Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Minh Huy
Ngày gửi: 00h:32' 28-03-2013
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 406
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Câu 1 :
Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng cách nào ?
Cho chùm sáng trắng đi qua lăng kính hoặc phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD.
Câu 2 :
Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một ý ở cột bên phải để được câu đúng:?
1- C; 2 – D; 3 - B; 4 - A
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
Bạn Hòa : Tại sao có khi ta thấy cùng một bộ quần áo của người trên sân khấu lúc thì có màu này, lúc thì có màu khác ?
Bạn Bình : Vì người ta thay đổi màu sắc của ánh sáng chiếu lên sân khấu.
Bạn Hòa : Tại sao lại như thế được nhỉ.
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG :
Ở lớp 7, ta đã biết khi có ánh sáng truyền từ vật vào mắt thì ta sẽ nhìn thấy vật.
C1 : Đặt các vật dưới ánh sáng trắng.
+ Nếu thấy có vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục thì có ánh sáng màu nào truyền vào mắt ta ?
+ Nếu thấy vật màu đen thì sao?
C1 : + Khi nhìn thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục thì đã có ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh lục truyền vào mắt .
+ Khi nhìn thấy vật màu đen thì không có ánh sáng màu nào truyền từ vật đến mắt.
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG :
 Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta( trừ vật màu đen ). Ta gọi đó là màu của các vật.
Nhận xét :
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG :
II KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT :
1.Thí nghiệm và quan sát :
Các vật màu mà ta nghiên cứu là các vật không tự phát ra ánh sáng. Tuy nhiên, chúng có khả năng tán xạ( hắt theo mọi phương) ánh sáng chiếu đến chúng.
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG :
II KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT :
1.Thí nghiệm và quan sát :
Bảng kết quả thí nghiệm
Đỏ
Xanh lục
Đỏ
Xanh lục
Đen
Đen
Đen
Gần như đen
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG :
II KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT :
1.Thí nghiệm và quan sát :
2. Nhận xét :
VD: Khi chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu xanh lục ta thấy vật có màu gần như đen. Vậy vật màu xanh lục tán xạ rất kém ánh sáng đỏ
C2 : Rút ra nhận xét về màu của các vật đỏ, xanh lục, đen và trắng khi chiếu bằng ánh sáng đỏ
Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ.
Vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ.
Vật màu đen không tán xạ tốt ánh sáng đỏ.
Đỏ
Đỏ
Đen
Gần như đen
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG :
II KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT :
2. Nhận xét :
C3 : Hãy rút ra những nhận xét và kết luận khi chiếu ánh sáng màu xanh lục vào các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng.

Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng xanh lục.
Vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng xanh lục.
Vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng xanh lục.
Vật màu đen không tán xạ ánh sáng xanh lục
Xanh lục
Đen
Đen
Xanh lục
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG :
II KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT :
2. Nhận xét :
C3 : Hãy rút ra những nhận xét và kết luận khi chiếu ánh sáng màu xanh lục vào các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng.

Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng xanh lục.
Vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng xanh lục.
Vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng xanh lục.
Vật màu đen không tán xạ ánh sáng xanh lục
Xanh lục
Đen
Đen
Xanh lục
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG :
II KHẢ NĂNG TÁN XẠ MÀU CỦA CÁC VẬT :
III KẾT LUẬN KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT:
 Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác .
- Vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng xanh lục.
- Vật màu xanh lục tán xạ kém ánh sáng đỏ
- Vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng xanh lục.
- Vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ
Theo kết quả thí nghiệm
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG :
II KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT :
III KẾT LUẬN KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT:
-  Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.
- Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ
- Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng xanh lục.
Theo kết quả thí nghiệm
-  Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác .
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG :
II KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT :
III KẾT LUẬN KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT:
 Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu.
Vật màu đen không tán xạ ánh sáng xanh lục
Vật màu đen không tán xạ tốt ánh sáng đỏ
Theo kết quả thí nghiệm
 Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.
 Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác .
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG :
II KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT :
III KẾT LUẬN KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT:
-Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu.
-Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.
- Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác .
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
C5 : Đặt một tấm kính đỏ( hay một tờ giấy bóng kính đỏ) trên 1 tờ giấy trắng rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính. Nhìn tờ giấy qua tấm kính ta sẽ thấy nó có màu gì? Tại sao? Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh, thì ta sẽ thấy có màu gì? Tại sao?
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
IV.VẬN DỤNG :
C5
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
IV.VẬN DỤNG :
C4 : Ban ngày lá cây ngoài đường có màu gì? Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì ? Tại sao?
C4 : Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu xanh vì chúng tán xạ tốt ánh sáng xanh trong chùm sáng trắng của Mặt Trời. Trong đêm tối, ta thấy chúng có màu đen vì không có ánh sáng chiếu đến chúng và chúng chẳng có ánh sáng để tán xạ.
Ban ngày
đêm tối
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
IV.VẬN DỤNG :
C6 :Tại sao khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh trắng ta thấy có màu đỏ, khi đặt một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu xanh…?
C6 :Trong chùm sáng trắng có đủ mọi ánh sáng màu. Khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta sẽ thấy nó có màu đỏ vì nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ trong chùm sáng trắng. Tương tự như vậy, đặt một màu xanh dưới ánh sáng trắng ta sẽ thấy vật màu xanh…
Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu
Bài 55.1 - SBT: Chọn câu đúng.
Tờ bia đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ.
Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng.
Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen.
Chiếc bút màu xanh để ở trong phòng tối vẫn thấy màu xanh.
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
1/Khi nhìn thấy một vật màu nào thì có ánh sáng màu đó đi từ vật đến …………
2/Vật màu trắng ………….tất cả các ánh sáng màu.
3/ Vật …………..không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu.
4/Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và ……………….ánh sáng màu khác .
Ghi nhớ
tán xạ tốt
màu đen
tán xạ kém
mắt ta
Trả lời câu hỏi
Ảnh đẹp về tắc kè hoa
Tắc kè hoa có khả năng biến đổi màu sắc để phù hợp với môi trường sống, nhằm ngụy trang trước kẻ thù hay con mồi. Mỗi màu sắc phản ánh tâm trạng, nhiệt độ, ánh sáng và những tác nhân kích thích xung quanh.
Công việc về nhà
+ Về học bài. Xem l?i cc bi t?p
+ Làm bài tập: 55.1? 55.3 SBT.
+ Xem trước bài: Các tác dụng của ánh sáng.
* Tìm hiểu ánh sáng có những tác dụng gì và những ứng dụng trong thực tiễn của ánh sáng.
 
Gửi ý kiến