Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Giúp đỡ người khuyết tật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ngày gửi: 23h:45' 16-03-2013
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người
Đạo đức lớp 2
Người thực hiện: Nguyễn Thị Giang
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Vì sao chúng ta cần cư xử lịch sự khi đến nhà người khác?
- Nêu cách cư xử của em trong những tình huống đã cho.
bài mới
Thứ 3 ngày 22 tháng 3 năm 2011
Nh÷ng ng­êi nh­ thÕ nµo gäi lµ ng­êi khuyÕt tËt?
Ng­êi khuyÕt tËt lµ nh÷ng ng­êi mµ c¬ thÓ, trÝ tuÖ cã phÇn thiÕu hôt.
Thứ 3 ngày 22 tháng 3 năm 2011
Ng­êi khuyÕt tËt lµ nh÷ng ng­êi mµ c¬ thÓ, trÝ tuÖ cã phÇn thiÕu hôt. Hä yÕu ®uèi vµ chÞu nhiÒu thiÖt thßi trong cuéc sèng nªn chóng ta cÇn ph¶i gióp ®ì hä.
Quan sát tranh - Thảo luận
+ Bức tranh vẽ gì ?

+ Việc làm của các bạn nhỏ giúp được gì cho bạn bị khuyết tật ?

+ Nếu em có mặt ở đó em sẽ làm gì ?
Vì sao ?
Chúng ta cần giúp đỡ các bạn khuyết tật để các bạn có thể thực hiện quyền được học tập.
Thứ 3 ngày 22 tháng 3 năm 2011
Đạo đức:
Giúp đỡ người khuyết tật (tiết 1)
Thảo luận nhóm 4
Tìm những việc nên làm và không nên làm đối với người khuyết tật ?
Những việc nên làm
Đẩy xe lăn giúp người khuyết tật chân, .
Dẫn người mù qua đường, .
Vui chơi cùng bạn bị câm điếc,...
Mang, xách đồ hộ người bị liệt tay, .
Quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, .
Những việc không nên làm
Trêu chọc, chế giễu người khuyết tật.
Xa lánh người khuyết tật.
Hét to vào tai người khiếm thính.
Thứ 3 ngày 22 tháng 3 năm 2011
Đạo đức:
Giúp đỡ người khuyết tật (tiết 1)
cõng bạn đi học
Thứ 3 ngày 22 tháng 3 năm 2011
Đạo đức:
Giúp đỡ người khuyết tật (tiết 1)
Bày tỏ ý kiến
a) Giúp đỡ người khuyết tật là việc mọi người nên làm.
b) Chỉ cần giúp đỡ người khuyết tật là thương binh.
c) Phân biệt đối xử với bạn bị khuyết tật là vi phạm quyền trẻ em.
d) Giúp đỡ người khuyết tật là góp phần làm bớt đi những khó khăn, thiệt thòi của họ.
Thứ 3 ngày 22 tháng 3 năm 2011
Đạo đức:
Giúp đỡ người khuyết tật (tiết 1)
Người khuyết tật là những người chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi, họ thường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta cần làm những việc phù hợp với khả năng để giúp đỡ họ.
Kết luận
Thứ 3 ngày 22 tháng 3 năm 2011
Sưu tầm những tư liệu ( bài hát, bài thơ, câu chuyện, tấm gương, tranh ảnh,…) về chủ đề giúp đỡ người khuyết tật.
Dặn dò
Thứ 3 ngày 22 tháng 3 năm 2011
 
Gửi ý kiến