Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Trừ các số tròn chục

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thu Hoài (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:48' 27-02-2013
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
Trừ các số tròn chục
Toán:
Kiểm tra bài cũ:
Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?
Tóm tắt:
Lan hái :…..bông hoa
Mai hái :…..bông hoa
Cả hai bạn hái:……bông hoa?
20
10
Bài giải:
Số bông hoa cả hai bạn hái được là:
20 + 10 = 30 (bông hoa)
Đáp số: 30 bông hoa
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013
Toán:
Trừ các số tròn chục
0
3
0
0
-
2
5
50
-
20
50 - 20 = 30
* 0 trừ 0 bằng 0, viết 0
* 5 trừ 2 bằng 3, viết 3
0
3
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013
Toán:
Trừ các số tròn chục
Bài 1: Tính
50
00
40
80
30
20
Toán:
Trừ các số tròn chục
Bài 2: Tính nhẩm
50 – 30 = ?
Nhẩm : 5 chục – 3 chục = 2 chục
Vậy : 50 - 30 = 20
40 - 30 =
70 - 20 =
90 - 10 =
80 - 40 =
90 - 60 =
50 - 50 =
0
30
40
80
50
10
" Đố bạn"
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013
Toán:
Trừ các số tròn chục
An có 30 cái kẹo, chị cho An thêm 10 cái nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
Tóm tắt:
An có :…..cái kẹo
Chị cho An :…..cái kẹo
An có tất cả:……cái kẹo?
30
10
Bài giải:
Số kẹo An có tất cả là:
30 + 10 = 40 (cái kẹo)
Đáp số: 40 cái kẹo
Bài 3:
Toán:
Trừ các số tròn chục
Bài 4: Điền >, <, =
50 – 10…….20
40 – 10…….40
30…….50 - 20
=
>
<
Điền tiếp sức
 
Gửi ý kiến