Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Bảo Phương
Ngày gửi: 22h:19' 25-02-2013
Dung lượng: 936.5 KB
Số lượt tải: 422
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên : Lê thị Thoa
Kiểm tra bài cũ
Nêu những hiểu biết của em về việc sắp xếp và trình bày luận điểm trong đoạn văn, bài văn nghị luận.
Khi sắp xếp và trình bày luận điểm trong đoạn văn hay
bài văn nghị luận chúng ta cần chú ý:
Nêu luận điểm bằng câu chủ đề
Trình bày luận cứ để làm sáng tỏ luận điểm
Sắp xếp luận điểm,luận cứ theo hệ thống hai kiểu đoạn văn :
Diễn dịch và qui nạp.
-Giọng văn trong sáng , hấp dẫn,dễ hiểu.
Trả lời:
?
Trả lời:
Cấu trúc đoạn văn nghị luận
Đoạn diễn dịch
Đoạn qui nạp
Câu chủ đề
(Luận điểm)

Luận cứ 3

Luận cứ 3

Luận cứ 3

Luận cứ 2
Câu chủ đề
(Luận điểm)
Kiểm tra bài cũ
Tiết 109
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG
VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM ( Tiếp theo)
I.Đề bài :Hãy viết một bài báo tường
để khuyên một số bạn trong lớp cần
học tập chăm chỉ hơn.
Xác định yêu cầu của đề trên ?
Viết bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp cần học chăm chỉ hơn
Theo em để làm sáng tỏ vấn đề trên , chúng ta cần phải làm gì ?
Xây dựng hệ thống luận điểm cho lớp hợp lí và trình bày luận cứ để sáng tỏ luận điểm.
I.Đề bài :Hãy viết một bài báo
tường để khuyên một số bạn trong
lớp cần học tập chăm chỉ hơn.
II. Luyện tập
Bài tập 2 :
+C
Bài nghị luận nào cũng có kết luận, nhưng đoạn văn có thể có , có thể không có kết luận. Vấn đề là kết luận phù hợp,hay.
Em hãy đọc mục c và xác định yêu cầu SGK ?
Nhận xét cách kết thúc đoạn của bạn và viết câu kết thúc đoạn khác ?
Tiết 109
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG
VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM ( Tiếp theo)
I.Đề bài :Hãy viết một bài báo
Tường để khuyên một số bạn trong
lớp cần học tập chăm chỉ hơn.
II. Luyện tập
Bài tập 2 :
+C
Có nhiều cách kết đoạn:
-Kết đoạn bằng một câu nghi vấn.
-Kết đoạn bằng một lời khuyên chân
thành.
Cụ thể gần gũi với ngôn ngữ đời
thường.
Theo em có thể kết đoạn bằng những cách nào ?
Tiết 109
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG
VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM ( Tiếp theo)
I.Đề bài :Hãy viết một bài báo
Tường để khuyên một số bạn trong
lớp cần học tập chăm chỉ hơn.
II. Luyện tập
Bài tập 2 :
+C
Có nhiều cáh kết đoạn:
-Kết đoạn bằng một câu nghi vấn.
-Kết đoạn bằng một lời khuyên chân
thành.
-Lời văn cụ thể gần gũi với ngôn
ngữ đời thường.

Bạn hãy chăm học , học tốt và tu dưỡng tốt thì liệu bạn có phải ân hận trước sự quan tâm của nhà trường, giai đình và bạn bè ?
Đến lúc ấy nhiều bạn trong chúng ta hối hận thì đã muộn .
Tiết 109
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG
VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM ( Tiếp theo)
I.Đề bài :Hãy viết một bài báo tường
để khuyên một số bạn trong lớp cần
học tập chăm chỉ hơn.
II. Luyện tập
Bài tập 2 :
+C
Có nhiều cáh kết đoạn:
-Kết đoạn bằng một câu nghi vấn.
-Kết đoạn bằng một lời khuyên chân
thành.
Cụ thể gần gũi với ngôn ngữ đời
thường.
+d
-Xác định vị trí của câu chủ đề trong
đoạn văn đó.
Nêu câu chủ đề ở đoạn diễn dịch
Nêu câu chủ đề ở cuối đoạn qui nạp
Để nhận biết đoạn văn được trình bày diễn dịch hay qui nạp chúng ta xác định như thế nào ?
Tiết 109
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG
VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM ( Tiếp theo)
I.Đề bài :
II. Luyện tập
Bài tập 2 :
Bài tập 3 :
Bài tập 4:
Các em đọc bài tập 3 SGK / 84 ?
Các em thảo luận nhóm trình bày ?
Các em đọc bài tập 4 SGK / 84 ?
Viết đoạn văn trình bày luận điểm “Đọc sách là công việc vô cùng bổ ích vì nó giúp ta hiểu biết thêm về đời sống” ?
Tiết 109
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG
VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM ( Tiếp theo)
I.Đề bài :
II. Luyện tập
Bài tập 2 :
Bài tập 3 :
Bài tập 4:
Hệ thống luận cứ:
-Trong sách có những thông tin hết sức
quí giá.
-Những thông tin đó giúp con người hiểu
sâu hơn về đời sống.
Những thông tin đó có tác dụng to lớn
Đối với cuộc sống của con người.
Do vậy muốn hiểu biết về đời sống
chúng ta cần phải đọc sách.
Đối với luận điểm trên chúng ta có thể triển khai theo hệ thống luận cứ sau:
Khi viết đoạn văn nghị luận chúng ta cần kết hợp,miêu tả,biểu cảm về việc đọc sách
Tiết 109
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG
VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM ( Tiếp theo)
I.Đề bài :
II. Luyện tập
Bài tập 2 :
Bài tập 3 :
Bài tập 4:
Đoạn văn mẫuEm hãy đọc đoạn văn mẫu ?
Nhà văn Mác-XinGo-rơ-ri đã từng bậc khóc khi dọc sách,vì với ông sách làm chi khắp tría đất, khắp thế giới trần nhập nổi buồn nhớ cái tốt đẹp hơn…..,giúp con người tới gần nhau hơn, hiểu biết thêm hơn về đời sống.Bên cạnh đó, đọc sách còn giúp cho chúng ta hiểu biết những thông tin tư liệu chuẩn xác vô cùng quí báu từ cổ tới kim.Nó như kim chỉ nam, như ngọn đuốc soi đường chỉ lối và sẽ là nguồn tư liệu quí giá góp phần hữu ích cho mỗi thế hệ,muốn hiểu biết về đời sống chúng ta phải đọc sách.
Tiết 109
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG
VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM ( Tiếp theo)
CỦNG CỐ VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1.Bài vừa học :
-Nắm vững yêu cầu xác định, trình bày luận điểm ?
-Viết đoạn văn trình bày 1 trong 5 luận điểm mục 1 SGK /83
2. Bài sắp học :
-Tiết 110 – 111Bài viết số 6, văn nghị luận
-Ôn tập kĩ về phần lý thuyết, kĩ năng về văn nghị luận để viết bài tập làm văn số 6.
Tiết 109
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG
VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM ( Tiếp theo)
MÔN NGỮ VĂN 8
 
Gửi ý kiến