Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương II. Góc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TỰ SOẠN
Người gửi: Nguyễn Văn Hùng
Ngày gửi: 23h:26' 15-04-2013
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 505
Số lượt thích: 0 người
Hình học 6
Tiết 27 ôn tập chương ii

Tiết 27: ôn tập chương ii

v
Đọc hình
Hoạt động 1:
Mỗi hình trong bảng phụ dưới đây cho biết kiến thức gì?
Nửa mặt phẳng bờ a
Góc nhọn và điểm M nằm trong
Góc vuông xOy
Góc bẹt xOy tia phân giác Ot
Hai góc kề bù xOt va` yOt
Hai góc kề phụ
nhau
Tia phân giác của góc
Tam giác ABC
Đường tròn tâm O, bán kính R
v
Đọc hình
Hoạt động 1:
Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a?
Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a.
Thế nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt?
Tia phân giác của một góc là gì?Mỗi góc có mấy tia phân giác(góc bẹt và góc không phải là góc bẹt)
Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.
Mỗi góc bẹt có 2 tia phân giác. 2 tia phân giác này là 2 tia đối nhau
Mỗi góc không phải là góc bẹt chỉ có một tia phân giác.
(do tính duy nhất của số đo góc &tính duy nhất của việc đặt góc lên nửa mặt phẳng )
Vì sao mỗi góc không phải là góc bẹt chỉ có 1 tia phân giác?
v
Đọc hình
Hoạt động 1:
Đọc tên các đỉnh , cạnh , góc của tam giác?
Đỉnh:A,B,C. - Cạnh: AB,AC,BC
Góc: A,B,C hay
Bài1: Điền vào chỗ trống.
a - Bất kì đường thẳng nào trên mặt phẳng cũng là :...... của.......
b - Mỗi góc có một ............ Số đo của góc bẹt là........
c - Nếu tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy thì : ......

d - Nếu ... ......
tia Ot là tia phân giác của góc xOy
bờ chung
hai nửa mặt phẳng đối nhau
1800
số đo xác định
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
Bài2: Đúng hay sai?
a - Góc là một hình tạo bởi 2 tia cắt nhau.
b - Nếu tia Oz là phân giác của góc thì
c - Mọi điểm nằm trên đường tròn đều cách tâm một khoảng bằng bán kính.
d - Góc thì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy .
e - Hai góc kề là hai góc có một cạnh chung.
g - Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA.
Đ
Đ
Đ
S
S
S

HĐ 3: Luyện kỹ năng vẽ hình và tập suy luận
Tiết 27: ôn tập chương ii
x

Tiết 27: ôn tập chương ii
a, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta có:
?tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

1100

Tiết 27: ôn tập chương ii
1100
b, Vì tia Oy n?m giữa hai tia Ox và Oz

Tiết 27: ôn tập chương ii
1100
Tia Ot nằm giữa hai tia Oy và Oz (1)
c,Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ
là đường thẳng chứa tia Oy có:
1
2
T14

Tiết 27: ôn tập chương ii
1100
d,Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ
là đường thẳng chứa tia Ox, tia Oz có:
T15

Chọn câu trả lời đúng nhất:
Số tam giác có trong hình vẽ là:
M
Trắc nghiệm:
D
E
I
a.
7
b.
16
d.Copy of On_tap_HH6.ppt
14
15
c.
sai
sai
sai
đúng
+ Học bài theo vở ghi và theo SGK.
+ Làm các bài tập còn lại trong SGK.
+ Ôn tập kiến thức Hình học 6 đã học.
+ Hoàn thành các câu hỏi phần ôn tập SGK trang 95.

hướng dẫn về nhà
 
Gửi ý kiến