Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương IV. §1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vũ Hùng
Ngày gửi: 11h:33' 21-03-2013
Dung lượng: 167.0 KB
Số lượt tải: 446
Số lượt thích: 0 người
1
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
HÌNH HỌC LỚP 9
LỚP 9A4
GIÁO VIÊN :Nguyễn Vũ Hùng
TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Thành phố PHAN THIẾT
TRƯƠNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Thành phố PHAN THIẾT
Chào mừng các THẦY CÔ GIÁO
và các em học sinh
1) Nêu công thứ tính :
- Diện tích xung quanh:
- Diện tích toàn phần :
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Thể tích :
V = Diện tích đáy X chiều cao
= R2h
Sxq = chu vi đáy x chiều cao
= 2Rh + 2R2
Stp = Sxq + 2 diện tích đáy
của hình trụ có chiều cao h ,bán
= 2R( h + R)
bán đáy R
Thể tích : V = R2h
2) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3cm
BC= 6cm. Tính diện tích xung quanh,
và thể tích hình sinh ra bởi hình chữ
nhật quay một vòng quanh cạnh BC
Giải :
Hình sinh ra bởi hình chữ nhật quay 1
vòng quanh cạnh BC là một hình
= 2Rh
Bán kính đáy : R = AB
Chiều cao : h = BC
Sxq = 2Rh=
2.AB.BC
= 2.3.6 =
36 ( cm2)
= .AB2.BC
= . 9 .6
= 54 ( cm3 )
Trụ có:
Tiết: 59
LUYỆN TẬP HÌNH TRỤ
Bài 1:
2/ Hãy tính thể tích hình trụ có
Giải:
1) Chu vi đường tròn đáy : 2p = 13
Chiều cao là 3cm
Sxq = chu vi đáy x chiều cao
Diện tích xung quanh
39 cm2
Bán kính đường tròn đáy là 5cm
Và chiều cao là 8cm
V = Sđáy . h
= R2 .h
= .25 . 8
= 200  (cm3 )
Bài 2:
Một hộp sữa có chiều cao bằng
Bài 2 :
2) Thể tích hình trụ :
hình trụ có chu vi đáy là 13 cm và
= 13. 3 =
= 2p. h
1/ Hãy tính điện tích xung quanh
bán kính của đường tròn đáy. Diện
tích xung quanh của hình trụ là
314 cm2. Tính bán kinh đường tròn
đáy và thể tích hộp sữa.(cho  3,14 )
Do R = h nên Sxq =
2R.h
Suy ra : R2 =
Sxq : 2
= 314 : (2. 3,14)
= 2R2
= 50
Vậy bán kính R =
Tiết: 59
LUYỆN TẬP HÌNH TRỤ
Bài 3:
Cho ABC vuông tại A có AH là
đường cao. Dựng AE  AB tại E ,
AF  AC tại F . Giả sử HB = 4cm
HC = 9cm .
1. Tính AH, HE và HF.
2. Tích diện tích xung quanh và
thể tích hình sinh ra cho tứ giác
AEHF quay 1 vòng quanh cạnh HF
ABC vuông tại A có AH là
đường cao. Nên :
AH2 = BH.HC
= 4.9 = 36
Suy ra : AH = 6 cm
AHB vuông tại H có HE là đ/cao nên:
Tương tự :
Suy ra : HF
1. Tính AH, HE và HF.
2/Hình sinh ra bởi hình chữ nhật AEFH
quay 1 vòng quanh cạnh HF là
Bán kính đáy : R = HE
Chiều cao : h = HF
Trụ có:
Vậy : V = R2h = .HF2. HE
Suy ra : HE =
Tiết: 59
LUYỆN TẬP HÌNH TRỤ
một hình
DẶN DÒ VỀ NHÀ
3/Làm thêm các bài tập:11, 12, 13 , 14 Sgk trang 112 & 113
4/ Chuẩn bị bài Hình nón, làm mô hình nón ( Cái phểu )
1/ Nắm chắc các công thức tình diện tích xung quanh
Diện tích toàn phần và thể tích hình lăng trụ
2/Nắm được hình trụ sinh ra bởi hình chữ nhật( hay hình
vuông ) quay một vòng quanh 1 cạnh
Tiết: 59
LUYỆN TẬP HÌNH TRỤ
6
Bài học đến đây đã kết thúc
CHÀO TẠM BIỆT

Kính chuùc quyù thaày coâ giaùo
vaø caùc em hoïc sinh nhieàu söùc khoûe
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓