Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương IV. §2. Giới hạn của hàm số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bao Trinh
Ngày gửi: 23h:34' 01-06-2013
Dung lượng: 393.0 KB
Số lượt tải: 553
Số lượt thích: 0 người
Bài 2: GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ
I - GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA HÀM SỐ
TẠI MỘT ĐIỂM
1.Định nghĩa

Hoạt động 1:

Xét hàm số
1. Cho biến x những giá trị khác 1 lập thành dãy số (xn), xn1 như trong bảng sau:
Khi đó, các giá trị tương ứng của hàm số
f(x1), f(x2), …, f(xn),….
Cũng lập thành một dãy số mà ta kí hiệu là (f(xn)).

Chứng minh rằng f(xn) = 2xn=

Tìm giới hạn của dãy số (f(xn)).
2. Chứng minh rằng với dãy số bất kì (xn), xn≠1 và xn1, ta luôn có f(xn)2.

(Với tính chất thể hiện trong câu 2, ta nói hàm

số có giới hạn là 2 khi x dần tới 1)
Dưới đây, thay cho các khoảng (a;b), (a; ),
( ;b), ta viết chung là khoảng K.
ĐỊNH NGHĨA 1
Cho khoảng K chứa điểm xo và hàm số f= f(x) xác định trên K hoặc trên K{xo}.
Ta nói hàm số y =f(x) có giới hạn là số L khi x dần tới xo nếu với dãy số (xn) bất kì, xn K{xo} và viết xnx0, ta có f(xn) L.
Kí hiệu: lim hay f(x) L khi x  x0
Ví dụ 1. Cho hàm số f(x) =

Chứng minh rằng
Giải. Hàm số đã cho xác định trên R{-2}.
Giả sử (xn) là một dãy số bất kì, thỏa mãn xn -2 và xn -2 khi
n 
Ta có:


Do đó

(Lưu ý rằng, mặc dầu f(x) không xác định tại x= -2, nhưng hàm số lại
có giới hạn là -4 khi x  -2).
NHẬN XÉT với c là hằng số.
Ta thừa nhận định lí sau đây.
Định lí 1

Giả sử và . Khi đó


b)Nếu f(x) 0 và , thì
L 0 và
(Dấu của f(x) được xét trên khoảng đang tìm giới hạn, với )
Ví dụ 2. Cho hàm số Tìm
Giải. Theo định lí 1 ta có
Ví dụ 3. Tính
Giải.Vì (x-1) 0 khi x 1 , nên ta chưa thể áp
dụng định lí 1 nêu trên .
Nhưng với ta có
Do đó :


3. Giới hạn một bên
Trong Định nghĩa 1 về giới hạn hữu hạn của hàm số khi xx0. Giá trị xn có thể lớn hơn hay nhỏ hơn x0.
Nếu ta chỉ xét các dãy (xn) mà xn luôn lớn hơn x0 (hay luôn nhỏ hơn x0), thì ta có định nghĩa giới hạn một bên như dưới đây.
ĐỊNH NGHĨA 2
Cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng (xo;b).
số L được gọi là giới hạn bên phải của hàm số y = f(x) khi xx0 nếu với dãy số (xn) bất kì, x0Kí hiệu:
Cho hàm số y=f(x) xác định trên
khoảng (a;xo).
số L được gọi là giới hạn bên trái của hàm số y = f(x) khi xx0 nếu với dãy số (xn) bất kì, xo>xn>a và xn x0, ta có f(xn) L.

Kí hiệu:

Ta thừa nhận định lí sau đây.
ĐỊNH LÍ 2

khi và chỉ khiVí dụ 4. Cho hàm số

Tìm (Nếu có )
Giải.
Ta có ,Như vậy, khi x dần tới 1 hàm số y=f(x) có giới hạn bên trái là -2 và giới hạn bên phải là 7. Tuy nhiên, không tồn tại vì
Hoạt động 2
Trong biểu thức (1) xác định hàm số y = f(x) ở ví dụ 4, cần thay số 2 bằng số nào để hàm số có giới hạn là -2 khi x1?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Làm bài tập SGK
 
Gửi ý kiến