Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Khu vực Tây Nam Á

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Anh Toàn
Ngày gửi: 22h:08' 31-03-2013
Dung lượng: 23.8 MB
Số lượt tải: 217
Số lượt thích: 0 người

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e- Learning
Bài giảng:
Anhtoannguyen1986@gmail.com
KHU VỰC TÂY NAM Á
Chương trình Địa lí, lớp 8
Giáo viên: NGUYỄN THỊ ANH TOÀN
Liên hệ: ĐT nhà riêng: (052)3821351. ĐTDĐ: 0915 272 226
Trường THCS Hải Đình - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
Tiết 11- Bài 9
KHU VỰC TÂY NAM Á
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ
420B
120 B
Hãy xác định khu vực Tây Nam Á nằm trong khoảng các vĩ độ nào?
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
- Nằm trong khoảng các vĩ độ: 12oB - 42OB
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
Biển Caxpi
Biển Arap
Biển Đỏ
ĐỊA TRUNG HẢI
Vinh Pecxich
KHU VỰC NAM Á
KHU VỰC TRUNG Á
Biển Đen
Tây Nam Á tiếp giáp với các vịnh, các biển, các khu vực và châu lục nào?
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
CHÂU ÂU
CHÂU Á
CHÂU PHI
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
- Nằm trong khoảng các vĩ độ: 12oB - 42OB.
- Có các vịnh, biển bao bọc.
- Ngã ba châu lục : Á – Âu- Phi
Châu Á
Châu Âu
Châu Phi
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
- Nằm trong khoảng các vĩ độ: 12oB - 42OB.
- Có các vịnh, biển bao bọc.
- Ngã ba châu lục : Á – Âu- Phi
- Vị trí chiến lược quan trọng
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
a. Địa hình
Xác định các miền địa hình từ Đông Bắc xuống Tây Nam của khu vực .
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
MIỀN ĐÔNG BẮC
MIỀN TÂY NAM
MIỀN Ở GIỮA
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
Đông Bắc
Miền địa hình Đông Bắc
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
ZAGAROS.world mountain.com
Hệ AN-PI
Hệ HI-MA-LAY-A
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
Miền địa hình Đông Bắc
Đông Bắc
Miền địa hình ở giữa
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
Tây Nam
Đông Bắc
Miền địa hình Tây Nam
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
Hãy nối các ý của cột A với cột B sao cho đúng về đặc điểm địa hình ba miền của khu vực Tây Nam Á:
Cột A
Cột B
Chính xác - Em hãy nhấn vào bài giảng để tiếp tục.
Vẫn chưa đúng
Em phải trả lời trước khi tiếp tục
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Ở Tây Nam Á, đồng bằng Lưỡng hà
dùng để chỉ:
Chính xác - Em hãy nhấn vào bài giảng để tiếp tục.
Em phải trả lời trước khi tiếp tục
Vẫn chưa đúng
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
a. Địa hình
:Chủ yếu núi và cao nguyên
b. Khí hậu
Dựa vào hình 9.1 và hình 2.1 kể tên các đới và các kiểu khí hậu của khu vực Tây Nam Á? Tính chất chung các kiểu khí hậu này ra sao ?
Hình 9.1
Hình 2.1
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
C?n nhi?t d?i
Nhi?t d?i
Kiểu cận nhiệt Địa Trung Hải

Ki?u cđ?n nhií?t lu?c di?a
Ki?u nhií?t do?i kh

TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
a. Địa hình
:Chủ yếu núi và sơn nguyên
b. Khí hậu
: Khô hạn
Khu vực Tây Nam Á tuy nằm sát biển, nhưng phần lớn diện tích lãnh thổ lại có kiểu khí hậu nhiệt đới khô vì:
Chính xác - Em hãy nhấn vào bài giảng để tiếp tục.
Vẫn chưa đúng
Em phải trả lời trước khi tiếp tục
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
a. Địa hình
:Chủ yếu núi và sơn nguyên
b. Khí hậu
: Khô hạn
c. Sông ngòi

Nhắc lại đặc điểm mạng lưới sông ngòi của khu vực Tây Nam Á. Có các sông nào lớn?
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
a. Địa hình
:Chủ yếu núi và sơn nguyên
b. Khí hậu
: Khô hạn
c. Sông ngòi
: Kém phát triển
d. Cảnh quan
Hoang mạc và bán hoang mạc
Thảo nguyên
Rừng cây bụi lá cứng
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
a. Địa hình
:Chủ yếu núi và sơn nguyên
b. Khí hậu
: Khô hạn
c. Sông ngòi
: Kém phát triển
d. Cảnh quan
:Hoang mạc, bán hoang mạc
Dầu mỏ
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
a. Địa hình
:Chủ yếu núi và sơn nguyên
b. Khí hậu
: Khô hạn
c. Sông ngòi
: Kém phát triển
d. Cảnh quan
:Hoang mạc, bán hoang mạc
e. Tài nguyên
:Dầu mỏ
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ
Khu vực Tây Nam Á gồm những quốc gia nào? Kể tên 2 quốc gia có diện tích lớn nhất và nhỏ nhất?
2.240.000 km2
1.648.000 km2
9.251 km2
695, 3 km2
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ
Lược đồ phân bố dân cư châu Á
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ
- Dân cư: 286 triệu người, chủ yếu là người Ả rập, theo đạo Hồi.
THÁNH ĐỊA MÉCCA
VƯỜN TREO BABYLON
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ
Tây Nam Á phát triển các ngành kinh tế nào? Tại sao lại phát triển ngành kinh tế đó?
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ
CHÂU ÂU
CHÂU Á
CHÂU PHI
CHÂU

CHÂU
ĐẠI DƯƠNG
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ
- Dân cư: 286 triệu người, chủ yếu là người Ả rập, theo đạo Hồi.
- Kinh tế: Chủ yếu phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ
Grudia
Lánh nạn ở Palextin
Xung đột và khủng bố
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ
Nguyên nhân chủ yếu nào tạo ra sự bất ổn ở Tây Nam Á:
Chính xác - Em hãy nhấn vào bài giảng để tiếp tục.
Vẫn chưa đúng
Em phải trả lời trước khi tiếp tục
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
TIẾT 11 : BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ
- Dân cư: 286 triệu người, chủ yếu là người Ả rập, theo đạo Hồi.
- Kinh tế: Chủ yếu phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ
- Chính trị không ổn định
KẾT THÚC TIẾT HỌC
- Vị trí chiến lược quan trọng của khu vực.
- Đặc điểm tự nhiên của khu vực.
- Xác định được vị trí của khu vực và các quốc gia trong khu vực trên bản đồ.
- Đặc điểm kinh tế của khu vực.
NỘI DUNG CẦN NẮM:
TƯ LIỆU THAM KHẢO
- www.google.com
- Thư viên tư liệu giáo dục
HẸN GẶP LẠI
Bài học đến đây kết thúc
Cám ơn các em đã chú ý theo dõi
 
Gửi ý kiến