MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyeãn Thò Thu Trang
  Ngày gửi: 15h:07' 19-03-2013
  Dung lượng: 4.5 MB
  Số lượt tải: 328
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÍ THẤY CÔ THAM GIA DỰ GIỜ
  &
  CÁC EM HỌC SINH
  TRƯỜNG THCS HÒA LỢI
  GV: NGUYỄN THỊ THU TRANG
  TỔ: TOAÙN - LÍ - TIN
  Câu 1: Thế nào là sắp xếp dữ liệu? Hãy nêu các thao tác sắp xếp dữ liệu
  Câu 2: Thế nào là lọc dữ liệu? Em hãy nêu các bước lọc các hàng có giá trị cao nhất và các hàng có giá trị thấp nhất?
  Môn: Tin học
  Lớp: 7A5
  TIẾT 58
  TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  1/ MINH HOẠ SỐ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  2./ MỘT SỐ DẠNG BIỂU ĐỒ
  3./ TẠO BIỂU ĐỒ
  4./ CHỈNH SỬA BIỂU ĐỒ
  TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  Em hãy quan sát bảng dữ liệu sau và đưa ra nhận xét so sánh số lượng học sinh giỏi của từng lớp trong khối 7
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  Em hãy quan sát biểu đồ sau và đưa ra nhận xét so sánh số lượng học sinh giỏi của từng lớp trong khối 7
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  So với dữ liệu trên trang tính và biểu đồ, cái nào giúp ta dễ so sánh số liệu hơn?
  Biểu đồ giúp chúng ta dễ so sánh dữ liệu hơn
  Vì sao cần minh họa dữ liệu bằng biểu đồ?
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của số liệu.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  a) Biểu đồ cột:
  - Dạng:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ cột có công dụng gì?
  - Dạng:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  b) Biểu dồ đường gấp khúc:
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ đường gấp khúc có công dụng gì?
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  a) Biểu đồ cột:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Dạng:
  a) Biểu đồ cột:
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  a) Biểu đồ cột:
  - Dạng:
  - Công dụng: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.
  Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ hình tròn có công dụng gì?
  c) Biểu đồ hình tròn:
  - Dạng:
  - Công dụng: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.
  b) Biểu dồ đường gấp khúc:
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  a) Biểu đồ cột:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Dạng:
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  Các nhóm (Kiểu)
  Các kiểu trong nhóm
  Excel có tất cả 14 nhóm (kiểu) bi?u d?: Trong đó gồm có kiểu bi?u d? 2 chiều và kiểu bi?u d? 3 chiều. Mỗi nhóm có nhiều dạng khác nhau:
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  Em hãy quan sát dữ liệu và thảo luận nên dùng biểu đồ nào thích hợp?
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  c) Biểu đồ hình tròn:
  - Dạng:
  - Công dụng: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.
  b) Biểu dồ đường gấp khúc:
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  a) Biểu đồ cột:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Dạng:
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  Bu?c 1. Chọn 1 ô trong vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ
  c) Biểu đồ hình tròn:
  - Dạng:
  - Công dụng: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.
  b) Biểu dồ đường gấp khúc:
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  a) Biểu đồ cột:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Dạng:
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  Bu?c 2. Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ hoặc vào menu Insert/Chart
  c) Biểu đồ hình tròn:
  - Dạng:
  - Công dụng: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.
  b) Biểu dồ đường gấp khúc:
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  a) Biểu đồ cột:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Dạng:
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  Bu?c 3. Nháy nút Next liên tiếp trên các hộp thoại và nháy Finish trên hộp thoại cuối cùng(khi nút next mờ đi).
  Nháy nút Next mờ đi
  Nháy nút Finish
  c) Biểu đồ hình tròn:
  - Dạng:
  - Công dụng: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.
  b) Biểu dồ đường gấp khúc:
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  a) Biểu đồ cột:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Dạng:
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  c) Biểu đồ hình tròn:
  - Dạng:
  - Công dụng: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.
  b) Biểu dồ đường gấp khúc:
  - Dạng:
  - Công dụng: Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
  - Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng giảm của số liệu.
  a) Biểu đồ cột:
  - Công dụng: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
  - Dạng:
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  1. Chọn 1 ô trong vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ
  2. Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ hoặc vào menu Insert/Chart
  3. Nháy nút Next liên tiếp trên các hộp thoại và nháy Finish trên hộp thoại cuối cùng(khi nút next mờ đi).
  BÀI TẬP
  Hãy tạo biểu đồ để minh họa cho bảng thống kê sử dụng đất ở Việt Nam?
  b)
  a)
  c)
  d)
  Câu 1: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì?
  Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu;
  Minh họa dữ liệu trực quan;
  Dễ so sánh dữ liệu;
  Cả 3 phương án trên.
  BÀI TẬP
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  Câu 2: Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp
  BÀI TẬP
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  b)
  a)
  c)
  d)
  BÀI TẬP
  Câu 3: Nút lệnh nào sau đây dùng để tạo biểu đồ?
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  b)
  a)
  c)
  d)
  BÀI TẬP
  Câu 4: Cho bảng thống kê sử dụng đất ở Việt Nam. Hãy chọn dạng biểu đồ thích hợp nhất để nhận xét tình hình sử dụng đất ở nước ta.
  Biểu đồ cột.
  Biểu đồ đường.
  Biểu đồ hình tròn.
  Biểu đồ dạng khác.
  BÀI 9 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
  1. Biết được mục đích của việc sử dụng biểu đồ để minh họa dữ liệu.
  2. Nắm được một số dạng biểu đồ và công dụng của chúng.
  3. Biết cách tạo một biểu đồ đơn giản bằng cách chấp nhận tất cả các thuộc tính ngầm định của biểu đồ.
  2.Chọn kiểu biểu đồtrong nhóm
  1.Chọn nhóm biểu đồ
  3.Nháy Next để qua bước 2
  Các bước để vẽ một biểu đồ chi tiết: Có 4 bước
  ? Bước 1: Chọn dạng biểu đồ
  3/ TẠO BIỂU ĐỒ
  ? Bước 2: Xác định miền dữ liệu để vẽ biểu đồ:
  3.Nháy Next để qua bước 3
  3./TẠO BIỂU ĐỒ
  1.Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi nếu cần
  2.Chọn dãy dữ liệu cần minh họa theo dòng hay cột
  ? Bước 3 Đặt tiêu đề cho đồ thị:
  3./TẠO BIỂU ĐỒ
  Cho tiêu đề
  biểu đồ
  2. Cho chú giải
  trục ngang
  3. Cho chú giải
  trục đứng
  Hiện/ẩn các trục
  Hiện/ẩn các đường lưới
  Hiện/ẩn các chú thích, chọn vị trí thích hợp cho chú thích
  4. Nháy next để qua bước 4
  ? Bước 4: Xác định vị trí đặt biểu đồ:
  3./TẠO BIỂU ĐỒ
  As object in: chèn biểu đồ vào trang tính chứa danh sách dữ liệu.
  As new sheet: một trang tính mới được tạo ra và biểu đồ được chèn vào trang đó.
  Tại mỗi bước, nếu em nháy nút Finish (Kết thúc) khi chưa ở bước cuối cùng thì biểu đồ cũng được tạo. Khi đó các nội dung hay tính chất bị bỏ qua (ở các bước sau) sẽ được đặt theo ngầm định.
  Trên từng hộp thoại nếu cần em có thể nháy nút Back (Quay lại) để trở lại bước trước.
  Tại mỗi bước, nếu nháy nút Finish khi chưa ở bước cuối cùng, biểu đồ có được tạo ra hay không?
  Nút Back ở mỗi bước có ý nghĩa như thế nào?
  Quan sát và cho nhận xét kiểu biểu đồ phù hợp
  Thực hiện Tạo biểu đồ theo bảng dữ liệu như sau
  a./ Thay đổi vị trí của biểu đồ
  Nháy chọn biểu đồ rà chuột vào trong các cạnh của biểu đồ khi thấy xuất hiện mũi tên 4 chiều kéo thả đến vị trí mới.
  4./ CHỈNH SỬA BIỂU ĐỒ
  b./ Thay đổi dạng biểu đồ
  Để thay đổi dạng biểu đồ em nháy chọn biểu đồ. Thanh công cụ Chart xuất hiện (hoặc từ Menu Chart Chọn Chart Type nháy chọn biểu đồ thích hợp.)
  4./ CHỈNH SỬA BIỂU ĐỒ
  2.Chọn kiểu biểu đồ thích hợp
  1.Nháy váo mũi tên để mở bảng chọn
  d./ Sao chép biểu đồ vào văn bản Word
  B1. Nháy chuột chọn biểu đồ và nháy nút lệnh Copy
  B2. Mở Word và nháy nút lệnh Paste
  c./ Xóa biểu đồ
  Nháy chọn bi?u đồ, rồi nhấn phím Delete
  4./ CHỈNH SỬA BIỂU ĐỒ
  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  Câu hỏi:Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó:
  a. Không có biểu đồ nào được tạo ra
  b. Biểu đồ được tạo với các thông tin ngầm định
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓