Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 32. Trang trí tự do

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Tố Quyên
Ngày gửi: 10h:19' 11-05-2013
Dung lượng: 20.3 MB
Số lượt tải: 193
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG
QÚY THẦY
CÔ VÀ
CÁC EM
ĐẾN VỚI
TIẾT HỌC
MỸ THUẬT
KIỂM TRA KIẾN THỨC
Hãy ghép các dp án đúng với các hình?
A - Tranh đề tài
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
B - Tranh kí họa
C - Tranh tĩnh vật
D - Tranh trang trí
KIỂM TRA KIẾN THỨC
Hãy ghép các dp án đúng với các hình?
A - Tranh đề tài
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
B - Tranh kí họa
C - Tranh tĩnh vật
D - Tranh trang trí
Tranh tĩnh vật
KIỂM TRA KIẾN THỨC
Hãy ghép các dp án đúng với các hình?
A - Tranh đề tài
Hình 2
Hình 3
Hình 4
B - Tranh kí họa
C - Tranh tĩnh vật
D - Tranh trang trí
Tranh trang trí
Tranh tĩnh vật
KIỂM TRA KIẾN THỨC
Hãy ghép các dp án đúng với các hình?
A - Tranh đề tài
Hình 3
Hình 4
B - Tranh kí họa
C - Tranh tĩnh vật
D - Tranh trang trí
Tranh trang trí
Tranh tĩnh vật
Tranh kí họa
KIỂM TRA KIẾN THỨC
Tranh trang trí
Tranh tĩnh vật
Tranh kí họa
Tranh đề tài
A - Tranh đề tài
B - Tranh kí họa
C - Tranh tĩnh vật
D - Tranh trang trí
Hình 4
Hãy ghép các dp án đúng với các hình?
KIỂM TRA KIẾN THỨC
Em hãy cho biết sự khác nhau giữa tranh trang trí với các tranh khác ở chổ nào?
Tranh trang trí
Tranh tĩnh vật
Tranh kí họa
Tranh đề tài
KIỂM TRA KIẾN THỨC
Tranh trang trí
Tranh tĩnh vật
Tranh kí họa
Tranh đề tài
Sự khác nhau giữa tranh trang trí với các tranh khác ở chổ nào là:
Trong tranh trang trí được sử dụng thước kẻ, compa,.
Màu sắc theo ý thích người vẽ không theo vật mẫu có sẵn.
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
TIẾT 31
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Trang trí hình tròn
Trang trí hình vuông
Trang trí hình chữ nhật
Trang trí đường diềm
Trang trí bìa lịch treo tường
Trang trí đầu báo tường
Hình 1
Hình 2
Hình 4
Hình 6
Hình 3
Hình 5
Em hãy gọi tên các hình trang trí trên?
TIẾT 31
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Trang trí hình tròn
Trang trí hình vuông
Trang trí hình chữ nhật
Trang trí đường diềm
Trang trí bìa lịch treo tường
Trang trí đầu báo tường
Em hãy cho biết hình trang trí nào thuộc trang trí cơ bản?
Tiết 31
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Trang trí hình tròn
Trang trí hình vuông
Trang trí hình chữ nhật
Trang trí đường diềm
Trang trí bìa lịch treo tường
Trang trí đầu báo tường
Trang trí cơ bản: Trang trí hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật và đường diềm
Tiết 31
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Trang trí hình tròn
Trang trí hình vuông
Trang trí hình chữ nhật
Trang trí đường diềm
Trang trí bìa lịch treo tường
Trang trí đầu báo tường
Em hãy cho biết hình trang trí nào thuộc trang trí ứng dụng?
Tiết 31
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Trang trí hình tròn
Trang trí hình vuông
Trang trí hình chữ nhật
Trang trí đường diềm
Trang trí bìa lịch treo tường
Trang trí đầu báo tường
Trang trí cơ bản: Trang trí hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật và đường diềm
Trang trí ứng dụng: Trang trí đầu báo tường, bìa lịch treo tường,...
Tiết 31
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Màu sắc ở ba hình trên như thế nào?
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Trang trí cơ bản
Trang trí ứng dụng
- Màu sắc
Tiết 31
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Ba hình trên sử dụng hòa sắc gì ?
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Trang trí cơ bản
Trang trí ứng dụng
- Màu sắc
- Hòa sắc
Tiết 31
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Ba hình trên sử dụng họa tiết gì ?
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Trang trí cơ bản
Trang trí ứng dụng
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Tiết 31
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
Trang trí ứng dụng
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
II - Cách vẽ
II-Cách vẽ:
Nhắc lại các bước vẽ trang trí ?
Tiết 31
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
Trang trí ứng dụng
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
II - Cách vẽ
II-Cách vẽ:
Gồm 4 bước:
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
4 - Vẽ màu
3 - Vẽ họa tiết
Tiết 31
Nội dung
II - Cách vẽ
II-Cách vẽ:
1 - Kẻ trục
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
2 - Phác mảng hình
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Trang trí ứng dụng
Tiết 31
Bài 30
VẼ TRANH
Nội dung
II - Cách vẽ
II-Cách vẽ:
1 - Kẻ trục
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
2 - Phác mảng hình
3 - Vẽ họa tiết
3 - Vẽ họa tiết
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Trang trí ứng dụng
Tiết 31
Nội dung
II - Cách vẽ
II-Cách vẽ:
1 - Kẻ trục
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
2 - Phác mảng hình
3 - Vẽ họa tiết
3 - Vẽ họa tiết
4 - Vẽ màu
4 - Vẽ màu
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Trang trí ứng dụng
Tiết 31
Nội dung
II - Cách vẽ
II-Cách vẽ:
1 - Kẻ trục
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
2 - Phác mảng hình
3 - Vẽ họa tiết
3 - Vẽ họa tiết
4 - Vẽ màu
4 - Vẽ màu
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Trang trí ứng dụng
Tiết 31
Nội dung
II-Cách vẽ:
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
3 - Vẽ họa tiết
4 - Vẽ màu
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Trang trí ứng dụng
III - Thực hành
III - Thực hành
TRANH THAM KHẢO
TIẾT 31
Nội dung
II-Cách vẽ:
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
3 - Vẽ họa tiết
4 - Vẽ màu
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Trang trí ứng dụng
III - Thực hành
III - Thực hành
Vẽ một bài trang trí tự do trên khổ giấy A4
Tiết 31
Nội dung
II-Cách vẽ:
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
3 - Vẽ họa tiết
4 - Vẽ màu
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Trang trí ứng dụng
III - Thực hành
IV. Nhận xét, đánh giá
- Cách sắp xếp bố cục, mảng chính, phụ?
Hoùa tieỏt?
- Màu sắc?
IV - Nhận xét, đánh giá
TIẾT 31
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
*Đối với bài học ở tiết học này :
Hoàn thành bài vẽ( nếu chưa xong )
*Đối với bài học ở tiết học tiếp theo :
- Chuẩn bị bài vẽ tranh đề tài tró chơi dân gian
( tiết 1)
- Sưu tầm tranh ảnh về tró chơi dân gian
- Chuẩn bị câu hỏi : kể tên một số trò chơi dân
gian mà em biết ?
- Chuẩn bị dụng cụ học tập .
Chúc các thầy cô và các em có một ngày
VUI KHỎE VÀ BỔ ÍCH
 
Gửi ý kiến