Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quach Quoc Dung
Ngày gửi: 12h:54' 22-05-2013
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 367
Số lượt thích: 0 người
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HOÁ HỌC LỚP 8
THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VỊ THỦY
TRƯỜNG THCS VỊ ĐÔNG
Giáo viên thực hiện: TRẦN THANH HOÀI
Bài 6: ĐƠN CHẤT - HỢP CHẤT
PHÂN TỬ
A/ Mục tiêu :
1) Kiến thức:
- HS hiểu được đơn chất là do 1 loại NTHH cấu tạo nên, còn hợp chất là do từ 2 NTHH trở lên cấu tạo nên.
- Biết trong một chất (cả đơn và hợp chất) các nguyên tử không tách rời nhau mà liên kết với nhau hoặc xếp khít nhau.
2) Kỹ năng:
- Phân biệt được đơn chất kim loại và đơn chất phi kim
3) Thái độ:
B / Phương pháp : Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm.
C/ Phương tiện dạy học :
a) GV : Chuẩn bị tranh các hình SGK.
b) HS : Tìm hiểu trước bài theo SGK
D/ Tiến hành bài giảng :
I/ Ổn định tổ chức lớp 1phút
II/ Kiểm tra bài cị: (5phút)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi :
- Lấy bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử Cacbon làm đơn vị Cacbon?
- Nguyên tử khối là gì?
Trả lời :
Lấy 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon ( đvC )
Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.
Tuần 4; tiết 8:
BÀI : ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
I/ Đơn chất :
1/ Đơn chất là gì ?
Khí hiđro do nguyên tố H tạo nên.
Nhôm do nguyên tố nhôm tạo nên.
Natri do nguyên tố natri tạo nên
Lưu huỳnh do nguyên tố lưu huỳnh tạo nên.
Ta gọi những chất có cấu tạo như trên là đơn chất
Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học
Đơn chất là gì ?
Vì sao lại nói: khí hiđro, lưu huỳnh, natri, nhôm… là những đơn chất ?
Đáp án :
Vì khí hiđro, lưu huỳnh, natri, nhôm… do một nguyên tố hoá học tạo nên.
- Có 2 loại đơn chất :
+ Đơn chất kim loại:
Chất rắn trừ ( Thủy ngân ) Dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim…
+ Đơn chất phi kim :
Tồn tại ở 3 trạng thái: ( Rắn, lỏng, khí ) không dẫn điện ( Trừ than chì dẫn điện yếu ) không dẫn nhiệt, không có ánh kim.
2/ Đặc điểm cấu tạo:
Mô hình trật tự sắp xếp các nguyên tử trong đơn chất kim loại
? Em hãy nhận xét về trật tự sắp xếp các nguyên tử trong đơn chất kim loại ?
Trả lời :
Trong đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định.
Mô hình tượng trưng một mẩu khí hiđro ( A ) và oxi ( B )
A
B
Trong đơn chất khí các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào ? Khoảng cách giữa các hạt ?
Trả lời : Trong đơn chất phi kim các nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định thường là 2. Khoảng cách giữa các hạt thường rất xa nhau.
II/ Hợp chất.
1/ Hợp chất là gì ?
H
O
Cl
Na
Muối ăn ( NaCl )
Nước ( H2O )
Tóm lại : Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.
Có 2 loại :
+ Hợp chất vô cơ.
+ Hợp chất hữu cơ.
Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.
Muối ăn, nước, axit sunfuric… là hợp chất vô cơ. Đường, khí mêtan… là hợp chất hữu cơ.
2/ Đặc điểm cấu tạo :
Hãy nêu nhận xét về cách sắp xếp nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất (tỉ lệ, thứ tự).
Mô hình tượng trưng một mẫu muối ăn.
Mô hình tượng trưng một mẫu nước
Trả lời : Trong hợp chất nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định
KẾT LUẬN
1. Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học.
Có hai loại đơn chất:
+ Đơn chất kim loại: nhôm, sắt…
+ Đơn chất phi kim: lưu huỳnh, hidro…
Trong đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định.
1. Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.
Có 2 loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.
Trong hợp chất nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định.
Lưu ý : Để phân biệt đơn chất với hợp chất người ta dựa vào nguyên tử khác loại liên kết với nhau.
KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ
Nhấp chọn câu duy nhất mà em cho là đúng
1/ Cho các đơn chất sau: lưu huỳnh, hiđro, oxi, nhôm, đòng, than chì, sắt, natri, clo. Điều khẳng định nào sau đây đúng ?
a
b
Sai
Đúng
a/ Các kim loại bao gồm: Nhôm, đồng, sắt, natri, than chì, các chất còn lại là phi kim.
b/ Các phi kim bao gồm : lưu huỳnh, hiđro, oxi, nhôm.
c/ Các kim loại bao gồm : nhôm, đồng, sắt, natri, các chất còn lại là phi kim.
c
Sai
2/ Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ?
a
b
Sai
Đúng
a/ Số lượng nguyên tử trong phân tử.
b/ Nguyên tử khác loại liên kết với nhau.
c/ Hình dạng của phân tử.
c
Sai
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Học bài theo nội dung ghi.
Đọc trước phần III và IV SGK trang 24.
Làm bài tập 1, 2, 3 sgk trang 25, 26 vào vở bài tập.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓