Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 12. Let s eat

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phượng
Ngày gửi: 22h:11' 09-03-2013
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
Class 7A1
Teacher: Ly Thi Phuong
Fruits or vegetables ?
papayas
durian
bananas
pineapples
carrots
oranges
apple
spinach
Section A: What shall we eat? (A3,5 + Remember)
LET`S EAT !
UNIT 12
Saturday, March 9th 2013
Period 74
Unit 12: LET’S EAT
Lesson 3: A3,5 + Remember.
A3. Read. Answer the questions:
1. Vocabulary
green pepper (n) ớt xanh
slice (v): thái mỏng
stir-fry (v): xào
heat (v) làm nóng
pan (n) cái chảo
add (v) thêm (gia vị)
dish (n) món ăn
bowl (n) cái bát
plate (n) cái đĩa
spoon (n) cái thìa
chopsticks (n) đôi đũa
boil (v) luộc
taste (v) nếm/ có mùi vị
vegetables oil (n) dầu thực vật
soy sause (n) xì dầuGUESSING:
Which dishes did Hoa and her aunt make for dinner ?
What did Hoa’s aunt cook ?
Hoa’s aunt cooked the dinner.
2. What did she do first/next and finally ?
First, she sliced the beef. Next, she sliced some green peppers and onions. Finally, she sliced the cucumbers and made cucumber salad with onions.
Adverbs of Sequencing :
First, next, then, after that, finally…
Eg: First, she sliced the beef.
Working in group
1/ What did Hoa, her aunt and uncle have for dinner? Write the menu.
a) Answer:
Menu
- Rice.
- Boiled spinach.
- Stir-fried beef with green peppers and onions.
- Cucumber salad with onions.
1/ Slice the beef.
2/ ..........the green peppers and onions.
3/ ..........the pan.
5/ ..... ..some soy sauce to the dish.
4/ ............... the beef.
6/ ........ rice.
7/ ........ salt to the spinach.
Slice
Heat
Stir- fry
Add
Cook
Add
b, Here is the recipe Hoa’s aunt used.
Add the missing verbs
a)
c)
b)
d)
e)
f)
g)
Match the instructions to the pictures:
1. Slice the beef
2.Slice the green peppers and onions
3.Cook rice
7.Add some soy sauce to the dish
6.Stir – fry the beef
5.Heat the pan
4. Add salt to the spinach.
Put the pictures in correct order:
Stir – fry the beef
Stir – fry the beef
c
f
e
g
a
d
b
Look at the pictures and say:


A5. Play with words:
Listen and repeat.
I don’t like coffee
I don’t like tea.
I like juice
It’s good for me
I don’t deep-fry
I use a little oil
For healthy food,
I steam or boil
A5. Play with words:
Listen and repeat.
A balanced meal
Is a little meat
Vegetables and fruit
Ice-cream as a treat
Remember:
Fill in each blank with one suitable word:

Yesterday, Hoa’s aunt ………………………the beef with some vegetables.
A: I’d like some peas.
B: I’d like some carrots, …………………
3. A: I like spinach.
B: …………do I.
4. A: I don’t like carrots.
B: I don’t like peas, …………………
5. A: I don’t like durian.
B: ………………do I.
stir-fried
So
too
either
Neither
+
Homework
- Learn by heart all the new words.
- Do exercises in Exercise book
- Prepare UNIT 12: B1
 
Gửi ý kiến