Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 18. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Thu Lan
Người gửi: Ngô Xuân Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:12' 30-05-2013
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ:

Câu 2:
Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng được thể hiện như thế nào? Em hãy nêu 2 hành vi không tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước?
Câu 1:
Tài sản nhà nước gồm những gì? Lợi ích công cộng là gì? Em hãy nêu một số công trình phục vụ lợi ích công cộng ?
Trong chương trình GDCD 8 các em đã được học những quyền và nghĩa vụ nào của công dân?
* Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình; quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác; nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
Tiết 25:
QUYỀN KHIẾU NẠI
TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN


I/ ĐẶT VẤN ĐỀ:


( Sách giáo khoa, trang 50)Theo cỏc em tỡnh hu?ng x?y ra sau dõy:
1. Em nghi ngờ một địa điểm là nơi buôn bán, tiêm chích ma túy.
Chỳng ta nờn x? lý nhu th? no ?

Khi tình huống dưới đây xảy ra, theo em, nên xử lí như thế nào?
2. Em biết người lấy cắp xe đạp của bạn cựng lớp.

Khi tình huống dưới đây xảy ra, theo em, nên xử lí như thế nào?
3. Anh H bị giám đốc cho thôi việc mà không nêu rõ lí do.
II/ Nội dung:
A/ Quyền khiếu nại là gì? Quyền tố cáo là gì?
Điền các dữ liệu cho sẵn dưới đây vào bảng sau (Cách điền: VD: 1a, 3b...)

Phiếu học tập nhóm: ............
1. Người thực hiện:
a. Mọi công dân.
b. Công dân có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.
2. Đối tượng:
a.Các quyêt định. việc làm khi cho rằng trái pháp luật, xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình.
b. Hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, công dân, cơ quan, tổ chức.
3. Cơ sở:
a. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật.
b. Quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân người bị xâm hại.
4. Mục đích:
a. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị xâm hại.
b Phát giác, hạn chế, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật.
1b
2a
3b
4a
1a
2b
3a
4b
Đáp án
Vậy quyền khiếu nại là gì?
Quyền khiếu nại: là quyền của công dân, đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, các việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật, quyết định kỷ luật, khi cho rằng, quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Quyền tố cáo là gì?
Quyền tố cáo: là quyền của công dân, báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về một vụ, việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
Co quan, t? ch?c, cỏ nhõn cú th?m quy?n:
L co quan hnh chớnh nh nu?c, ngu?i có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.
Quy?t d?nh k? lu?t:
L quy?t d?nh b?ng van b?n c?a ngu?i d?ng d?u co quan, t? ch?c d? ỏp d?ng m?t trong nh?ng hỡnh th?c k? lu?t l khi?n trỏch, c?nh cỏo, h? b?c luong, h? ng?ch, cỏch ch?c, bu?c thụi vi?c d?i v?i cỏn b?, cụng ch?c thu?c quy?n qu?n lý c?a mỡnh theo quy d?nh c?a phỏp lu?t v? cỏn b?, cụng ch?c.
(Kho?n 12-Di?u 2-Lu?t khi?u n?i t? cỏo)
Di?u 74 (Hi?n phỏp 1992):
Cụng dõn cú quy?n khi?u n?i t? cỏo v?i co quan nh nu?c cú th?m quy?n v? nh?ng vi?c lm trỏi phỏp lu?t c?a co quan nh nu?c, t? ch?c kinh t?, t? ch?c xó h?i, don v? vu trang nhõn dõn ho?c b?t c? cỏ nhõn no.
Vi?c khi?u n?i t? cỏo, ph?i du?c co quan nh nu?c xem xột v gi?i quy?t trong th?i h?n phỏp lu?t quy d?nh.
M?i hnh vi xõm ph?m l?i ớch c?a Nh nu?c, quy?n v l?i ớch h?p phỏp c?a t?p th? v c?a cụng dõn ph?i du?c k?p th?i x? lớ nghiờm minh. Ngu?i b? thi?t h?i cú quy?n du?c b?i thu?ng v? v?t ch?t v ph?c h?i danh d?.
Nghiờm c?m vi?c tr? thự ngu?i khi?u n?i, t? cỏo ho?c l?i d?ng quy?n khi?u n?i t? cỏo d? vu kh?ng, vu cỏo lm h?i ngu?i khỏc.
- Quyền khiếu nại
- Quyền tố cáo

( Mục 1 và 2 sách giáo khoa trang 50)
Các em nghiên cứu nội dung của

Những điểm giống nhau và khác nhau giữa quyền khiếu nại và tố cáo.

Ý nghĩa của quyền khiếu nại, tố cáo.

- Trách nhiệm của công dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo
Thảo luận nhóm :
Nhóm 1:
Hãy nêu những điểm giống nhau giữa quyền khiếu nại và tố cáo?

Nhóm 2:
Hãy nêu những điểm khác nhau giữa quyền khiếu nại và tố cáo?

Nhóm 3:
Vì sao Hiến pháp quy định công dân có quyền khiếu nại, tố cáo?

Nhóm 4:
Trách nhiệm của công dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là gì?
Đáp án nhóm 1:
Những điểm giống nhau giữa quyền
khiếu nại và tố cáo:
Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp.

Là công cụ để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Là phương tiện để công dân tham gia quản lý
Nhà nước.
Đáp án nhóm 2:
* Những điểm khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo :
Đáp án nhóm 3:
* Hiến pháp quy định công dân có quyền khiếu nại, tố cáo vì:
- Để tạo cơ sở pháp lí cho công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm phạm.

- Để tạo cơ sở pháp lí cho công dân giám sát các hoạt động của cơ quan và cán bộ công chức nhà nước.

- Để ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm.
Đáp án nhóm 4:
Trách nhiệm của công dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là:

- Tích cực học tập, nâng cao hiểu biết về pháp luật nói chung và luật khiếu nại, tố cáo nói riêng.
- Khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo cần trung thực, khách quan, thận trọng.
- Không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.
Bài tập củng cố:
Luật chơi:
Có 3 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời và giải thích tốt câu hỏi thì món quà sẽ hiện ra. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 10 giây.
hộp quà may mắn
Em hãy nêu ngắn gọn 2 tình huống công dân có thể sử dụng quyền tố cáo?
* Hộp quà màu xanh đậm:
Em hãy nêu ngắn gọn 2 tình huống công dân có thể sử dụng quyền khiếu nại ?
* Hộp quà màu vàng:
Em hãy giải quyết tình huống sau:

Khi phát hiện thấy Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá thẩm quyền, ông Ân ( hàng xóm nhà chị Bình) có quyền khiếu nại quyết định trên của chủ tịch Ủy ban nhân dân quận hay không? Vì sao?
* Hộp quà màu hồng:
* Tình huống nào trong các tình huống sau sử dụng quyền khiếu nại? Tố cáo?
a. Nhìn thấy người cắt trộm dây điện.
b. Anh Nam bị cảnh sát giao thông xử phạt tiền quá mức quy định về hành vi không đội mũ bảo hiểm.
c. Không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan thuế.
d. Biết được một địa điểm bóc lột sức lao động của trẻ em.
* Hộp quà màu xanh nhạt:
Phần thưởng là điểm 10
Phần thưởng là một số hình ảnh “đặc biệt” để giải trí.
Lê Văn Thái
BÀI TẬP 2 – SGK/ 52
Khi phát hiện Chủ tịch UBND quận ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá
thẩm quyền, ông Ân ( hàng xóm nhà chị Bình ) có quyền khiếu nại quyết định trên của Chủ tịch UBND quận đó không? Vì sao?
Ông Ân không có quyền khiếu nại.

- Vì: Ông chỉ là hàng xóm, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND quận ( đối với chị Bình ) không liên quan đến quyền và lợi ích của ông Ân.
@ Tham khảo.
Điều 17 ( Luật khiếu nại, tố cáo )
Khoản 1- Người khiếu nại có các quyền sau đây:
Điểm a) Tự mình khiếu nại hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để khiếu nại;
* Hành vi nào sau đây cần khiếu nại? * Hành vi nào cần tố cáo?
?
?
III/ BI T?P C?NG C?
Lê Văn Thái
?
?
?
?
?
DẶN DÒ
- Nghiên cứu lại nội dung bài học.
- Ôn tập nội dung bài học và bài tập của các bài 13, 14, 16, 17, 18 : chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.
 
Gửi ý kiến