoàn, Đội về GD các kỹ năng sống;
- Hình ảnh;
b) - Báo cáo nhà trường có nội dung về GD các kỹ năng sống;
- Hình ảnh;
c) - Báo cáo của nhà trường;
- Hình ảnh;
Tiêu chí 8(5).
a) - Báo cáo của nhà trường;
- Kế hoạch và lịch phân công học sinh tham gia;
- Hình ảnh;
b) - Báo cáo của nhà trường;
- Hình ảnh;
c) - Sổ trực tuần;
- Sổ trực đội cờ đỏ;
- Hình ảnh;
Tiêu chí 9(5).
a) - Báo cáo của nhà trường có thống kê xếp loại HL và HK của HS;
b) - Báo cáo của nhà trường có thống kê xếp loại HL và HK của HS;
c) - Báo cáo của nhà trường có thống kê xếp loại HL và HK của HS;
Tiêu chí 10(5).
a) - Báo cáo của nhà trường có thống kê xếp loại HL và HK của HS;
b) - Báo cáo của nhà trường có thống kê xếp loại HL và HK của HS;
c) - Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường đánh giá về việc không có HS bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tiêu chí 11(5).
a) - Báo cáo hoặc thống kê các ngành nhề mà nhà trường hướng nghiệp cho HS hằng năm.
b) - Danh sách HS tham gia học nghề hằng năm;
- Kết quả GD nghề phổ thông-hướng nghiệp;
c) - Kết quả GD nghề phổ thông-hướng nghiệp;
- Báo cáo của nhà trường;
Tiêu chí 12(5).
a) - Báo cáo hoặc thống kê tỉ lệ HS lên lớp, tốt nghiệp hằng năm.
b) - Báo cáo hoặc thống kê tỉ lệ HS bỏ học, lưu ban hằng năm.
c) - Báo cáo hoặc thống HS đạt giải trong các hội thi, giao lưu, HS giỏi hằng năm.
- Danh sách HS đạt giải trong các hội thi, giao lưu, HS giỏi hằng năm;
Công thức mã hóa MC: [Hn.a.bc.de]
- H: Hộp minh chứng
- n: số thứ tự của hộp MC được đánh từ 1 đến hết.
- a: số tự nhiên của tiêu chuẩn (1 đến 5),
- bc: số tự nhiên của tiêu chí (b là số 0 khi c < 10).
- de: số thứ tự của MC theo từng tiêu chí (thứ nhất viết 01, thứ 12 viết 12).
VD: [H2.2.03.15] là MC thứ 15 của tiêu chí 3 thuộc tiêu chuẩn 2, được đặt ở hộp 2.
XIN CÁM ƠN QUÝ VỊ !
 
Gửi ý kiến