Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Như Thủy
Ngày gửi: 22h:10' 27-02-2013
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 1 người (Trần Hoài Ngọc)
Tiết 43: Bài 36:
TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
Tiết 43: Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. Cây là một thể thống nhất:
1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa:
Sơ đồ cây có hoa:
I. Rễ
II. Lá
III. Hoa
IV. Quả
V. Hạt
VI. Thân
Tiết 43: Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. Cây là một thể thống nhất:
1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa:
Giữa cấu tạo và chức năng
của mỗi cơ quan ở cây có hoa
có mối quan hệ như thế nào?
Bằng những kiến thức đã được học ở những bài trước,
hãy hoàn thành bảng sau:
Tiết 43: Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
Tiết 43: Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
1-c
2-e
3-d
4-b
5-g
6-a
- Quả
- Lá
- Hoa
- Thân
- Hạt
- Rễ
Tiết 43: Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. Cây là một thể thống nhất:
1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa:
- Các cơ quan sinh dưỡng có cấu tạo như thế nào?
Có chức năng gì?

- Các cơ quan sinh sản có cấu tạo như thế nào?
Có chức năng gì?

 Nhận xét về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của các cơ quan.
Tiết 43: Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. Cây là một thể thống nhất:
1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa:
 Cây có hoa có nhiều cơ quan, mỗi cơ quan đều có cấu tạo phù hợp với chức năng riêng của chúng.
Tiết 43: Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. Cây là một thể thống nhất:
2. Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa:
* Đọc phần thông tin trong SGK và cho biết:
- Nếu không có rễ thì lá có thực hiện được chức năng tổng hợp chất hữu cơ cho cây không?
- Nếu hoạt động của cơ quan sinh dưỡng bị ảnh hưởng thì hoạt động của cơ quan sinh sản có diễn ra bình thường được không?
- Vai trò của việc bón phân đúng liều, đúng lượng, đúng lúc?
I. Cây là một thể thống nhất:
2. Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa:
Tiết 43: Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
 Giữa các cơ quan khác nhau ở cây có mối quan hệ như thế nào?
 Giữa các cơ quan ở cây có mối quan hệ chặt chẽ và thống nhất.

 Khi tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và ngược lại
I. Cây là một thể thống nhất:
2. Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa:
Tiết 43: Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
Tiết 43: Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa:
Cây có hoa
Cơ quan sinh sản
Cơ quan sinh dưỡng
Quan hệ chặt chẽ, thống nhất
1. Có nên hái chồi (lộc) của các cây xanh trong công viên, trên đường… vào các dịp lễ, Tết? Tại sao?

2. Hãy giải thích vì sao rau trồng trên đất khô cằn, ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc, năng suất thấp?
Vận dụng
Tiết 43: Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
Trò chơi ô chữ
Hãy chọn chữ cái để điền vào ô dưới đây và tìm ra từ khóa


1
2
3
5
6
7
8
4
N Ư Ớ C
T H Â N
M Ạ C H R Â Y
Q U Ả H Ạ C H
R Ễ M Ó C
H Ạ T
H O A
Q U A N G H Ợ P
Trò chơi ô chữ
1. Tên một loại chất lỏng quan trọng mà rễ cây hút vào.
Trò chơi ô chữ
2. Tên một cơ quan sinh dưỡng có chức năng vận chuyển nước, muối khoáng từ rễ lên lá và vận chuyển chất hữu cơ do lá chế tạo đến các bộ phận khác của cây.
Trò chơi ô chữ
3. Tên một loại mạch có chức năng vận chuyển chất hữu cơ do lá chế tạo được.
Trò chơi ô chữ
4. Tên gọi chung cho nhóm các quả: mơ, đào, xoài, dừa,...
Trò chơi ô chữ
5. Tên một loại rễ biến dạng có ở thân cây trầu không, nhờ rễ này mà cây có thể leo lên cao.
Trò chơi ô chữ
6. Tên một cơ quan sinh sản của cây có chức năng tạo thành cây mới, duy trì và phát triển nòi giống.
Trò chơi ô chữ
7. Tên một cơ quan sinh sản của cây chứa các hạt phấn và noãn.
Trò chơi ô chữ
8. Chỉ quá trình lá cây sử dụng nước và khí cacbônic để chế tạo ra tinh bột và nhả ra khí ôxi nhờ chất diệp lục, khi có ánh sáng.
Avatar

Hay lắm.Ngây thơ

 
Gửi ý kiến