Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Xuân Mai
Ngày gửi: 20h:48' 26-01-2013
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 264
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng thầy, cô đến dự giờ
Câu 1: Khái niệm "nhân tố sinh thái" khác khái niệm "môi trường" ở điểm nào?
- Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật
- Nhân tố sinh thái là tất cả các yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật
Câu 2: Giới hạn sinh thái là gì? Nắm được ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp?
- Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.
- Gieo trồng đúng thời vụ, tạo điều kiện sống tốt cho vật nuôi và cây trồng.
KIỂM TRA MIỆNG
Hãy kể tên 1 số cây
thường mọc nơi nhiều ánh sáng
Phi lao, Bồ đề,
Xà cừ, Lúa, Đậu...
Hãy kể tên 1 số cây
thường mọc nơi ít ánh sáng
Vạn niên thanh, Cà phê,
Lim, Gừng.
.
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG
LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
-Bài 42
-Tiết 43
I. Anh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật:
So sánh những đặc điểm của cây trong bóng và cây sống nơi quang đãng?
Khi trång c©y c¶nh ë gÇn cöa sæ em thÊy cã hiÖn t­îng g×?
So sánh đặc điểm của cây sống ở nơi quang đãng và nơi bóng râm?
Cho biết ánh sáng ảnh hưởng lên đời sống thực vật như thế nào?
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG tới hình thái & sinh lý của CÂY
NHÓM 1, 2, 3
NHÓM 4, 5, 6
Phiến lá nhỏ, hẹp, màu xanh nhạt
Thân thấp, số cành nhiều
Phiến lá lớn, màu xanh thẫm
Chiều cao bị hạn chế bởi tán cây phía trên
Cường độ QH cao trong điều kiện ánh sáng mạnh
Cây điều tiết linh hoạt: tăng cao khi ánh sáng mạnh, giảm khi ánh sáng yếu
Có khả năng QH khi ánh sáng yếu, cường độ QH yếu khi ánh sáng mạnh
Cây điều tiết kém: tăng cao khi ánh sáng mạnh, giảm khi thiếu nước
1. Ánh sáng mặt trời chiếu vào cành cây phía trên và phía dưới khác nhau ra sao?

2. Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp của lá cây bị ảnh hưởng như thế nào?
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG
LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
-Bài 42
-Tiết 43
I. Anh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật:
?Ánh sáng ảnh hưởng lên đời sống của thực vật như thế nào?
- Anh sáng ảnh hưởng tới hình thái của thực vật.
- Anh sáng ảnh hưởng đến hoạt động sinh lí của thực vật như: quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước và khả năng hút nước của cây.
Dựa vào sự thích nghi của thực vật với điều kiện chiếu sáng chia
thực vật thành mấy nhóm
Dựa vào sự thích nghi của thực vật với điều kiện chiếu sáng chia thực vật thành mấy nhóm?
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG
LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
-Bài 42
-Tiết 43
I. Anh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật:
- Anh sáng ảnh hưởng tới hình thái của thực vật
Anh sáng ảnh hưởng đến hoạt động sinh lí của thực vật như: quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước và khả năng hút nước của cây.
Thực vật được chia thành 2 nhóm:
+ Nhóm cây ưa sáng: Sống nơi quang đãng.
+ Nhóm cây ưa bóng: Sống nơi bóng râm, dưới tán cây khác, trong nhà, .
Tuøy theo khaû naêng thích nghi cuûa thöïc vaät vôùi khaû naêng chieáu saùng, ngöôøi ta phaân chia laøm maáy nhoùm thöïc vaät?
Cây ThÝch năm thuỳ
Cây trung tính, cây non chịu bóng,
khi lớn lên cần nhiều ánh sáng.
? Tại sao cây mọc trong rừng thì cành phía dưới sớm bị rụng?
- Do các cành phía dưới nhận ít ánh sáng ? QH kém, tổng hợp được ít chất hữu cơ, lượng chất hữu tích luỹ không đủ bù lượng tiêu hao do hô hấp và kèm theo khả năng lấy nước kém.
Giải thích cách xếp lá trên thân của cây lá lốt?.
Giải thích cách xếp lá trên thân của cây lúa?.
Cách sắp xếp đó có ý nghĩa gì?
- Lá lốt xếp ngang để nhận được nhiều ánh sáng, lá lúa xếp nghiêng tránh tia nắng chiếu thẳng góc.
Trồng xen kẽ cây để tăng năng suất và tiết kiệm đất.
? Trong nông nghiệp người nông dân đã ứng dụng điều này vào sản xuất như thế nào? Và có ý nghĩa gì?
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG
LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
-Bài 42
-Tiết 43
I. Anh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật:
II. Anh hưởng của ánh sáng lên đời sống của động vật:
Kiến sẽ tiếp tục bò theo hướng cũ.
Kiến sẽ bò theo hướng khác nhau.
Kiến sẽ đi theo hướng ánh sáng do gương
phản chiếu.
Em hãy chọn khả năng nào trong 3 khả năng dưới đây ?
Thí nghiệm
Đúng
Điều đó chứng tỏ ánh sáng ảnh hưởng tới động vật như thế nào?
Cho VD thực tế?
Tư thế nằm tránh nắng của thằn lằn bóng đuôi dài như thế nào ?

ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG
LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
-Bài 42
-Tiết 43
I. Anh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật:
II. Anh hưởng của ánh sáng lên đời sống của động vật:
- Ánh sáng ảnh hưởng lên đời sống của động như:
+ Nhận biết, định hướng di chuyển trong không gian.
Hãy kể tên 1 số động vật
thường hoạt động ban ngày.
Trâu, Bò, Sao la,
Chào mào, Khướu .
.
Những động vật kiếm ăn
ban ngày
SAO LA
SAO MANG
Đặc điểm: Là loài cá hiếu chiến, kiếm ăn ban ngày.
THẠCH SÙNG MÍ
CÁ CÓC VN
Hãy kể tên 1 số động vật
thường hoạt động ban đêm.
Chồn, Cáo,
Cú mèo, Dơi .
Những loài vật kiếm ăn
vào ban đêm.
+ Gà thường đẻ trứng ban ngày, vịt đẻ trứng ban đêm
+ Mùa xuân nếu có nhiều ánh sáng cá chép đẻ trứng sớm hơn.
? Động vật ăn ngày và ăn đêm có điểm nào khác nhau về màu lông, về cơ quan thị giác? Điều này có ý nghĩa gì?
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG
LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
-Bài 42
-Tiết 43
I. Anh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật:
II. Anh hưởng của ánh sáng lên đời sống của động vật:
- Ánh sáng ảnh hưởng lên đời sống của động như:
+ Nhận biết, định hướng di chuyển trong không gian.
+ là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh trưởng, sinh sản.
? Dựa vào hoạt động sống thích nghi với điều kiện chiếu sáng của động vật người ta chia động vật thành mấy nhóm?
?Anh sáng còn là nhân tố ảnh hưởng đến độn vật như thế nào?
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG
LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
-Bài 42
-Tiết 43
I. Anh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật:
II. Anh hưởng của ánh sáng lên đời sống của động vật:
- Ánh sáng ảnh hưởng lên đời sống của động như:
+ Nhận biết, định hướng di chuyển trong không gian.
+ là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh trưởng, sinh sản.
- Động vật chia thành 2 nhóm:
+ Nhóm động vật ưa sáng: Gồm những động vật hoạt động ban ngày.
+ nhóm động vật ưa tối: Gồm những động vật hoạt động về ban đêm, sống trong hang, hốc đất
? GD sử dụng NLTK &HQ:
? Nguồn năng lượng ánh sáng có vai trò như thế nào đối với đời sống của động thực vật?
Phân hóa thành các nhóm sinh vật, sự hoạt động của động vật theo chu kì ánh sáng, tập tính, sinh sản, . sinh vật không thể sống thiếu ánh sáng
? Vai trò của nguồn năng lượng mặt trời đối với đời sống con người thể hiện như thế nào?
Đây là nguồn năng lượng vĩnh cửu con người đã sử dụng thay thế cho nguồn năng không tái sinh ? nhằm tiết kiệm được tiền của. Ví dụ: pin NL, bếp NL, đồng hồ NL, .
? GD HƯỚNG NGHIỆP:
Trong nghề chăn nuôi và trồng trọt người ta có biện pháp kĩ thuật gì để tăng năng suất?

- Chiếu sáng để cá đẻ
- Tạo ngày nhân tạo để gà, vịt đẻ trứng nhiều .
- Chiếu sáng cho hoa thanh long thụ phấn.
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT
* Đối với tiết học này:
Trả lời câu hỏi 1, 3, 4 SGK / 124, 125
Hoàn thành tiếp bảng 42.2
Xem lại mục: "Em có biết" SGK / 125
* Đối với tiết học tiếp theo:
Kẻ bảng 43.1 vào vở bài tập
Chuẩn bị bài: " Anh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật"
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 
Gửi ý kiến