Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Hải Lâm
Ngày gửi: 14h:40' 15-06-2013
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 221
Số lượt thích: 0 người
GV: HỒ HẢI LÂM
TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG
CHÂU MỸ
KIỂM TRA MIỆNG
1/ Điền từ thích hợp vào … sao cho chính xác

Khí hậu Bắc Mĩ ..(1)….…………,vừa phân hóa theo chiều ..(2)……........ ,lại
vừa phân hóa theo chiều ..(3)………….
đa dạng
bắc-nam
tây-đông
2/ Em hãy trình bày đặc điểm địa hình khu vực Bắc Mĩ?
Miền núi trẻ Cooc-đi-e
ở phía Tây đồ sộ và
hiểm trở, cao trung
bình 3000-4000m. Có
nhiều khoáng sản quý:
vàng, uranium…
Miền đồng bằng ở giữa
rộng lớn, hình lòng
máng, có nhiều hồ lớn
và sông dài
Ở phía Đông là miền
núi già A-pa-lat thấp,
giàu khoáng sản và các
sơn nguyên trên bán
đảo La-bra-đo
Số dân thành thị ở Bắc Mĩ có đặc điểm như thế nào?
Tăng nhanh và chiếm trên 76% dân số
Tiết 42
Bài 37 DÂN CƯ BẮC MĨ
Tiết 42 Bài 37
DÂN CƯ BẮC MĨ
1/ Sự phân bố dân cư
- Dân số Bắc Mĩ là 419.5 triệu người ( 2001 )
Mật độ dân số Bắc Mĩ là bao nhiêu người/km2? So s¸nh víi mËt ®é d©n sè thÕ giíi vµ mét sè khu vùc khác?

Bảng số liệu mật độ dân số thế giới và 1 số khu vực
Tiết 42
Bài 37 DÂN CƯ BẮC MĨ
1/ Sự phân bố dân cư
- Dân số Bắc Mĩ là 415.1 triệu người ( 2001 )
- Mật độ dân số trung bình khoảng 20 người/km2
Dựa vào kiến thức mục 1 Sách giáo khoa và Hình 37.1, lập bảng thống kê theo mẫu:
Nhóm 1 và 2: Thảo luận mật độ dưới 1, Từ 1 – 10 và từ 11 – 50 (người/km2)
Nhóm 3 và 4: Thảo luận mật độ từ 50 - 100 và trên 100 (người/km2)
THẢO LUẬN NHÓM
Bán đảo A-la-xca, và phía Bắc Ca-na-da
Khu vực thuộc hệ thống
Cooc-đi-e
Đồng bằng ven Thái Bình Dương
Phía Đông Hoa Kì
Khí hậu giá lạnh
Địa hình hiểm trở
Gần biển và có mưa ổn định
Công nghiệp phát triển sớm, tốc độ đô thị hóa cao
Phía nam Hồ Lớn và
duyên hải Đông Bắc Hoa Kì
KẾT QUẢ THẢO LUẬN
Dựa vào kết quả thảo luận, bạn có nhận xét gì về sự phân bố dân cư ở Bắc Mĩ?
Tiết 42 Bài 37
DÂN CƯ BẮC MĨ
1/ Sự phân bố dân cư
- Dân số Bắc Mĩ là 415.1 triệu người ( 2001 )
- Mật độ dân số trung bình khoảng 20 người/km2
- Dân cư Bắc Mĩ phân bố không đồng đều
+ Dân cư thưa thớt nhất ở bán đảo Alasca và phía Bắc Canada
+ Dân cư đông nhất ở phía Nam Hồ Lớn và duyên hải Đông Bắc Hoa Kì
Em hãy cho biết hiện nay sự phân bố dân cư ở Bắc Mĩ thay đổi như thế nào?
Tiết 42 Bài 37
DÂN CƯ BẮC MĨ
1/ Sự phân bố dân cư
- Dân số Bắc Mĩ là 415.1 triệu người ( 2001 )
- Mật độ dân số trung bình khoảng 20 người/km2
- Dân cư Bắc Mĩ phân bố không đồng đều
+ Dân cư thưa thớt nhất ở bán đảo Alasca và phía Bắc Canada
+ Dân cư đông nhất ở phía Nam Hồ Lớn và duyên hải Đông Bắc Hoa Kì
2/ Đặc điểm đô thị
Sự xuất hiện các thành phố mới ở miền Nam và duyên hải Thái Bình Dương
dẫn tới sự phân bố lại dân cư
Thành phố Niu I–ooc
Boston City
Chicago city
Mexico City
Tiết 42 Bài 37
DÂN CƯ BẮC MĨ
1/ Sự phân bố dân cư
- Dân số Bắc Mĩ là 415.1 triệu người ( 2001 )
- Mật độ dân số trung bình khoảng 20 người/km2
- Dân cư Bắc Mĩ phân bố không đồng đều
+ Dân cư thưa thớt nhất ở bán đảo Alasca và phía Bắc Canada
+ Dân cư đông nhất ở phía Nam Hồ Lớn và duyên hải Đông Bắc Hoa Kì
2/ Đặc điểm đô thị
Sự xuất hiện các thành phố mới ở miền Nam và duyên hải Thái Bình Dương
dẫn tới sự phân bố lại dân cư
- Tỉ lệ dân đô thị cao chiếm trên 76% dân số
Quan sát Hình 37.1. Em hãy kể tên các đô thị có quy mô dân số trên 10 triệu dân
Quan sát Hình 37.1. Em hãy kể tên các đô thị có quy mô dân số từ 5 - 10 triệu dân
Nhận xét sự phân bố các đô thị
ở Bắc Mĩ?
Tiết 42 Bài 37
DÂN CƯ BẮC MĨ
1/ Sự phân bố dân cư
- Dân số Bắc Mĩ là 415.1 triệu người ( 2001 )
- Mật độ dân số trung bình khoảng 20 người/km2
- Dân cư Bắc Mĩ phân bố không đồng đều
+ Dân cư thưa thớt nhất ở bán đảo Alasca và phía Bắc Canada
+ Dân cư đông nhất ở phía Nam Hồ Lớn và duyên hải Đông Bắc Hoa Kì
2/ Đặc điểm đô thị
- Tỉ lệ dân đô thị cao chiếm trên 76% dân số
- Các đô thị lớn tập trung ở ven biển và vùng Hồ Lớn, càng sâu nội địa
các đô thị càng nhỏ và thưa thớt
Dựa vào H37.1 đọc tên các thành phố lớn nằm trên dải siêu đô thị từ Bô-xtơn -> Oa-sin-tơn
Hình 37.1-Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Bắc Mĩ
Qúa trình đô thị hoá nhanh như vậy sẽ gây ra những hậu qủa gì?
Chất thảy công nghiệp làm ô nhiễm không khí gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu
Ô nhiễm nước
Thất nghiệp
Ùn tắt và tai nạn giao thông
Em hãy ghép ý cột A với cột B cho phù hợp:
A ( mật độ )
1/ 1 – 10 người/km2

2/ Trên 100 người/km2

3/ 11 – 50 người/km2

4/ Dưới 1 người/km2

B ( vùng )
Bán đảo Alasca và phía Bắc Canada

Dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương

Phía Nam Hồ Lớn và duyên hải Đông Bắc Hoa Kỳ

Khu vực trong hệ thống Cooc-đi-e

E. Phía Đông Hoa kỳ
TỔNG KẾT
A
B
C
Oa-sinh-tơn, Mê-hi-cô Xi-ti, Niu I-Ooc

Mê-hi-cô Xi-ti, Niu I-Ooc, Lốt An-giơ-let


Niu I-Ooc, Lốt An-giơ-let, Xan Phran-xi-xcô
Đô thị nào có trên 10 triệu dân?
D

Oa-sinh-tơn, Xan Phran-xi-xcô, Si-ca-gô
TỔNG KẾT


HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Học bài cũ
+ Sự phân bố dân cư Bắc Mĩ như thế nào? Giải thích tại sao có sự
phân bố như vậy?
+ Đô thị ở Bắc Mĩ có đặc điểm gì?
+ Dựa vào Hình 37.1, nêu tên các thành phố nằm trên dải siêu đô thị
từ Sicago đến Môn-trê-an
Tìm hiểu bài 38 KINH TẾ BẮC MĨ
+ Tìm những điều kiện giúp cho nông nghiệp Hoa Kỳ và Canada
phát triển đến trình độ cao?
+ Sự phân bố các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi ở Bắc Mĩ như
thế nào?
Kính chào quí thầy cô
Tạm biệt các em

 
Gửi ý kiến